Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Vizuální identita

Když vejdete do obchodu, jste zahlceni výrobky mezi kterými si volíte a první věc, kterou vnímáte je design. Při prvním seznámení s produktem jej posuzujeme právě na základě vlastní optiky tzn.  je-li pro nás design atraktivní nebo ne. Podobně to funguje i u lidí, vzhled člověka často ovlivňuje to, co si o něm na první pohled ostatní myslí. Takže pokud si někdo myslí, že design je pouze pěkným doplňkem, opravdu podceňuje jeho sílu.

Optika

Corporate Design či  jednotný vizuální styl jsou termíny, které představují určité seskupení pravidel grafického designu. Tato pravidla jsou stěžejní pro veškerou vizuální komunikaci firmy. Proto vznikají na míru šité grafické manuály, ve kterých jsou jednotlivé principy popsány či přímo simulovány na prostředcích, kterými firma komunikuje s veřejností. Vizuální styl vytváří a definuje obraz společnosti pro širokou veřejnost a odlišuje ji od konkurence. Aby vizuální styl fungoval, musí odpovídat filosofii společnosti, vycházet z firemního působení a nenuceně doprovázet veškerou komunikací směrem k zákazníkům i zaměstnancům. Hlavními prvky jsou logo, barevnost a font.

Logo design

Logo je takový otisk prstu společnosti. Je to značka, která firmu podepisuje a uvádí tak
v povědomí veřejnosti. Skutečně silné logo ve veřejnosti okamžitě evokuje paletu působení firmy. Kvalita loga se odvíjí zejména v grafickém provedení.

Skvělé logo vypovídá o úrovni společnosti a vyjadřuje skutečné hodnoty firmy. Logo by mělo být nepřehlédnutelné, originální, nadčasové a snadno zapamatovatelné. Je velmi důležité, aby bylo účinné i bez ohledu na velikost. Grafický manuál obsahuje práci s logem, s možnostmi umístění na ploše či v prostoru a uvádí komplexní zákonitosti, které se loga týkají.

Barevnost a silná typografie posiluje působení značky. Barevností  můžeme ovlivnit emocionální vnímání naší značky. Každá barva totiž vyvolává specifické emoce, díky kterým můžeme zdůraznit, do jakého segmentu značka spadá či v jakém oboru se firma pohybuje.

Font se velkou částí podílí na dojmu serióznosti či profesionality firmy. Písmo je takový speaker společnosti a dotváří jeho vizuální tonalitu sdělení.

„Téměř každý rozpozná reklamu na Coca-Colu ještě předtím, než uvidí logo.“

Coca cola

Dalším častým prvkem ve vizuální identitě je hlavičkový papír. Ať už tištěný nebo
v elektronické podobě, je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu. Faktura s perfektně vyladěnými grafickými detaily vypadá jednoduše lépe.

Ačkoli vás to možná překvapí, vizitka je stále aktuálním prvkem v komunikační strategii firmy. Narozdíl od emailu nebo telefonátu, je vizitka fyzický prvek, který po vás zůstane
a často se stává klíčovým prvkem pro navázání budoucích obchodních vztahů.

Sdílejte článek