Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Hodnoty Taste

Je důležité začínat s myšlenkou na konec. Jinými slovy, pokud máme nějaký úkol, musíme mít i jasnou vizi toho, kam směřujeme a jaký je náš cíl. Stejně tak důležité je i vědět, jaké smýšlení a jednání nás má na cestě k cíli doprovázet, a to jak v životě uvnitř firmy, tak v jednání s klienty, dodavateli a zkrátka se všemi, kteří s námi, nositeli značky Taste, přijdou do kontaktu.

K tomu nám pomohou hodnoty, které se naší marketingové ředitelce Gabri podařilo hravě propojit s názvem značky a já bych vám tak ráda představila Hodnoty Taste.

 

T = Tým

Navzájem se známe, kamarádíme se a zajímáme se o sebe, v práci i po práci. Nejsme jen kolegové, ale lidé se svými příběhy. Víme, že jsme každý jiný, respektujeme své odlišnosti. Právě rozmanitost z nás dělá silnou partu. Nositeli úspěchu firmy jsou hlavně lidé, kteří ji tvoří. Sdílíme své radosti a podporujeme se v těžkých chvílích. Dovedeme si dát upřímnou zpětnou vazbu, ale i se za sebe navzájem postavit. Budujeme dlouhodobé vztahy uvnitř i navenek.

A = Akce

Naše práce nás baví, vrháme se do věcí se zápalem, který strhne i ostatní. Podporujeme se, navzájem si fandíme a společně slavíme úspěchy. Nebaví nás svět, jaký už kolem je, máme silnou vnitřní potřebu ho měnit a vylepšovat. Překračujeme hranice komfortní zóny. Chceme neustále rozvíjet a posouvat dopředu sebe, své postupy, služby, produkty i technologie. A v první řadě především své klienty.

S = Spolehlivost

Držíme slovo. Co slíbíme, to splníme. To, co děláme, děláme tím nejlepším možným způsobem a v nejvyšší možné kvalitě. Chováme se konzistentně. Detaily tvoří celek, proto na ně dbáme. I ostatním lidem ve firme můžeme věřit, že své úkoly udělají včas a nejlépe, jak umí. Budujeme vzájemnou důvěru uvnitř i navenek. V tom, co děláme, jsme konzistentní a držíme se své vize. Stojíme si za svými postupy a výsledky.

T = Transparentnost

Jsme jako firma i jako lidé otevření, dovnitř i navenek. Z úspěchů se společně radujeme. Problémy netajíme, ale rozkrýváme, vysvětlujeme a společně řešíme. Cítíme odpovědnost vůči sobě navzájem i celé společnosti, jíž jsme součástí. Ctíme svůj etický kodex. Podnikáme férově, abychom byli na svou firmu hrdí, nemuseli se za nic stydět a nic skrývat.

E = Edukace

Odbornost a vzdělávání je hluboká hodnota, která nás definuje na trhu. Rozvíjíme sami sebe a své znalosti sdílíme i navenek.  Publikujeme, přednášíme a školíme. Jdeme nejen do hloubky dílčích témat, ale i do šířky. Zkoumáme kontext, souvislosti a přesahy. Sbíráme zkušenosti z praxe i vlastních inovačních projektů. Chyby jsou vítanou příležitostí k poučení a rozvoji.

Uvádíme hodnoty do praxe

Duchaplné texty, které budou sloužit jako ozdoba našich nástěnek. To jsem si říkala jsem v době, kdy naše hodnoty vznikaly. Naštěstí jsem se spletla a my se od doby jejich vzniku soustředíme na převedení hodnot do života.

Všechna práce začíná už při samotném náboru nováčků. Kdy jindy si můžeme ověřit, zda budou nově příchozím tejstí hodnoty vlastní, budou s nimi souznít a budou je promítat do své každodenní práce. Notorickému opozdilci, který je navíc individualistou bez zájmu o seberozvoj, naše hodnoty pod kůži dostaneme jen těžko.

Kdykoliv se teď v Tastu rozhodujeme, do jakých projektů půjdeme, od eventů pro klienty přes osobní rozvojové plány až po práci na inovacích našich produktů, vše musí být propojené s našimi hodnotami. Pokud tomu tak není, projekt prostě v jeho zárodku zabalíme.

Závěrem se dostávám k tomu nejdůležitějšímu, a to je potřeba jít ostatním příkladem a dávat si zpětnou vazbu, pokud kdokoliv kolem nás jedná v rozporu s hodnotami. Čerpáme od sebe inspiraci, vzájemně se od sebe učíme, ovlivňujeme se, a proto je důležitě o hodnotách nejen mluvit, ale hlavně jimi žít.

Sdílejte článek

Související články