Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Value Proposition Canvas jako skvělý pomocník při plánování marketingové strategie

Každý marketingový plán by měl stát na kvalitní marketingové strategii, která jednotlivé plány a aktivity smysluplně propojuje a dává jim jasný řád. Ano, určitě je možné přijít i s úspěšnou krátkodobou kampaní, která nezapadá do žádného většího konceptu, nicméně z dlouhodobého hlediska je vždy lepší stavět tyto aktivity na pevných základech. Také si můžete přečíst článek týkající se B2B marketingové strategie.

Důležitost marketingové strategie vyzdvihovali také řečníci na Marketing Festivalu 2016 – shrnutí toho nejdůležitějšího z MKT festivalu si můžete přečíst v článku, který připravil Jakub.

Co je tedy vlastně Value Proposition Canvas (VPC)? Jedná se o strategický nástroj, který pomáhá lépe poznat vaše zákazníky a nabízí jednoduchou cestu k odpovědím na dvě zásadní otázky: KDO je váš zákazník a PROČ by měl mít o váš produkt/službu zájem.

Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas si můžete stáhnout z webu strategyzer.com.

KDO a PROČ

Proč jsou zrovna tyto dvě otázky natolik zásadní? Jednoduše se jedná o naprostý základ, protože pokud nevíte, kdo je vaše cílová skupina, proč by se o vás měla zajímat a věřit vám, nemůžete přijít s dobrou marketingovou kampaní, která by oslovila přesně ty zákazníky, kteří jsou pro vás klíčoví. Z jakého důvodu je „Proč“ tak důležité vám pomůže objasnit Simon Sinek ve svém inspirativním videu na TED talk, které doporučuji zhlédnout, pokud jste tak ještě neučinili. Simon Sinek zde vysvětluje důležitost otázky „Proč“ především z pohledu společnosti, která má vědět proč činit přesně ty kroky, které jsou důležité k exekuci úspěšné marketingové kampaně. S touto myšlenkou je však vhodné jít ještě o krok dále a totiž – řešit ono „Proč“ z pohledu zákazníka, tj. proč by pro zákazníka mělo být důležité, jak svého cíle dosahujete.

Zpět k Value Proposition Canvas

Jak již bylo řečeno, VPC je strategický nástroj, s jehož pomocí se dokážete jak hlouběji ponořit do jednotlivých zákaznických segmentů, tak porozumět jejich potřebám či možným obavám. Celý tento koncept vychází komplexnějšího nástroje tzv. Business Model Canvas, se kterým se můžete v rychlosti seznámit v toto krátkém videu a na obrázku níže.

Business Model Canvas

Business Model Canvas

A proč tedy využívat VPC jako součást tvorby marketingové strategie? Právě kvůli tomu, že nás vede ke správným odpovědím.

Value Proposition Canvas - Why and Who

Value Proposition Canvas – Why and Who

VPC vás vede k poměrně snadné identifikace toho, kdo je vaše skutečné cílové publikum. Ukáže, co od vás očekávají, nebo čeho se naopak obávají. Poskytne také odpověď na to, jak váš produkt/služba nebo vaše aktivity tyto obavy mohou vyřešit. Pokud si s vyplňováním canvasu dáte opravdu záležet a dojdete ke smysluplným závěrům, naleznete ty nejpodstatnější body, který by měla vaše marketingová strategie obsahovat.

Pravá strana (Customer segment) je řešena z pohledu zákazníka a obsahuje:

  • Customer jobs -  Základní potřeby zákazníka, problémy, které se snaží vyřešit a úkoly, co chce splnit.
  • Pains – Co zákazníky trápí, jejich problémy, obavy, rizika a negativní emoce.
  • Gains – Pozitivní přínosy, přání a očekávání, kterých by zákazník rád dosáhl.

Levá strana (Value proposition) se naopak týká samotného produktu/služby a aktivit, které pomáhají řešit zákazníkovi problémy. Tato část tedy obsahuje pole:

  • Product & Service – Co zákazníkům nabízíte.
  • Pain Relievers – Jak přesně váš produkt/služba pomáhá vyřešit nebo zmírňovat zákazníkovi obavy (pains), nebo jakými marketingovými aktivitami tohoto zmírnění můžete dosáhnout.
  • Gain Creators – Jaké aspekty našeho produktu či služby reagují na konkrétní požadované přínosy zákazníka a jakým způsobem jich dosahují.

Postup při vyplňování je takový, že na každé oblasti se pracuje zvlášť a vycházet by se mělo z políčka Customer jobs. Při vyplnění jednotlivých segmentů následuje určení priorit jednotlivých návrhů a následně seřazení podle důležitosti.

Ve chvíli, kdy máte celý canvas vyplněný, je nutné vše vyhodnotit a začít být opravdu kreativní. Leží před vámi návod, v čem se potřebujete zlepšit a vaším úkolem už teď jen je tyto příležitosti chytře implementovat do komplexní marketingové strategie, ze které dále můžete tvořit jednotlivé kampaně.

Co byste si tedy měli odnést? Vždy se snažte co nejlépe poznat svého zákazníka, jeho potřeby, očekávání a obavy. A ve chvíli, kdy budete vědět kdo to je, nesdělujte mu v první řadě CO děláte, ale PROČ JAK to děláte.

A jaké vychytávky používáte při tvorbě strategií vy?


Tento článek byl zveřejněn 29. 5. 2017 na Sunitce. Taste Sun je dnes součástí skupiny Taste.

Sdílejte článek