Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Značky a odvaha. Nejen o tom byl Brand Restart 2023.

Budování brandu je klíčové pro úspěšnou marketingovou strategii. Brand totiž není jenom logem nebo vizuální identitou, ale celkovou představou, kterou si zákazníci vytváří o vaší firmě. Jak tuto představu ovlivnit a vytvořit tak silný brand, který bude konkurenceschopný? Na to a mnoho dalšího se zaměřila celodenní marketingová konference Brand Restart, která proběhla 16. 2. 2023 v Praze. Pár postřehů z ní vám přináší tento článek.

Vystupte z davu

Anna Mejsnarová otevřela konferenci otázkou, zda značkám chybí kreativita a odvaha. Sjednocování a uniformita brandů je totiž jedním z největších problémů, kterým se současné značky potýkají. Ztrácí se tak jejich unikátnost a diferenciace od konkurence. Značky často používají stejné designové prvky a vizuální prvky, čímž se stávají neoriginálními a snadno zaměnitelnými. Dalším důvodem, proč značky ztrácí svoji unikátnost, je snaha šetřit na emočních stimulech. Značky se totiž obávají, že mohou přesáhnout určitou hranici a způsobit negativní reakce. To ale vede k tomu, že se stávají bezduchými a nevýraznými. Emoční stimuly a asociace jsou přitom zásadní pro budování silné značky. Určité emoce spojené s vaší firmou přitom mohou být silným motivačním faktorem, aby zákazník zůstal vaší značce věrný.

Dalším důvodem, proč značky ztrácí na své unikátnosti a originalitě, je jejich snaha o nebinární komunikaci. Je pravdou, že v dnešní době je důležité být ohleduplný ke všem cílovým skupinám a neurážet nikoho. Nicméně nebinární komunikace nemusí nutně vést k uniformitě brandů. Naopak, existuje spousta způsobů, jak komunikovat s různými skupinami zákazníků, aniž by se ztratila unikátnost a odlišení od konkurence. Kreativita a inovativní přístup mohou přinést nové a neotřelé nápady, které dokáží oslovit různé cílové skupiny a zároveň posílit značku.

Hekněte hlavu zákazníka

Lidské mozky jsou sice úžasně složité, ale líné, a snaží se co nejvíce ušetřit energii. Toto líné chování se projevuje v mnoha situacích, včetně rozhodování, kdy často volíme zkratkovité řešení. Zkratkovité mechanismy v lidské mysli jsou stále více zkoumány a chápány jako klíčový faktor ovlivňující nákupní chování zákazníků. Dnešní doba, kdy jsou lidé neustále vystaveni informačnímu přetížení a většinu času tráví v online světě, znamená, že mnoho lidí proplouvá na autopilota a dělá rozhodnutí nevědomky.

Tento fakt by neměly přehlížet značky, které se snaží získat pozornost zákazníků a uspět na trhu. Zkratkovité mechanismy, jako například kotvení nebo framing, mohou být využity pro posílení atraktivity produktů a značek a zvýšení pravděpodobnosti, že se zákazníci rozhodnou pro nákup. Značky by měly být schopny vytvořit atraktivní a přesvědčivý „rámec“ pro své produkty, který bude zákazníky přitahovat a motivovat je k nákupu.

Je ale důležité si uvědomit, že zkratkovité mechanismy mohou být zneužity a použity k manipulaci zákazníků a získání neoprávněného prospěchu. Proto by značky měly dodržovat etické principy a být transparentní v tom, jak využívají zkratkovité mechanismy v rámci svých marketingových kampaní. To nejenže pomůže ochránit zákazníky před manipulací, ale také posílí důvěru zákazníků v značku jako celkově etickou a spolehlivou. Je tedy důležité, aby značky byly obezřetné při využívání zkratkovitých mechanismů a měly na paměti jak jejich výhody, tak i potenciální rizika.

Bez maskota to nejde

Radovan Andrej Grezo nás přesvědčil, že využití maskotů v komunikaci značky může být velmi efektivním způsobem, jak zaujmout potenciální zákazníky a zvýšit povědomí o značce. Maskoti jsou podle něj pro komunikaci značky účinnější než použití neznámých lidí, a dokonce i celebrit. Pokud se rozhodnete vytvořit maskota pro vaši firmu, měl by být neznámý a neměl by mít význam. Je důležité, aby byl snadno zapamatovatelný a pro lidi snadno identifikovatelný. Maskoti pak mohou být výborným nástrojem pro budování brandu a získávání loajálních zákazníků.

Investujte do gamifikace

Boris Rajdl a Jan Čapek nás přesvědčili, že gamifikace obsahu pro zákazníky má mnoho výhod. Gamifikace zvyšuje angažovanost zákazníků a vytváří více zapamatovatelných zážitků spojených se značkou, což vede k větší loajalitě a pozitivnímu spojení mezi značkou a zákazníky. Gamifikace také umožňuje získávat cenné informace o zákaznících pro lepší cílení marketingových kampaní a zvýšení spokojenosti zákazníků. Kromě toho může gamifikace pomoci zvýšit povědomí o značce tím, že se hra nebo soutěž šíří mezi potenciálními zákazníky a přiláká nové zákazníky k značce.

Buďte osobní

Michal Orsava a Karel Juřička představili nástroj Webout.me, který umožňuje personalizaci reklamního obsahu v reálném čase ve videích, obrázcích a bannerech. Personalizace obsahu může zákazníkům poskytnout zážitek, který si zapamatují a vést k vyšší pravděpodobnosti nákupu nebo kontaktu se značkou. Navíc personalizace reklamy zvyšuje pravděpodobnost konverze, protože reklama cílená na konkrétní potřeby a zájmy zákazníka pro něj může relevantnější a motivující.

Ochutnávka na závěr

Brand Restart připomněl, že konkurence mezi značkami je v dnešní době enormní a zákazníci mají na výběr z mnoha alternativ. Z tohoto důvodu je pro značky klíčové udržet si svou originalitu a unikátnost, což je podmínkou úspěchu na trhu. Využití kreativity a inovativního přístupu k designu, marketingu a komunikaci může pomoci při vytváření značky, která je nejen konkurenceschopná, ale také silnější a snadněji zapamatovatelná v očích zákazníků. Pokud potřebujete pomoci s tvorbou takové značky, můžete se obrátit na profesionály v oboru, například na firmu Lovebrand, která má bohaté zkušenosti s tvorbou úspěšných značek.

Na závěr článku je možné zhlédnout reportáž z celé akce, kterou pořádala digitální agentura Taste. Další Restarty jsou již naplánovány, potkáme se na nich příště? 😉

Sdílejte článek

Související články