Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

AI Inside Out #11: Budoucnost reklamy je v personalizaci a AI

Budoucnost reklamy je nepochybně ve větší personalizaci reklam, tedy zobrazování relevantnějšího obsahu přímo na míru konkrétním lidem. Podobně jako s nespočtem dalších činností, i u této si můžeme pomoci použitím AI.

V předchozím článku jsem se zabýval poznáváním potenciálních cílových skupin pomocí AI. Výstup je ale pouze inspirace, je proto nutné provést alespoň základní analýzu potřebných dat. Jedná se totiž o základ, který musí být dostatečně pevný na to, abychom na něm mohli začít stavět další výstupy, například personalizovanou reklamu. V opačném případě se vše může zhroutit jako domeček z karet.

Nyní mám pro vás další ukázku z praxe a využití ChatGPT-4. Zeptal jsem se ChatGPT-4, jakým cílovým skupinám je relevantní nabízet LED pásek. Odpověděl mi, že nadšencům pro vylepšování domácnosti, milovníkům technologií a gadgetů, organizátorům akcí, majitelům firem a hráčům počítačových her a streamerům. V tomto článku vám představím, jak danou informaci využít pro vytváření a testování reklamy na LED pásky pro hráče počítačových her a streamery.

Objevte Category Entry Points

U každé cílové skupiny lze nalézt různé množství Category Entry Points (CEP), které si můžeme představit jako situace, ve kterých vzniká asociace s daným a produktem a kdy se z dotyčné osoby stává váš zákazník. Jedná se o spouštěče, které aktivují naše vzpomínky na určitě kategorie produktů nebo služeb, když se nacházíme v nákupní situaci. Prací nás marketérů je vytváření těchto propojení, které vedou k tomu, že si potenciální zákazníci vybaví právě vaši značku v okamžiku, kdy řeší danou potřebu.

Pro zjištění Category Entry Points jsem použil následující prompt.

Category Entry Points (CEPs) are the cues that category buyers use to access their memories when faced with a buying situation.

I want to know what are the CEPs in the LED tape segment for gamers and streamers and I want to use this output to create personalized advertising messages.

Give me just that points without explaning.

As a professional marketing scientist.

Use a diagram of the Ws: how feeling – emotions, why – motives and benefits, when – timing issues, while – co-activities, where – location, with or whom – other people, with what – co-purchased/consumed categories.

Identify the CEP.

Na výstupu jsem se dozvěděl zajímavé insighty, které mohu přes další prompt promítnout do reklamního sdělení. CEP může být například navození herní nálady, právě díky úpravě interiéru pomocí LED pásků. Originální a přívětivé prostředí pro hraní také vybízí ke sdílení na sociálních sítích a pochlubení se s estetikou v dané sociální skupině. V neposlední řadě pak může LED osvětlení zvyšovat atraktivitu streamu při hraní.

CEP se poté hodnotí na základě relevance s danou značkou a četnosti s jakou daný motiv využívá konkurence. Motivace k nákupu led pásků za účelem navození herní nálady pro dosahování vynikajících herních výkonů je pro náš případ vhodné propojení, s kterým lze v reklamě dále pracovat.

Překážky v nákupu

Firma musí budovat fyzickou a mentální dostupnost svého produktu pro potenciálního zákazníka. A právě mentální dostupnost je na nás, marketérech. Podobně jako lze u každé cílové skupiny najít různé množství Category Entry Points, lze také najít různé překážky a bariéry, které potenciálním zákazníkům brání v nákupu, nebo je od něj odrazují.

Pomocí následujícího promptu, jsem se zeptal, jaké problémy potenciální zákazníci řeší.

I am preparing an advertising campaign in Google Ads, Sklik and Facebook for an e-shop that sells LED strips. 

I’m interested in what obstacles people who are interested in putting an LED strip in their home have to overcome. 

I would like to use this in a communication strategy for advertising campaigns. 

You’re an experienced marketing scientist. 

What are some of the obstacles?

Na výstupu jsem se dozvěděl, že potenciální zákazníci mohou mít obavu o to, zda mají dostatečné technické znalosti pro instalaci LED pásku. Dále se mohou obávat o kvalitu výrobku a řešit náklady na realizaci. Mohou se obávat i vlastní schopnosti vhodného estetického přizpůsobení LED pásku v domácnosti nebo jeho integrace do stávajících systémů, a také spotřeby energie.

Podobně jako v předchozích případech, je i v tomto případě vhodné, relevanci překážek konzultovat s klientem. Klient má nejlepší vhled do cílové skupiny a přesně ví, s jakými situacemi se setkává nejčastěji. Překážkou, kterou jsem zvolil k posunu do následujícího promptu, jsou technické znalosti pro instalaci LED pásku.

Vytvořte personalizované reklamní sdělení

Všechny věci, které jsme zjistili výše, nyní použijeme pro tvorbu personalizovaného reklamního sdělení. Ideální je vytvoření různých kombinací, abychom zjistili, co s čím funguje nejlépe.

Struktura tvorby reklamních textů

Struktura tvorby personalizovaných sdělení

Nesmíme zapomínat, že vedle cílových skupin a CEP, známe také překážky, které lidem brání v nákupu. Tím se zvětšuje množství kombinací, které můžeme vytvářet a testovat. To znamená, že dostáváme velké množství personalizovaných sdělení.

Jak na text pro Facebook?

Pro vygenerování reklamních textů pro reklamu na Facebooku jsem použil následující prompt, ve kterém jsem ChatGPT-4 poskytl všechny potřebné informace. Pokud chci vygenerovat český text, zadávám i samotný prompt v češtině.

Připravuji reklamní texty na Facebook pro eshop, který prodává LED pásky.

Cílem je vytvořit poutavý popisek, který potenciálního zákazníka přesvědčí k nákupu.

Začni jednoduchým claimem. Maximální počet znaků je 150. Do závorky po každé uveď počet znaků.

Jsi seniorní copywriter se specializací a pokročilou zkušeností tvorby reklamních textů na Facebook.

Cílovou skupinou jsou hráči a streameři. Drž se insightu navození nálady pro dosahování vynikajících herních výkonů. Také můžeš zmínit jednoduchou instalaci. Obsah doplň vhodnými emoji.

Vytvoř mi 3 varianty textů a ke každé přidej ještě jednu, vhodnou pro A/B test.

Výstupem jsou 3 varianty, které jsem si pro porovnání a dosažení lepšího výsledku nechal přes tlačítko Regenerate response vygenerovat znovu. Výstupy hodnotím velmi kvalitně a je možné je bez jakýchkoliv dalších úprav nasadit do reklamy.

Screen ChatGPT-4

Výstup reklamních textů pro Facebook

Vytvořte si texty na míru

Pro vytvoření textací do vyhledávacích kampaní na Googlu, Bingu a Skliku jsem použil velmi podobný prompt s aktualizovanými atributy pro dané systémy.

Připravuji reklamní texty do Google Ads pro e-shop, který prodává LED pásky.

Cílem je vytvořit poutavý popis, který potenciálního zákazníka přesvědčí k nákupu.

Maximální počet znaků v nadpisech je 30 a maximální počet znaků v popisech je 90. Jako znak se započítávají všechny znaky, včetně mezer. Do závorky po každé uveď počet znaků.

Jsi seniorní copywriter se specializací a pokročilou zkušeností tvorby reklamních textů pro Google Ads.

Cílovou skupinou jsou hráči a streameři. Drž se insightu navození nálady pro dosahování vynikajících herních výkonů. Také můžeš zmínit jednoduchou instalaci.

Vytvoř mi 15 variant nadpisů a 5 variant popisů.

Jaké jsem získal nadpisy?

S výstupy jsem byl spokojený. Texty je možné opět rovnou využít v kampaních.

 1. „LED pásky pro dokonalý gaming“ (28 znaků)
 2. „Zažij hru v novém světle“ (23 znaků)
 3. „Světelná show pro streamery“ (27 znaků)
 4. „LED pásky pro top hraní“ (22 znaků)
 5. „Vylepši svůj stream s LED“ (24 znaků)
 6. „Pocit ze hry na nové úrovni“ (28 znaků)
 7. „LED pásky pro hráče“ (20 znaků)
 8. „Světlo pro herní zážitek“ (24 znaků)
 9. „LED pásky pro lepší stream“ (26 znaků)
 10. „Proměň hru díky LED“ (19 znaků)
 11. „LED pro dokonalý herní prostor“ (30 znaků)
 12. „Streamuj ve světle LED“ (21 znaků)
 13. „LED pásky pro výkon“ (20 znaků)
 14. „Světlo pro lepší hru“ (20 znaků)
 15. „LED pásky: Game changer“ (24 znaků)

Jaké jsem získal popisy?

S výstupy jsem byl rovněž velmi spokojený. Texty jsou hotové a připravené k nasazení v systémech.

 1. „Naše LED pásky vytvářejí dokonalou atmosféru pro hraní a streamování. Snadná instalace!“ (89 znaků)
 2. „Díky našim LED páskům dosáhnete dokonalé nálady pro maximální herní výkon. Snadno se instalují!“ (90 znaků)
 3. „Přineste svůj herní zážitek na novou úroveň s našimi LED pásky. Jednoduchá instalace!“ (87 znaků)
 4. „Vylepši svůj herní prostor s našimi LED pásky. Perfektní pro hráče a streamery. Snadná instalace!“ (90 znaků)
 5. „Naše LED pásky přinášejí perfektní světlo pro vaše herní sezení a streamování. Rychlá a jednoduchá instalace!“ (90 znaků)

Jak hodnotím testování?

Doporučuji vytvářet personalizované reklamní sdělení kombinacemi CEPs, překážek, případně také kritérií, zmíněných v předchozím článku, podle kterých se uživatelé rozhodují udělat nákup. Testování reklamních sdělení při akvizičním cílení na definované cílové skupiny nám při vyhodnocení dá vhled, při jakých kombinacích sdělení se z potenciálních zákazníků nejčastěji stávají zákazníci platící. S těmito informacemi poté můžeme pracovat dále.

ChatGPT-4 nám přitom pomůže a připraví velmi relevantní podklady pro následný výzkum a konzultaci s klientem. Je ale důležité zůstat střízlivý a neopíjet se wow efektem, který přichází s pocitem perfektně smysluplných výstupů. Vždy je důležité si pamatovat, že tyto výstupy mohou, ale také nemusí odrážet skutečnost. Je dobré tedy brát AI jako dobrý zdroj nápadů a inspirace. Některé z CEPs totiž původně nenapadli nás ani klienta a může to být jeden z bodů, které nám pomohou být zase o trochu lepší a odlišnější od konkurence.

Na první pohled se možná nezdá, že jde o přelomové řešení ve využití umělé inteligence. V podstatě opět používáme ChatGPT-4 jako našeptávač a inspiraci, jen na to jdeme oklikou přes CEPs. Je ale dobré si uvědomit, že ve finále jsme získali texty, které lze bez jakéhokoliv dalšího úsilí použít v reklamách a zároveň se budou s největší pravděpodobností odlišovat od konkurence.

To není vždy standard a kvalita výstupů je především zásluhou struktury promptů. Je důležité uvést kontext, cíl, formát a délku, roli, obsah a na konec zadání. Čím kvalitnější prompt připravíte, tím kvalitnější výstup získáte. Prompty lze samozřejmě stále vylepšovat, připravené prompty ale pak již stačí pouze drobně upravovat, aby seděly na míru projektu a cílové skupině. Poté již během krátké chvíle pomocí kombinací výstupů získáváme reklamy vhodné k testování.

Máte nápad, co pro vás mám otestovat příště? Napište nám do redakce na email redakce@digichef.cz. Rádi vám pomůžeme s vaší denní praxí. 😉

Sdílejte článek

Související články