Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

AI Inside Out #7: Poznejte cílové skupiny s AI

Znát svou cílovou skupinu je naprostý základ každého podnikání. Pro nás PPC specialisty, je to stejně tak důležité, při nastavování cílení reklam. V dnešním článku vám představím, jak nám může pomoci ChatGPT-4 a proč je dobré se s ním pobavit o segmentaci zákazníků.

Předmětem zkoumání v tomto článku jsou dárcovská centra, kde můžete darovat krevní plazmu.

Ideální cílová skupina

První prompt, kterým jsem testování vykopnul, vypadal takto:

Jaká je ideální cílová skupina pro dárcovská centra, kde je možné darovat krevní plazmu?

Napiš především informace týkající se:

– demografie (pohlaví, věk)

– zájmy a chování

– nejčastější překážky a komplikace pro darování krevní plazmy

ChatGPT-4 mi odpověděl poměrně obsáhlou zprávou, která obsahovala zajímavé insighty. Insighty je důležité vždy ověřovat, protože jazykové modely si umí vymýšlet.

Například pohlaví a věk by se daly lehce definovat jako ženy i muži, 18–60 let. ChatGPT-4 to ale rozvedl více. Uvedl, že muži mají tendenci mít vyšší hladinu hemoglobinu a mohou darovat častěji. Uvedl také, že vyšší motivaci a pravidelnost darování mohou mít spíše mladší dárci, jelikož jsou spíše zdraví a aktivní. Pro cílení to ale příliš užitečné není.

Zájmy a chování byly určeny poměrně obecně: zdravotní povědomí (dárci, kteří jsou více informováni o významu darování krevní plazmy), společenská zodpovědnost (lidé aktivní v komunitě a cítí zodpovědnost za pomoc druhým), altruismus a empatie (nesobečtí lidé, kteří upřednostňují potřeby druhých). Zmíněný význam darování krevní plazmy je dobrou nápovědou na kampaň zaměřenou na budování povědomí, fázi na začátku PAVRDu.

Mezi nejčastější překážky a komplikace pro darování krevní plazmy ChatGPT uvádí zdravotní omezení, ale také nedostatek informací a nesprávné představy o darování krevní plazmy. Tyto představy by ale správnou komunikací bylo možné řešit. Když jsem se doptal, o které představy se jedná, dostal jsem užitečný výčet. Darování krevní plazmy může být bolestivé, oslabovat imunitní systém, představovat riziko infekce, způsobovat významnou ztrátu krve a mnohé další.

Nesprávné představy o darování krevní plazmy

Prompt s výstupem ohledně nesprávných představ o darování krevní plazmy

Segmentace dárců

O čem jsem se s ChatGPT-4 bavil dál byly jednotlivé segmenty. V prvním výstupu mi ChatGPT-4 nadefinoval následující výčet segmentů. Každý se segmentů pojmenoval a doplnil věk, pohlaví, zaměstnání, zájmy, osobnost a motivaci. Doporučil mi také, jaké zohlednit potřeby, zájmy a motivace jednotlivých person v daných segmentech užitečné pro tvorbu reklamního sdělení, které bude nejvíce rezonovat s cílovými segmenty.

Použil jsem následující prompty:

Vytvoř mi nyní prosím segmenty potenciálních dárců krevní plazmy, kteří po zobrazení placené reklamy pravděpodobně začnou darovat krevní plazmu.

Poté tento:

Které atributy nejlépe charakterizují personu z každého segmentu?

A dále uvádím výsledek.

Mladí dospělí

V tomto segmentu ChatGPT-4 nadefinoval dvaceti čtyř letého Tomáše se zájmem o koncerty, sociální sítě, posilování a cestování. Tom je společenský, zvídaví a zdravě žijící. Jeho motivací je pomáhat druhým, být součástí komunity a sdílet své zkušenosti s přáteli. V doporučení marketingové strategie je uvedeno používání sociálních sítí a influencerů pro šíření povědomí o darování krevní plazmy, vytvoření atraktivního a vizuálně poutavého obsahu, který je často sdílený na sociálních sítích, a zaměřený na příběhy dárců, kteří byli ochotni pomoct druhým.

Pracující profesionálové

ChatGPT-4 mi vygeneroval tuto personu jako příklad: Lenka, 38 let, finanční manažerka se zájmem o rodinu a literaturu. Lenka je zodpovědná, organizovaná a uvědomělá, její motivací je přispívat ke zlepšení zdravotní péče a podporovat charitativní projekty. Kampaně by měly zdůrazňovat význam darování krevní plazmy v rámci širší společenské zodpovědnosti. Podle ChatGPT-4 bychom této personě měli sdílet příběhy o úspěšných projektech a výzkumu podpořeném darováním krevní plazmy.

Rodiče s dětmi

Zástupnou personou si ChatGPT-4 vymyslel tuto: Učitel na základní škole Petr, kterého zajímá sport, zahrada a výchova dětí, je pečlivý, empatický, společenský a zdravě žijící. Jeho motivací je být vzorem pro děti, podporovat zdravotní témata a pomáhat druhým. V tomto případě ChatGPT-4 přešel rovnou čistě do offlinu a doporučil spolupráci se školami a komunitními centry na organizování informačních akcí a dárcovských dní. Příběhy rezonující s touto cílovou skupinou by se měly týkat především dětských pacientů, kterým se díky darování krevní plazmy dostalo pomoci.

Studenti vysokých škol

Jako persona pro tento segment byla vygenerována: Studentka medicíny Anna, která je ambiciózní, společenská, zvídavá a altruistická, motivuje získávání praktických zkušeností a přispívání ke zlepšení zdravotní péče. Také v tomto případě doporučil ChatGPT-4 čistě offline kampaň týkající se organizace akcí na kampusu skrze partnerství s vysokými školami a podporou studentských ambasadorů.

Ostatní segmenty

Pokud byste se s těmito segmenty nespokojili, tak jako já, můžete si jich nechat vygenerovat téměř nespočetné množství dalších. Zkrátil jsem zadání, že bych si rád nechal vygenerovat pouze segmenty a motivace, a párkrát nechal přidat další a další. Nutno podotknout, že s rostoucím počtem segmentů kvalita a užitečnost poměrně významně klesala. 

Mezi ostatními segmenty jsou uvedení nábožensky motivovaní dárci, jejichž duchovní přesvědčení klade důraz na pomoc druhým. Lidé hledající osobní růst, kteří překonávají osobní hranice. Senioři, kteří hledají smysluplné aktivity. Dárci z řad zdravotníků, kteří rozumí významu darování, nebo třeba dárci angažující se v sociálních otázkách a mnohé další.

Zhodnocení

I přes to, že výstupy působí kvalitně, jedná se pouze o inspiraci, která nemá žádný datový základ. Bez dalšího výzkumu tudíž není možné objektivně zhodnotit, které segmenty jsou správné, a které špatné. Řešením je na základně dojmu některé segmenty vybrat a v kampaních otestovat.

Kritéria rozhodování

To, co mě od ChatGPT-4 ještě zajímalo, byla kritéria, která určují, zda se daný jedinec rozhodne nebo nerozhodne darovat krevní plazmu. Některé ty body se prolínají, ale většina z nich se dá nějakým způsobem zapracovat do textací reklam a podpořit tím efektivitu kampaní.

Kritéria, podle kterých se jedinec rozhoduje darovat krevní plazmu

Prompt s výstupem kritérií rozhodování

Závěr

Líbí se mi, že pokud nejsou odpovědi dostačené, můžeme se neustále doptávat, a ChatGPT neustále rozšiřuje výstupy. Jak již bylo zmíněno, kvalita s množstvím odpovědí klesá, nicméně stále nás mohou výstupy inspirovat. Testování ChatGPT pro tento use case bylo celkově velmi inspirativní, jelikož mě při tom napadla spousta podnětů, které by bylo možné v kampaních zapracovat. Inspirovalo mě to také k řadě doporučení, jak by se dalo nad celkovým marketingem daného klienta uvažovat komplexněji. Od samého začátku při vytváření povědomí o možnostech darování a vysvětlování významu darování krevní plazmy, přes bourání nepřesných představ a zbytečných obav potenciálních dárců až po personalizovanou komunikaci konkrétním segmentům.

Proto určitě doporučujeme nechávat se inspirovat AI pro tento účel. Svým způsobem jsou všechny prompty správné, pokud se ptáte na to, co vás opravdu zajímá. Zkuste přemýšlet out of box, propojovat informace a psát do promptů to první, co vás napadne.

A pokud si chcete o využití AI v PPC popovídat přijďte na náš PPC Restart. Největší konferenci o placené reklamě, kde bude téma umělé inteligence a jejího praktického využití hrát prim. A pokud nemáte čas do Prahy dojet, nevadí. Pojedeme i livestream. 😉

PPC Restart

Sdílejte článek

Související články