Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Core Web Vitals – metriky, na kterých záleží

Mezi SEO specialisty již před několika měsíci začala kolovat zpráva o plánovaných změnách Google algoritmu. Google běžně nemá ve zvyku svoje aktualizace a jejich zaměření oznamovat dopředu. Takže když se tentokrát rozhodli dát nám s předstihem varování, že v květnu 2021 proběhne Google update zaměřený na přívětivost stránek (a na metriky Core Web Vitals) způsobilo to značný poprask. Jenže se stejnou rychlostí a intenzitou, se kterou se tyto informace dostaly do povědomí, se o nich zase přestalo mluvit.

Oznámený update se k nám ovšem mílovými kroky blíží a je potřeba se na něj připravit. Přinášíme vám proto přehled metrik Core Web Vitals, které už od května budou hrát mnohem větší roli.

 

Core Web Vitals – jádro uživatelské spokojenosti

Na uživatelskou spokojenost se lze dívat pomocí různých úhlů pohledu a na její měření existuje mnoho nástrojů (například oblíbený Lighthouse).

Bohužel pro velkou část majitelů webů je příliš náročné, nákladné nebo nesrozumitelné se v těchto nástrojích vyznat, porozumět jim a získané poznatky pak přenést do praxe. Google proto přišel s metrikami, které ze třech základních úhlů pohledu sledují, jestli je web uživatelsky přívětivý. Těmito úhly pohledu jsou:

 • rychlost načítání
 • interaktivita webu
 • vizuální stabilita

Každá z těchto vlastností je měřena pomocí speciální metriky. Pro získání obecného přehledu o tom, jak si váš web vede se stačí podívat do Google Search Console. Tam tyto informace snadno najdete v sekci Vylepšení -> Core Web Vitals.

Přehled core web vitals v nástroji google search console

Přehled Core Web Vitals v Google Search Console

 

Nyní se pojďme podívat na to, které metriky (a problémy s nimi spojené) v tomto přehledu můžeme najít a co vlastně znamenají.

 

Rychlost načítání – LCP

Largest Contentful Paint (LCP) je metrika, která vypovídá o tom, kdy dojde k načtení největšího kousku“ obsahu ve viewportu uživatele.

Teprve ve chvíli načtení tohoto velkého obsahu totiž lze říci, že stránka začala být pro uživatele užitečnou. Čím rychleji uživatelům obsah stránky naservírujete, tím rychleji najdou to, kvůli čemu přišli a tím víc budou spokojeni.

Tato metrika mnohým z vás jistě připomene podobné metriky jako:

 • FCP (first contentful paint)
 • FMP (first meaningful paint)

Základní výhodou LCP oproti doposud využívaným metrikám je ten, že LCP dokáže relevantněji vypovídat o tom, kdy uživatel webu začne z načtené stránky mít nějaký užitek.

Zatímco FCP měří, kdy se obsah začal vykreslovat, LCP hovoří o tom, kdy se tento největší kousek obsahu již načetl.

Co se FMP týče, jedná se o (dnes už) zastaralou metriku, která měří, kdy dojde k načtení primárního obsahu stránky (v části nad přehybem). Ačkoliv se snaží poskytnout odpověď na tutéž otázku jako LCP (už je tato stránka užitečná?), je proti LCP relativně nespolehlivá. LCP ji tak „nahrazuje“ především z hlediska spolehlivosti získaných údajů.

Metrika LCP - largest contentful paint a její hodnoty

LCP

Konkrétní hodnoty u této metriky Google rozděluje do 3 základních úrovní:

 • dobré (<2,5 s)
 • potřebuje zlepšení (2,5 s – 4 s)
 • špatné (> 4 s)

 

Interaktivita webu – FID

Metrika First Input Delay (FID) je metrika, která nám říká, jak dlouhá je prodleva mezi interakcí uživatele s webem (například kliknutí na odkaz) a skutečnou schopností webu na tuto interakci odpovědět.

V průběhu načítání stránky může dojít k situaci, že se na obrazovce objeví interaktivní prvek, na který uživatel klikne (například tlačítko Přidat do košíku). Protože ale prohlížeč stále ještě načítá další prvky stránky, může trvat i několik vteřin, než toto kliknutí zpracuje. Čím delší je tato prodleva, tím hůře se web uživatelům ovládá a tím spíše ho opustí.

I u této metriky nalezneme mnoho podobností s doposud využívanými metrikami. Především pak TTI (Time to Interactive). Zásadním rozdílem metriky FID proti TTI je to, že FID vychází z měření reálných uživatelů.

 

Metrika FID - first input delay a její hodnoty

FID

Stejně jako v případě LCP, i zde Google třídí výkon webu do 3 úrovní, závislých na rychlosti odpovědi:

 • dobré (<100 ms)
 • potřebuje zlepšení (100 ms – 300 ms)
 • špatné (>300 ms)

Vizuální stabilita stránky – CLS

Cumulative Layout Shift (CLS) je metrika, která sleduje, jak moc se stránka uživatelům mění „pod rukama“ v průběhu celé návštěvy.

Pro uživatele je velmi nepříjemné, když se v průběhu jejich návštěvy celá stránka posune či změní. A ještě hůře, když se to stane například v okamžiku, kdy se na něco snaží kliknout. V ideálním případě by měla být stránka stabilní a uživateli svůj layout v průběhu návštěvy již neměnit (pokud to není podmíněno interakcí uživatele).

Metrika CLS - cumulative layout shift a její hodnoty

CLS

Stejně jako u obou předchozích metrik je úroveň CLS rozdělena do 3 úrovní:

 • dobré (<0,1)
 • potřebuje zlepšení (0,1 – 0,25)
 • špatné (>0,25)

Tipy na zlepšení

Kromě znalosti hodnot, jakých váš web dosahuje je samozřejmě také vhodné vědět, jak web zlepšovat. I na toto Google myslel a v Search Consoli přidává ke každé problematické stránce odkaz na Page Speed Insights, kde naleznete seznam tipů pro optimalizaci dané stránky.

Vyberte si, zda chcete koukat na mobilní verze stránek (doporučujeme) či na verze stránek pro počítače a klikněte na Otevřít přehled:

Mobilní přehled core web vitals

Core web vitals – mobilní přehled

 

Po rozkliknutí přehledu se vám objeví soupis problémů, které se na vašem webu objevují. Po kliknutí na problém zjistíte, kterých konkrétních stránek se týká.

rozpad problémů core web vitals

Rozpad problémů v Core Web Vitals

 

A při výběru dotčené URL se zobrazí výpis podobných stránek, které mají stejný problém společně s odkazem na Google Pagespeed Insights, kde naleznete detailní přehled výkonu stránky včetně konkrétních tipů na zlepšení.

Přehled dotčených stránek a odkaz na pagespeed insights

Dotčené stránky

 

Pagespeed insights - doporučení pro zlepšení

Pagespeed insights – doporučení pro zlepšení

 

Definujeme benchmark a stanovujeme si cíle

Při optimalizaci webu a snaze o úpravy bychom se vždy měli snažit dodat uživatelům co nejlepší možný výsledek. Rychlejší a přívětivější web znamená spokojenější uživatele. A spokojení uživatelé si na vás s větší pravděpodobností udělají dobrý názor, budou s vaším webem víc pracovat a pravděpodobněji udělají konverzi (nákup, zaslání poptávky, zápis do NL atd.).

Pro příjemný uživatelský zážitek byste u všech třech metrik měli usilovat o dosažení hodnoty „dobré“. Jenže…

V určitou chvíli musí přijít okamžik, kdy by se každý majitel webu měl rozhodnout, zda už další investice do rychlosti webu není zkrátka nadbytečná. K tomu naštěstí můžeme využít možnosti několika dalších nástrojů, které měří metriky Core Web Vitals i pro konkurenční weby.

Díky nim si snadno určíme, jak moc pozadu (či napřed) jsme proti konkurenci a jakých minimálních hodnot by náš web měl dosahovat.

Vždy totiž platí, že není třeba být nejlepší, stačí být lepší než ostatní. (Samozřejmě je třeba se dívat na celkovou kvalitu webu, nejen na rychlost jakožto na jediný aspekt.)

Jedním z nich je například nástroj (Reddico) SERP Speed, který dokáže měřit výkon stránek, které se v Google zobrazují na konkrétní vyhledávací dotaz.

Reddico SERP speed

Reddico SERP speed

 

Core web vitals - analýza konkurence

Core web vitals – analýza konkurence

Z tohoto přehledu snadno zjistíte, jakou úroveň Core Web Vitals má u svých stránek vaše konkurence a snadno si dle těchto údajů stanovíte cíle pro vlastní snahy o optimalizaci webu.

 

Ostatní Web Vitals

Prvků, které ovlivňují uživatelskou přívětivost stránek existuje více, než jen Core Web Vitals. Všechny si historicky užily svou chvíli slávy, kdy se o nich bavil téměř celý svět a dnes je považujeme za absolutní základ.

Detailnímu popisu těchto prvků se dnes věnovat nebudeme, protože věříme, že je všechny znáte. I tak je ovšem vhodné si je krátce připomenout, protože i tyto prvky budou v následující aktualizaci hrát roli.

Web Vitals – životně důležité prvky webu:

 • mobilní přívětivost (responzivita)
 • bezpečné procházení (web bez malware, adware atd.)
 • využívání HTTPS
 • nevyužívání „otravných“ reklam

Pokud (nedejbože) i dnes vlastníte web, který ani tyto požadavky nesplňuje, doporučujeme vám se urychleně věnovat jeho aktualizaci.

 

 

Sdílejte článek

Související články