Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

New Users a Returning Users v Google Analytics

Okolo uživatelů se v Google Analytics točí několik velmi podobně pojmenovaných metrik a to:

  • New Users
  • Returning Users
  • New Visitor
  • Returning Visitor
  • % New Sessions

Co však znamenají a jaký je mezi nimi rozdíl?

New a Returning Users

New Users označují uživatele, kteří na web přišli poprvé z daného zařízení. Tedy ještě neměli žádnou uloženou _ga cookie. Protože se New User počítá přes cookie, bude vaše návštěva z počítače a následně telefonu započítána jako dva New Users. Resp. Google již v některých případech dokáže různá zařízení uživatele spárovat, a tak první návštěva bude označena jako od New a druhá již jako Returning User. Jako Returning User je uživatel označen, pokud již ve svém prohlížeči _ga cookie má. Expirace této cookie je 2 roky.

Users ≠ New Users + Returning Users

Pokud si metriku Users rozsegmentujeme na New Users a Returning Users, vyjde nám, že celkový počet Users se nerovná součtu New Users a Returning Users. To je ale správně. Pokud někdo v rámci reportovaného období přijde a později se ještě vrátí, bude započítán jednou jako New User a jednou jako Returning User. Do souhrného čísla Users ale bude zahrnut jen jednou.

New Users + Returning Users
Users ≠ New Users + Returning Users

New Visitor a Returning Visitor

Jde o hodnoty dimenze User Type, které najdeme v přehledu Audience -> Behavior -> New vs Returning. Také se ukazují jako koláčový graf v Audience -> Overview. Významově je New User a Returning User to samé jako New Visitor a Returning Visitor. Technicky je v tom ale rozdíl. New Visitor je dimenze a New User je metrika. Rozdílné pojmenování je zde jen proto, aby se tyto dimenze a metrika nepletly. I přesto, že New User a New Visitor označuje to samé, je možné, že se údaje budou mírně lišit. Důvodem nepřesnosti je restartování návštěvy způsobené půlnocí či zasílání neninterakčních eventů.

New Visitor a New User
New Visitor a New User

% New Sessions

Udává odhad podílu nových návštěv ve zobrazovaném období. Analytics vezmou všechny návštěvy ve zvoleném období a spočítají, kolik z nich je v daném období prvních. Záludnost spočívá v tom, že číslo se počítá za dané období. Pokud např. vyhodnocujeme období za říjen a jeden uživatel navštívil web 3. a pak 10. října, bude % New Sessions 50. Pokud se ale ten samý uživatel podíval na web i 25. září a my změníme období na září až říjen, bude % New Sessions již jen 33 %.

Smysl tak tato metrika má jen při sledování delších období a při porovnání mezi jednotlivými kanály nebo zdroji návštěvnosti. Když přichází z firmy.cz 30 % New Sessions a z Instagramu 80 % New Sessions, můžeme to vyložit tak, že Instagram spíše funguje na získávání nových lidí na web.

Sdílejte článek

Související články