Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Pojďme do Google Analytics 4

Radek Kupr
Radek Kupr
10. 3. 2023

Google vyvinul nové GA4ky z potřeby zjednodušení integrace měření skrz celé jeho portfolio nástrojů, ale nejen jeho. Tím, že se data ukládají i mimo reporting Google Analytics, tedy do BigQuery, otevírá se tak i dalším systémům pro zpracování a analýzu dat.


Jednou z největších výhod GA4 je propracovanější analýza dat a vylepšená segmentace uživatelů, což umožňuje lepší pochopení chování návštěvníků na webu a také lepší cílení reklam. Proč mít Google Analytics 4 je tak poměrně jasné. U GA4 je ovšem také velmi důležité co a  jak nastavit. Google Analytics 4 jsou postavené na událostech a custom reportech.

Měření v Google Analytics 4

GA4 používá ke sběru dat tzv. „event tracking“. To umožňuje sbírat data o konkrétních akcích, které uživatelé na webu provádějí. Například sbíráte data o kliknutí na tlačítko, otevření modálního okna nebo při přestupu na jinou stránku. Tyto údaje pak využijete pro analýzu chování uživatelů a optimalizaci webu pro lepší uživatelský zážitek.

GA4 dále umožňuje sbírat data:

  • O uživatelích prostřednictvím tzv. „user properties“, což jsou vlastnosti uživatelů, které se týkají například jejich země nebo jazyka. Tyto údaje se pak využívají pro personalizaci zobrazování webu pro konkrétní skupiny uživatelů.
  • O zařízeních a prohlížečích, které uživatelé používají. Ty mohou být využity pro analýzu chování uživatelů na různých zařízeních a pro optimalizaci webu pro různé typy zařízení.
  • O konverzích a cílení reklam, které následně použijete pro analýzu efektivity reklamních kampaní a pro optimalizaci reklam pro lepší výsledky.

 

Všechny tyto údaje se poté automaticky ukládají do datového skladu GA4, kde jsou k dispozici pro analýzu a reporty. To pomáhá lépe pochopit chování návštěvníků na webu a zlepšit jejich zážitek.

Výhody oproti Universal Analytics

Jednoznačně, je to sběr dat a přístup k nim, event-base. Universal Analytics data sestavovaly do návštěv, což bylo v některých situací matoucí nebo dokonce zavádějící. Větší flexibilita při sběru dat v GA4 je obrovskou výhodou. Díky tomu vidíte všechna data na jednom místě, ať už se jedná o web, mobilní aplikaci, či zařízení IoT.

Nové metriky

V Google Analytics 4 jsou nově k dispozici metriky, které sledují chování uživatelů. Například zjistíte počet aktivních uživatelů, což jsou uživatelé, kteří se na web dostanou a něco udělají, nebo když jsou zaznamenány události „first_visit“ a „first_open“ s „engagement_time_msec“ a „user_engagement“.

Bounce rate vs. engagement rate

Velký rozdíl je ve vnímání uživatelů v GA4. Zatímco v Universal Analytics jsme byli zvyklí na bounce rate, tedy metriku, která nám prozradila, kolik lidí opustilo web, v GA4 je to naopak. Díky engagement rate sledujeme, kolik uživatelů je tzv. zapojených. Čím vyšší je tato hodnota, tím lépe.

Počítání návštěvy

Počítání relací (návštěv) v Google Analytics 4 funguje jinak než v Universal Analytics.
V Universal Analytics se nová kampaň vždy zahájí novou relací, bez ohledu na to, zda uživatel provádí nějakou aktivitu. V Google Analytics 4 nová kampaň novou relaci nevytvoří, takže se může zdát, že jich je v této službě méně.

Návštěva má v obou nástrojích stejnou délku 30 minut, ale v Google Analytics 4 nedochází k přerušení o půlnoci, jako tomu bylo u Universal Analytics a ani při vrácení se na web s novým UTM parametrem. Navíc Google Analytics 4 přerozdělují data z přímé návštěvnosti mezi další zdroje až 7 dní zpětně, což je další novinka oproti Universal Analytics.

Zpožděné požadavky na server

Podstatnou roli také hrají zpožděné požadavky na server. Zpožděné požadavky jsou ty, které se neodesílají okamžitě. V Universal Analytics se tyto požadavky zpracovávají, dorazí-li do čtyř hodin od konce předchozího dne. V Google Analytics 4 se události zpracovávají, i když dorazí až o 72 hodin později. Jelikož se události v Google Analytics 4 zpracovávají v delším časovém období, může to vést k odlišným výsledkům v počtu relací a hodnotách v přehledech během těchto 72 hodin.

Například se uživatel odpojí od internetu během prohlížení webu na mobilním zařízení a opět se připojí až po 48 hodinách. Google Analytics 4 zaznamená události i po této době, zatímco Universal Analytics nikoliv. To může vést k vyššímu počtu návštěv v Google Analytics 4.

Problém s měřením iOS na pozadí

Dalším rozdílem je, že události v Google Analytics 4 se automaticky zaznamenávají, když aplikace pro iOS běží na pozadí. To se v Universal Analytics neděje. Díky tomu mohou být metriky související s iOS v přehledech Google Analytics 4 vyšší.

Analýza chování uživatelů

GA4 nabízí řadu praktických výhod, které pomáhají firmám lépe pochopit a využít data svých návštěvníků. Pochopit chování uživatelů je významné pro strukturu webu a tvorbu kreativ či plánování marketingových aktivit.

Integrace dalších měření

Další výhodou GA4 je rozšířená integrace s dalšími službami Google, jako jsou Google Ads, Google Tag Manager (GTM), Google Search Console (GSC) a další. To umožňuje lepší propojení dat a také lepší automatizaci pro práci s daty.

GA4 nabízí více možností, jak cílit reklamy, a to nejen na základě navštívené URL nebo klíčového slova, ale i na základě dat o návštěvnících, což umožňuje lepší využití reklamních rozpočtů. Další nespornou výhodou jsou publika, kde si můžete vydefinovat široké spektrum podmínek.

Predikce a modelování dat

Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím nástroje GA4 Predictions, který je součástí GA4 a umožňuje automaticky vytvářet modely, které pomáhají předpovědět budoucí chování návštěvníků na webu. Například může pomoci předpovědět u kterých návštěvníků je nejvíce pravděpodobné, že se stanou zákazníky. Tyto modely se dají použít k cílení reklam nebo personalizaci zobrazování webu pro konkrétní skupiny návštěvníků.

GA4 Predictions

  • Umožňuje vytvářet modely, které pomáhají předpovědět budoucí hodnoty měřených ukazatelů jako například návštěvnost nebo prodeje. Tyto modely mohou pomoci plánovat rozpočty a strategie pro budoucí období.
  • Umožňuje automaticky vytvářet segmenty návštěvníků na základě jejich chování. Tyto segmenty se dále používají pro cílení reklam nebo personalizaci zobrazování webu.

Všechny tyto funkce GA4 Predictions pomáhají lépe pochopit chování návštěvníků na webu a tvořit marketingové strategie.

K využití jsou tzv. prediktivní publika, což je skupina uživatelů splňující alespoň jednou podmínkou založenou na prediktivní metrice. Například můžete vytvořit prediktivní publikum pro pravděpodobné nakupující v průběhu 7 dnů, což zahrnuje uživatele, kteří mají velkou pravděpodobnost, že v následujících 7 dnech provedou nákup. Důležité ale je, že pro predikce potřebujete dostatek dat, jinak je nevytvoříte. V jedné službě může být nejvýše 100 publik.

Co dál?

Začněte pracovat s Google Analytics 4, ať to pro vás 1. 7. 2023, kdy se vypnou staré Universal Analytics, není taková rána.

Pokud ještě Google Analytics 4 nemáte, tak:

  • Vytvořte si v Google Analytics novou properties pro GA4. Nikdy to nenechávejte na Google a jeho automatickém vytvoření z UA, to přinese jen problém.
  • Nasaďte měření nejlépe přes GTM.
  • Jak vytvořit GA4 a nastavit měření přes GA4 vám popíšeme v dalším článku. Sledujte nás.
Sdílejte článek

Související články