Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

AI Inside out #49: Dokáže AI nahradit roky seniorních zkušeností? vol. 2

Je to přesně 20 AI článků zpátky, kdy jsme pro vás testovali využití ChatGPT-4 v roli seniorního kolegy. A v dnešním článku se podíváme společně na to, zda a kam se AI za půl roku posunula. Zpřesnila své odpovědi? Přináší lepší výsledky? Pojďme na její progres podívat zblízka.

Test Copilota v reklamních systémech

Tentokrát jsme na pomoc s technickými dovednostmi a orientací v reklamních systémech použili Copilota. Výhodou tohoto AI nástroje je, že si můžeme zvolit konverzační styl. V nabídce je možnost použít precizní styl, který je vhodný právě pro stručné a faktické odpovědi.

Další výhodou Copilota je, že ke svým odpovědím uvádí zdroje, z kterých čerpá. Mezi těmito zdroji uvádí často odkazy do oficiální nápovědy. Můžeme se tedy snadno prokliknout a dozvědět se více informací, pokud pro nás není odpověď není dostačující.

Jak si tedy Copilot poradí s rozhraním Google Ads, Meta Ads Business Manageru a Google Analytics 4?

Copilot vs. rozhraní Google Ads

Úkol 1

Prvním případem, který jsme před půl rokem testovali, bylo, zda nás ChatGPT-4 dokáže dostat do sekce Historie změn. Zatímco tenkrát uvedl pravý horní roh, Copilot dnes se stejným promptem uvedl správně boční panel. Nabídl také odkaz do nápovědy, která obsahuje proklik rovnou do Google Ads účtu přímo do požadované kategorie. Nesrovnalost tedy byla odstraněna a nalezení požadované sekce se urychlilo.

Úkol 2

Jak si ale poradí s druhým use casem, kdy jsme chtěli do Google Ads dostat metriku PNO? Původní prompt jsme upravili, protože Copilot zadání špatně porozuměl a nabízel mi vlastní výpočty, posílání tržeb z GA4 nebo nástroje třetích stran.

Finální prompt zněl takto:

Jak si mohu vytvořit vlastní metriku PNO v rozhraní Google Ads?

A odpověď, kterou jsme od Copilota získali:

Vytvoření metriky v Google Ads

Vytvoření metriky v Google Ads

Vyhodnocení úkolu 2

Velmi dobrý, Copilot nás navedl přesně. Sice nevím, kde vzal ve čtvrtém kroku možnost „Výkonnost“, ale jinak byl výstup velmi přesný a metriku by podle našeho názoru dokázal velmi rychle nastavit i juniorní specialista bez předchozí zkušenosti.

Jenom by se měl Copilot trochu stydět za výpočet PNO, který je naopak. Na jeho obranu ale uvedl „něco jako“. Každopádně v porovnání s odpovědí před půl rokem můžeme vidět výrazné zlepšení.

Copilot vs. Meta Ads Business Manageru

Úkol 1

Podobně jako před půl rokem se podíváme také na posun zadání v Meta Ads Business Manageru. Prvním úkolem, který jsme pro Copilota připravili, bylo zjištění, kde je možné si stáhnout kontakty z Lead Ads kampaní.

Původní testovaný prompt zněl následovně:

Kde v rozhraní Business Manager lze stáhnout kontakty z Lead Ads – kampaní s rychlými formuláři?

Copilot nám poskytl tuto odpověď:

Stažení rychlých formulářů v Meta Ads Business Manageru

Stažení rychlých formulářů

Vyhodnocení úkolu 1

Copilot přejmenoval rychlé formuláře na okamžité, ale tím rozhodně nechci jeho odpověď nijak shazovat. Výsledek je naprosto přesný. V porovnání s odpovědí před půl rokem je to výrazné zlepšení. Oceňuji i uvedený zdroj, který nabízí další možnosti stažení formuláře. Odpověď jsme zjistili ale také pomocí běžného vyhledávacího dotazu „stažení lead ads meta ads“.

Úkol 2

Ve druhém úkolu jsme chtěli ověřit správnost měření událostí na webu. Když jsme použili původní prompt, Copilot nám nabídl odpověď pro měření v aplikacích. Prompt jsme tedy mírně upravili a použili v následující podobě:

Jak na Facebooku ve správci reklam otestuji, zda se mi správně měří webové události, či nikoliv?

Zde je odpověď, kterou nám Copilot poskytl:

Výstup z Copilota ohledně návodu na testování webových událostí

Testování webových událostí

Vyhodnocení úkolu 2

Odpověď byla mnohem delší, než uvádím výše. Vystřihl jsem pouze důležitou část, která nám k otestování webových událostí stačí. Copilot opět použil jako zdroj nápovědu, a odpověď proto byla dostatečně přesná. Na běžný vyhledávací dotaz „testování webových událostí meta ads“ mi v tomto případě Google také dobře poradil. Každopádně v porovnání s odpovědí, kterou nám AI poskytla před půl rokem, vidíme opět posun.

Copilot vs. Google Analytics 4

Úkol 1

Nyní se však z Meta prostředí přesuneme zpět do prostředí Googlu, konkrétně do nástroje Google Analytics 4. V zadání k tomuto nástroji jsme se snažili zjistit, jak dlouho průměrně trvá návštěva vedoucí ke konverzi. Na základě reakce na původní prompt jsme si ho nyní trochu upravili:

V Google Analytics 4 potřebuji zjistit, jak dlouho průměrně trvá návštěva, během které je zaznamenána konverze. Měření je nastavené. Navedeš mě prosím krok po kroku po přihlášení do Google Analytics 4?

Odpověď Copilota:

Výstup z Copilota pro Google Analytics 4

Zjišťování dat v GA4

Vyhodnocení úkolu 1

V tomto případě nás Copilot zklamal. Původní výstup byl přesnější. Copilot nás bohužel nenasměroval přímo do sekce Průzkumy a nedovedl k vytvoření nového přehledu, kde bychom si vytvořili segment z návštěv, během kterých proběhly objednávky. K tomuto segmentu bychom poté přiřadili požadovanou metriku Průměrná doba trvání relace a dozvěděli se výsledek. Výstup byl tedy dost mimo…

Dosáhne AI už na pozici seniora?

V původním článku jsme AI přisoudili roli mediora, který nás navede správným směrem. Můžeme tedy po půl roce AI povýšit do role seniora? Nároky na seniorní specialisty jsou vysoké a měli by být schopni si se vším poradit. A to bohužel AI zatím ještě úplně neumí. Můžeme ale sledovat posun podobně jako u mediorního specialisty po půl roce. Uvidíme třeba za další půlrok.

Je klasické vyhledávání rychlejší než AI?

Pokud by však někdo namítal, že zadání běžných vyhledávacích dotazů je rychlejší, bude mít určitě pravdu. Tento přístup možná dokáže ušetřit nějaké vteřiny času, protože napsání běžného vyhledávacího dotazu může být rychlejší než napsání otázky do AI.

Takový přístup vám ale znemožňuje zapojovat AI do vaší workflow a využívat ji jako parťáka. Díky tomu vám může začít ujíždět vlak a můžete později na vlnu AI hůře naskakovat s dalšími velkými vlnami jako třeba představení nového vlajkového modelu od OpenAI ChaGPT-4o.

Sdílejte článek

Související články