Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

AI Inside out #29: Dokáže AI nahradit roky seniorních zkušeností?

Jan Synek
Jan Synek
13. 11. 2023

Úspora času při tvorbě reklamních textů, klíčová slova, reporting nebo inspirace při zacílení kampaní. AI už delší dobu šetří mnoha PPC specialistům čas, zvyšuje efektivitu práce a mnohdy práci i posouvá na vyšší úroveň (například právě při tvorbě reklamních textů).

Můžeme se ale na AI spolehnout, když přijde řeč na technické dovednosti a orientaci v reklamních systémech?

Nahradí AI seniorní zkušenosti?

Jsou to právě léta praxe, která dělí specialisty na juniorní a seniorní. Seniorní PPC specialista má už osvojené pokročilé funkce reklamních systémů a do detailu rozumí principům jejich fungování. Dokáže také optimalizovat kampaně na základě předešlých zkušeností a má ideálně i přesah do odvětví analytiky.

Otázka je tedy je, zda můžeme tyto praxí nabité zkušenosti nahradit využitím AI a správně formulovaných promptů. V Tastu jsme se tedy rozhodli zjistit, zda taková představa je reálná.

Otestovali jsme generativní model AI ChatGPT-4 jako takového „osobního poradce“, nebo chcete-li „studnici znalostí“ při plnění několika složitějších úkolů v těchto 5 oblastech:

 1. Práce v rozhraní Google Ads
 2. Práce v Business Manageru
 3. Práce v Google Analytics 4
 4. Tvorba vzorců v Google Tabulkách
 5. Teoretické znalosti

Pojďme se tedy podívat, jak si ChatGPT-4 vedl!

1. Práce v rozhraní Google Ads

Vžijme se nyní do role juniorního specialisty, který se s Google Ads teprve učí a nemá po ruce zkušenějšího kolegu. Náš specialista potřebuje zjistit, který z kolegů prováděl nedávno v účtu určité změny. Pomůže mu s tímto úkolem ChatGPT?

Testovaný prompt:

„Jak zjistím v Google Ads, kdo prováděl v reklamním účtu konkrétní změny?“

Odpověď ChatGPT-4:

Dotaz v ChatGPT-4

Dotaz v ChatGPT-4

Je sice správně, že tyto údaje nalezneme v sekci Historie změn. Ta se ale nachází v nabídce stránek vlevo, nikoliv v pravém horním rohu.

Zkusíme teď položit trochu složitější dotaz. Náš specialista se snaží zjistit, jak si mezi statistiky kampaní může přidat metriku „PNO“ (podíl nákladů k obratu). Ta totiž v základní nabídce chybí. Nicméně tady nám dalo už samotné promptování docela zabrat. Teprve napotřetí jsme vytvořili funkční prompt, který vygeneroval využitelnou odpověď. Bylo třeba definovat výpočet metriky PNO a její rozdíl oproti metrice ROAS.

Finální testovaný prompt:

„V Google Ads mi chybí ve statistikách metrika PNO – podíl nákladů k obratu (ROAS není dostačující), jak jí tam dostanu?“

Odpověď ChatGPT-4:

Odpověď Chatu GPT - Vlastní sloupce v Google Ads

Odpověď ChatGPT – Vlastní sloupce v Google Ads

Výsledek?

Proces vytvoření vlastního sloupce se možná mírně liší, ale našeho specialistu by bezpochyby dovedl ke správnému výsledku. Nicméně další pokusy získat návod na složitější postupy byly neúspěšné. I přes snahu definovat prompty co nejpřesněji nám ChatGPT nedokázal poradit se založením vlastního cíle, nastavením dynamického remarketingu a dalšími seniorními činnostmi.

Jak si tedy celkově vedl ChatGPT-4 při práci v Google Ads? Spíše než na seniorní úrovni byl schopen poskytovat rady na úrovni mediorní.  Je ale třeba poznamenat, že jsme mu museli poskytnout co nejvíce informací.

V případě historie změn nám při vložení promptu do vyhledávače poskytl i Google odkaz na správnou část nápovědy Google Ads. Ovšem v případě vlastních sloupců nikoliv. A věděl by nezkušený specialista, že má hledat v nápovědě právě „vlastní sloupce“? Pravděpodobně ne.

2. Práce v Business Manageru

Náš specialista nastavil na Facebooku Lead Ads kampaň s rychlými formuláři. Klient se ho nyní ptá, kde si může generované leady stáhnout. Pojďme se tedy podívat, jak mu s odpovědí v může pomoct ChatGPT-4.

Testovaný prompt:

„Kde v rozhraní Business Manager lze stáhnout kontakty z Lead Ads – kampaní s rychlými formuláři?“

Odpověď ChatGPT-4:

Odpověď Chatu GPT - Rychlé formuláře v Meta Ads

Odpověď ChatGPT – Rychlé formuláře v Meta Ads

Výsledek?

Velmi pozitivní! Když se jeden z našich živých kolegů snažil tuto sekci nalézt sám, nepodařilo se mu to ani po 20 minutách (s přístupem k nápovědě). Tento prompt mu ovšem dodal impulz hledat i mimo správce reklam a správu rychlých formulářů našel téměř okamžitě.

Pojďme si ale znovu vyzkoušet něco pokročilejšího. Náš specialista si chce ověřit, zda mu Meta Pixel správně měří události na webu.

Testovaný prompt:

„Jak na Facebooku ve správci reklam ověřím, zda se mi správně měří události, či nikoliv?“

ChatGPT-4 nejdříve odpovídal obecně a nabízel více možností, jak test události spustit. Bylo tedy třeba požádat konkrétně o detailní vysvětlení postupu jedné z těchto možností (Přidejte testovací události).

Odpověď ChatGPT-4:

Odpověď Chatu GPT - Testování eventů v Meta Ads

Odpověď ChatGPT – Testování eventů v Meta Ads

Výsledek?

Opět pozitivní! Přesné názvy tlačítek a pořadí postupu se sice liší, ale dokázal by specialista událost otestovat bez dlouhého prohledávání nápovědy? S velkou pravděpodobností si myslíme, že ano!

Pokusy o složitější dotazy, jako je nastavení Conversion API (CAPI) apod., hodnotíme ovšem také negativně. Poskytované rady ChatGPT-4 ohledně Business Manageru tedy také dosahují spíše mediorní úrovně. Opět je navíc důležité se doptávat do hloubky do té doby, než je odpověď použitelná.

3. Práce v Google Analytics 4

Orientovat se v Google Analytics 4 nemusí být oříšek pouze pro juniorní specialisty, ale i pro zkušenější kolegy. Zvláště pak po migraci z Google Analytics Universal, kdy se logika nástroje i jeho uspořádání se do velké míry liší.

Nyní se náš specialista snaží dopátrat toho, kolik času na webu průměrně tráví návštěvníci, kteří následně uskuteční konverzní akci. Jinými slovy, jak dlouho průměrně trvá návštěva vedoucí ke konverzi.

Testovaný prompt:

„V Google Analytics 4 potřebuji zjistit, jak dlouho průměrně trvá návštěva, během které je zaznamenána konverze. Jak to lze udělat?“

Odpověď ChatGPT-4:

Odpověď Chatu GPT - Průměrný čas na stránce v GA4

Odpověď ChatGPT – Průměrný čas na stránce v GA4

Výsledek?

ChatGPT napověděl, že report nemusí být dostupný defaultně, a navedl nás správně do sekce Průzkumů (Explore). Nápomocný byl i detailní popis nastavení konkrétní explorace spolu s názvy metrik (téměř správných, skutečně se metrika jmenuje Average session duration).

Odpověď Chatu GPT - Explorace v GA4

Odpověď Chatu GPT – Explorace v GA4

Pro specialistu, který neví kde začít, by takový návod mohl ušetřit spoustu času studia nápovědy nebo sledování YouTube tutoriálů. Se složitějšími požadavky byl už opět problém. Osvědčilo se nám ale do promptů zahrnovat to, co se v Google Analytics skutečně nachází. Tedy například: „Mám použít metriku X nebo Y?“ Takové prompty generovaly reálnější návody.

Za zmínku stojí určitě také možnost nahrání CSV souboru s daty přímo z Google Analytics 4. ChatGPT-4 pak dokáže data interpretovat a můžeme se jej ptát přímo na otázky typu „V jakém regionu nejlépe fungují kampaně z Google Ads?“ a další.

A jak na to? Pokud používáte placenou verzi ChatGPT-4, pak si jen v nastavení zkontrolujte, zda máte povolenou funkci Advanced data analysis a následně do chatu nahrajte CSV soubor s daty. Více se o této funkci můžeme dozvědět v našem starším článku AI Inside Out #19: Jak využít ChatGPT Code Interpreter.

Obdobným způsobem můžeme samozřejmě analyzovat data z různých systému včetně právě Google Ads.

Advanced data analysis

Advanced data analysis

4. Tvorba vzorců v Google Tabulkách

Tvorba pokročilejších vzorců v Google Tabulkách nebo Excelu často stojí hodiny hledání a také hodně nervů. Pojďme se tedy podívat, zda nám ChatGPT-4 dokáže ušetřit ztracený čas i nervy. Expertízu ChatGPT-4 jsme testovali v Google Tabulkách na několika vzorcích, přičemž jsme došli k jednomu společnému závěru.

K jakému? To si ukážeme na jednom z pokusů.

Náš specialista junior se snaží extrahovat text. Konkrétně potřebuje takový vzorec, který z buňky s hodnotou „jan.novak@taste.cz“ vrátí hodnotu „jan.novak“, tedy odstraní část řetězce za zavináčem.

Testovaný prompt:

„Potřebuji extrahovat z buňky A1 V Google Tabulkách s hodnotou jan.novak@taste.cz hodnotu před zavináčem.“

Odpověď ChatGPT-4:

Odpověď Chatu GPT - Google Sheets první pokus

Odpověď ChatGPT – Google Sheets první pokus

Výsledek?

Vzorec vypadá v pořádku, ovšem názvy funkcí lehce pokulhávají. Požádali jsme o stejný vzorec v angličtině.

Odpověď Chatu GPT - Google Sheets druhý pokus

Odpověď ChatGPT – Google Sheets druhý pokus

Funkce v angličtině sedí, tentokrát ChatGPT-4 bohužel zaměnil středník (;) za čárku (,), a to i přesto, že doplňující prompt takový požadavek neobsahoval. Finální vzorec bylo třeba upravit ručně v Google Tabulkách, konkrétně tedy přepsat čárky na středníky. Poté byl vzorec funkční a vrátil požadovanou hodnotu „jan.novak“.

A právě toto je závěr ze všech pokusů. ChatGPT-4 nedokáže správně pojmenovat funkce v českém jazyce a často zaměňuje středníky za čárky. Pokud toto víme a dokážeme se těmito nedostatky pracovat, může být ChatGPT-4 při práci s Google Tabulkami skvělým pomocníkem.

5. Teoretické znalosti

Do jaké míry se můžete spoléhat na ChatGPT-4 při práci v reklamních a analytických nástrojích, jsme otestovali. Někdy ale umět něco „nastavit“ nestačí a problematice je třeba rozumět do hloubky. Je tedy při studiu expertní problematiky ten správný okamžik, kdy sáhnout po AI? I to jsme pro vás vyzkoušeli!

Například RTB (Real-time bidding) je komplexní způsob nákupu reklamního prostoru. A pro neodborníky často hůře uchopitelný. Víte třeba, jaký je rozdíl mezi nákupem reklamního prostoru v rámci „Private deals“ a „Programmatic guaranteed“?

V ChatGPT-4 se nám osvědčil jednoduchý postup, který můžete aplikovat na všechny znalostní dotazy. A sice zeptat se prostě: „Opravdu?“ Pokud je odpověď nejasná nebo podezřelá, vyplatí se vybídnout AI k úpravě odpovědi, až do dosažení nejreálnější možné verze.

Touto metodou jsme na třetí pokus získali následující vysvětlení:

Odpověď Chatu GPT - Rozdíl v programatickém nákupu

Odpověď ChatGPT – Rozdíl v programatickém nákupu

Výsledek?

První odpovědi sice nebyly úplně špatně. Nicméně nereflektovaly zásadní rozdíl, kterým je v tomto případě pevně stanovená cena a objem. Po tom, co byl ChatGPT-4 dvakrát požádán o úpravu prostřednictvím zmíněného „Opravdu?“, si už za tímto vysvětlením stál.

Je třeba podotknout, že vysvětlení velmi dobře odráží realitu. Zkuste si ale sami posoudit, zda vám je z výše zobrazeného textu jasný rozdíl mezi dvěma způsoby programatického nákupu.

Osvědčil se ChatGPT-4 jako ostřílený senior?

Spíše než ke studnici znalostí se ChatGPT-4 dá přirovnat k takovému mentorovi, který nás dokáže navést, či popostrčit správným směrem k plnění nových úkolů. I přesto, že bez určité dávky trpělivosti a vlastního bádání se to neobejde, je ChatGPT-4 pro začínající specialisty obrovskou výhodou a může jim pomoct se velmi rychle ve své práci posouvat. Na vysoce pokročilé úrovni je pak ChatGPT (zatím) nepoužitelný.

Zde vám ještě nabízíme ověřené tipy, které nám při testování pomohly:

 • Používejte verzi ChatGPT-4! Verze 3 má velké rezervy.
 • Zahrnujte co nejvíce informací a kontextů do promptů.
 • Pokládejte co nejkonkrétnější dotazy.
 • Zahrňte do promptů to, co v systému reálně vidíte.
 • Vyžadujte funkce Google Tabulek v angličtině a dejte si pozor na středníky.
 • Vybízejte ChatGPT-4 k úpravě odpovědi pomocí „Opravdu?“.
 • Nechte ChatGPT-4 analyzovat datové soubory.

Vždy ale záleží na úrovni pokročilosti a aktuálnosti. Všichni totiž víme, že reklamní systémy procházejí neustálými změnami.

Sdílejte článek

Související články