Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

AI Inside Out #8: Vliv AI na Business Intelligence a Data-driven marketing

Umělá inteligence (AI) velmi rychle proniká do řady oborů, včetně Business Intelligence (BI) a datově řízeného marketingu. Využívání AI nabízí v těchto oborech značný potenciál, a to především v oblasti zpracování dat a jejich analýzy. Využitím tohoto potenciálu mohou podniky získat konkurenční výhodu ve stále více datově orientovaném světě.

AI, BI, marketing

V oblasti BI umělá inteligence usnadňuje analýzu dat v reálném čase, prediktivní analýzu a rozhodovací procesy. Umožňuje společnostem transformovat obrovské objemy dat na akční poznatky, čímž dělá BI efektivnější a přesnější. Algoritmy strojového učení mohou procházet data v měřítku, které je pro člověka nemožné, a identifikovat vzorce a trendy, jejichž význam může sehrát klíčovou roli při strategickém obchodním rozhodování.

I v datově řízeném marketingu je vliv AI zásadní. Umožňuje cílenější a personalizovanější marketingové kampaně, zlepšuje segmentaci zákazníků a umožňuje reálné úpravy na základě chování zákazníka. Prediktivní analýza může předpovědět chování zákazníků, optimalizovat marketingové úsilí a zvyšovat návratnost investic. AI může také automatizovat únavné a repetitivní úkoly, čímž umožňuje marketingovým týmům soustředit se více na strategii a kreativní aspekty.

Dopady na datové vědce a datové analytiky

Integrace AI do BI a marketingu naštěstí neznamená zkázu pro datové vědce a datové analytiky (alespoň prozatím); místo toho spíše transformuje jejich role. Zatímco AI může automatizovat sběr dat a jejich předběžnou analýzu, potřeba lidské inteligence k interpretaci dat a jejich strategické aplikaci stále zůstává nepostradatelná. Datoví profesionálové jsou tedy nezbytní pro řízení AI. Zajišťují, že AI pokládá správné otázky a dělá etické a rozumné interpretace dat.

Rozhodně ale platí, že už teď např. ChatGPT dokáže datařům usnadnit práci v oblasti psaní různých skriptů (nejčastěji SQL, R a Python). Přesnost a kvalitu napsaných skriptů jsem testoval několik posledních týdnů a je na velice solidní úrovni. Ano, občas se AI sekne a vrátí vám nefunkční skript, ale když mu poté řeknete, jakou chybovou hlášku jste dostali, hned se opraví. Pokud by vás zajímalo, jak si stojí ChatGPT v této oblosti oproti konkurenci, doporučuji článek, kde zkusili, zda lépe programuje Google Bard, nebo ChatGPT.

Silné a slabé stránky AI

Síla AI v tomto oboru spočívá v její schopnosti zvládnout velké datové sady, automatizovat procesy, odhalit skryté vzorce a provádět předpovědi. Přináší škálovatelnost, rychlost a přesnost do BI a datově řízeného marketingu. Navíc schopnost AI učit se z dat a zdokonalovat se v průběhu času zvyšuje efektivitu a přesnost.

Nicméně, i AI má svá omezení. Silně závisí na kvalitě vstupních dat, což znamená, že špatná kvalita dat na vstupu vede ke špatné kvalitě výstupů. AI systémy mohou také zápasit s úkoly vyžadujícími lidský úsudek, kreativitu, nebo porozumění jemným kontextům. Dále se objevují nové etické a privacy otázky.

Budoucí možnosti a očekávání

Budoucnost AI v BI a Data-driven marketingu je slibná, s potenciálem stát se ještě sofistikovanější a integrovanější. Zpracování dat v reálném čase se stane normou, přičemž AI systémy budou okamžitě poskytovat strategická doporučení. Prediktivní schopnosti AI se navíc budou dále zlepšovat, což nabídne lepší předpověď tržních trendů a chování zákazníků.

Nesmíme ale opomenout, že tato budoucnost bude vyžadovat silnější zaměření na právo a etiku. Jakmile budou AI systémy zpracovávat více citlivých informací, budou se muset uzpůsobit regulace tak, aby chránily práva spotřebitelů a udržovaly jejich důvěru.

AI & API: Výkonné duo

Chatboti, jako je ChatGPT od OpenAI, mohou být spárovány s aplikačními programovacími rozhraními (API), což ještě rozšiřuje jejich funkčnost. API slouží jako komunikační protokoly, které umožňují různým softwarovým aplikacím vzájemně spolupracovat. V kontextu AI, API poskytuje prostředek pro přístup AI modelů k externím zdrojům dat nebo službám, čímž dále zvyšuje jejich užitečnost a univerzálnost.

Při integraci s API může umělá inteligence přistupovat a zpracovávat širokou škálu dat v reálném čase. Například by ChatGPT mohl být připojen k CRM API a poskytovat personalizovanou zákaznickou péči na základě historie zákazníka.

V online marketingu může být potenciál integrace obzvláště silný. Připojením k API z různých datových zdrojů by AI mohla stahovat data v reálném čase, zpracovávat je a generovat smysluplné poznatky. Například by mohla pracovat s API’s různých marketingových systémů, analyzovat data o výkonu kampaně a poskytovat doporučení pro optimalizaci. Nicméně i zde platí, že zatímco integrace ChatGPT a API nabízí vzrušující možnosti, přináší také výzvy v oblasti ochrany dat a bezpečnosti.

Závěrem

Role AI a BI v datově řízeném marketingu je transformační, nabízí mnoho výhod, ale také přináší výzvy. Přestože přináší efektivitu a škálovatelnost, její omezení zdůrazňují nenahraditelnou hodnotu lidské inteligence při interpretaci dat a jejich strategické aplikaci. V budoucnosti bude úspěšná integrace AI záviset na udržení rovnováhy mezi technologickým pokrokem a etickými a právními stránkami věci.

Chcete se o AI dozvědět ještě více, třeba z oblasti webové analytiky? Přečtete si, jak AI analytikům usnadňuje práci. Dozvíte se, jak lze ChatGPT využít při práci s Google Analytics, Google Tag Managerem, či Google BigQuery. Nebo můžete přijít na celodenní nadupadnou konferenci AI Restart, která bude plná vizionářských pohledů i praktických ukázek, jak v roce 2023 využít umělou inteligenci pro svoji práci.

Sdílejte článek

Související články