Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

AI Restart 2023 z pohledu SEO specialisty

David Bureš
David Bureš
28. 6. 2023

Umělá inteligence je téma, kterému se v posledních měsících nevyhnul snad nikdo, kdo alespoň jedinkrát zapnul počítač či mobil a hledal na internetu. Je to jen hype, nebo něco, s čím zkrátka musíme napořád počítat? Také o tom byl první ročník konference AI Restart, který pořádala digitální agentura Taste.

V pražském kině Dlabačovi si mohlo 250 návštěvníků poslechnout 11 přednášek a jednu panelovou diskuzi o AI. Témata byla různorodá, což podtrhlo, kolik oborů dnes AI ovlivňuje. 

Nemohli jste konferenci navštívit? Nevadí. V následující reportáži jsme pro vás shrnuli to nejdůležitější z pohledu SEO specialisty. Přestože přímo tématu SEO byla věnována jen panelová diskuze, SEO specialisté si to své mohli najít i v dalších přednáškách.

Networking na Restartu

Umělá inteligence nahradí netvůrčí duševní práci

Redaktor Petr Koubský z Deníku N na úvod konference mluvil hlavně o tom, že dopad vývoje umělé inteligence na trh práce bude zásadní, protože se změní podstata tvůrčí práce a většinu netvůrčí duševní práce bude vykonávat AI. Ostatně v tomto směru se často mluví o tom, jaká bude vůbec práce SEO specialistů. Koubský předpokládá, že AI bude přínosem zejména pro lidi, kteří se věnují tvůrčí duševní práci, ale neumí se dobře vyjadřovat a prezentovat. Na druhou stranu profese, které pouze pracují s texty, ale nevytvářejí nic nové, budou zasaženy mezi prvními. Tuto myšlenku lze aplikovat i na oblast SEO. Dobří, tvůrčí specialisté AI využijí pro své potřeby, ti špatní mohou být nahrazeni AI, která jejich práci udělá lépe, rychleji a levněji. 

Koubský hovořil také o slabinách a potenciálních rizicích, které AI představuje. Ze samotné podstaty LLM vyplývá, že se nemůžeme úplně spolehnout na pravdivost informací, které nám podávají. Měli bychom je spíš využívat na to, v čem vynikají, jako asistenta pro tvůrčí činnost.

Petr Koubský

Umělá inteligence mění společnosti naruby

Expert na umělou inteligenci Guillermo Alda představil framework pro implementaci AI nástrojů ve firmách a reálné příklady úspěšných projektů v různých odvětvích. Nastínil roli AI jako kopilota, který odvádí těžkou a špinavou práci, díky čemuž lidem zůstává víc prostoru pro kreativní práci a rozhodování. Tak to platí i v SEO světě, kde AI může pomoci s automatizací nudných, repetitivních činností. V lidských týmech očekává větší zapojení datových analytiků a nástup nových rolí jako jsou prompt engineer a AI ethics officer. Ti by se klidně mohli stát i členy SEO týmů, protože promptování bude minimálně v nejbližší době klíčové pro úspěšnou práci s jazykovými modelyGuillermo Alda přednáší na AI Restartu 2023

Konkurenční výhodou firem se v blízké době stanou niche AI nástroje, které budou vykonávat svůj specifický úkol lépe než LLM. Tyto nástroje ale budou vyžadovat kvalitní data. Právě kombinace kvalitních dat a AI bude tedy klíčová pro diferenciaci firem. Na to by měli myslet právě i SEO specialisté, kdy v budoucnu bude nutné se ještě více odlišit než dříve.

Guillermo také ozřejmil nejčastější důvody, proč projekty s AI selhávají. Je to absencí dlouhodobé strategie a angažovanosti, nepochopení, nevhodných očekávání, a chybějící propojení projektu s reálným světem.

AI vám přidá práci. Alespoň dnes.

Přednáška Marka Šimkovského se nesla v duchu několika stěžejních myšlenek. 

  1. Nemůžeme si vybrat, jestli AI zařadíme do práce, ale kdy. Doporučuje zařadit umělou inteligenci do práce co nejdříve, aby nám neujel vlak. Stačí začít v malém a společně s týmem reflektovat a sdílet zkušenosti.
  2. V krátkodobém horizontu nám AI přidá práci. Je nutné investovat čas do experimentování s novými technologiemi, což nám v budoucnu umožní zbavit se rutinní práce. 
  3. Vhodné je při zavádění AI nastavit základní pravidla (třeba nevyužívat citlivá data klientů), ale jinak nechat týmům volné ruce.

Byla tak dobrou inspirací i pro SEO týmy. Je zkrátka vhodné myslet na to, že zavádění nástrojů umělé inteligence v nejbližší době sice přidělá práci, do budoucna z toho ale můžeme těžit.

Jak umělá inteligence pomáhá v e-mailingu?

Konzultant online marketingu Daniel Nytra ukázal, jak menší firmy mohou využívat AI pro personalizaci, predikce a automatizaci v e-mailingu (PPA). Ve svém workflow využívá RFM analýzu pro identifikaci tří kategorií zákazníků: šetřílků, šampiónů a potenciálních ztracených. Pro každou cílovou skupinu pak za pomoci generativní AI vytváří personalizované e-maily a reklamní texty v souladu s tonalitou značky.

Strategické využití AI ve výkonnostním marketingu

PPC specialista Zdeněk Pešička z Tastu, představil možnosti využití umělé inteligence ve výkonnostním marketingu a prezentoval konkrétní příklady a prompty.

AI testoval při realizaci kampaně pro klienta a zhodnotil, že mu pomohla v pěti krocích z osmi. AI si vedlo dobře zejména u úkolů brainstormingového charakteru a u tvorby reklamních textů. To samé platí v SEO, kdy třeba ChatGPT už dnes pomůže s vymýšlením relevantních klíčových slov nebo tvorbou meta dat, meta titulků a meta popisků.

Naopak analýza konkurence zatím není pomocí ChatGPT dobře proveditelná, ale objevují se nové nástroje jako třeba Comparables.ai. U návrhu cílení reklamy neměl ChatGPT potřebné podklady a vygenerovaný report byl velice vágní. Navíc se u LLM nemůžeme úplně spolehnout na správnost numerických informací.

Podle Zdeňka můžeme očekávat, že se brzy objeví nástroje, které pokryjí i tyto zbylé kroky.

Časová os zobrazující 8 kroků realizace reklamní kampaně. Zelenou jsou označeny kroky, kde se dá využít AI.

Kroky realizace reklamní kampaně. Zelenou jsou označeny ty, kde už teď umíme využít umělou inteligenci.

Změní AI práci SEO specialisty?

V panelové diskuzi zaměřené na rychle se měnící obor optimalizace pro vyhledávače se diskutující shodli na tom, že cíle SEO zůstávají v podstatě stále stejné, mění se pouze dílčí kroky a rostou požadavky na originalitu a přidanou hodnotu obsahu.

Probíraly se také možnosti motivace týmů, aby využívaly AI nástroje. Vojta Fiala z Pilulky vyprávěl o tom, jak založili skupinu lidí s vnitřní motivací, kteří nové nástroje sami testují a prezentují nové možnosti a časové úspory svým týmům. David Bureš z Tastu doporučil vytipovat si s týmem úkoly, na kterých lze využít AI a společně je vyhodnocovat. Lukáš Kostka z Effectixu podotkl, aby se (nejen) SEO specialisté na umělou inteligenci nespoléhali až příliš. AI může u některých úkolů dosáhnout úroveň průměrného specialisty, ale nenahradí zkušenosti a lidskou kreativitu.

Marketing design s AI

Angrešt prezentoval možnosti využití AI v marketingovém designu…moment, Angrešta asi neznáte. Je to avatar Michala Krčmáře, který prezentoval tvorbu grafických assetů pro Teslu, BMW a další značky, kde pomáhá umělá inteligence. Angrešt si publikum získal nejen působivou prezentací vytvořenou pomocí AI, ale i svým smyslem pro humor. Nevěříte? Pusťte si videozáznam

Využití umělé inteligence v archeologii

AI dnes ovlivňuje řadu oborů, nejen marketing. Dokázala nám to Sara Polak, archeoložka a evoluční antropoložka. Přednášku odstartovala časovou osou, která zobrazuje tři paralelní roviny vývoje lidstva – sociální, technologickou a rovinu vědomí.

Prezentovala pro marketéry neznámé možnosti využití AI, jako jsou predikce návštěvnosti muzeí, hledání kradených artefaktů na černém trhu, nebo objevování nových archeologických nalezišť pomocí leteckých snímků. Aby toho nebylo málo, zmínila i aplikaci blockchainu ve vědě a VR/AR ve svém výzkumném projektu CCHAOS, nebo simulátorech pro záchranáře. Nejen pro SEO specialisty bylo inspirací, že AI lze použít i pro úkoly, kde bychom to na první pohled ani nečekali.

ChatGPT a automatizace v každodenním životě salesáka

AI není jen ChatGPT. Skvěle to ukázala Anna Bohoněk, která představila celý AI arzenál, jež využívá pro zefektivnění své práce, a to včetně pluginů pro ChatGPT, nástrojů pro zápis schůzek a integrací těchto nástrojů. Zabývala se zejména úlohou umělé inteligence v sales. Mnohé v přednášce uvedené AI nástroje a postupy ale mohou použít i jiní marketingoví specialisté, včetně těch věnujících se SEO.

Z devíti zmíněných vlastností dobrého salesáka umí AI nahradit polovinu, a to nemusí být špatná zpráva. Třeba díky nástrojům jako Otter.ai se může obchoďák na schůzce naplno věnovat klientovi a o zápisky se postará právě AI. 

Anna Bohoněk přednáší na AI Restartu 2023

Anna očekává, že u manažerů bude brzy automatizována velká část úkolů levé hemisféry. Díky tomu jim zbude víc času pro rozvoj pravé hemisféry – budování vztahů, rozvoj firemní kultury a další lidské úkoly. A to je vlastně dobrá zpráva. 

Jak AI pomohla vybudovat firmu za pouhé tři měsíce

Martin Kváš rozběhl nový byznys, v týmu o třech lidech, podle byznys plánu od ChatGPT. Posluchače provedl krok za krokem od nápadu až po spuštění nové webové aplikace a zmínil několik praktických nástrojů, které jeho týmu asistovaly od definování značky až po no-code aplikace na vývoj.

Poukázal na úkoly, ve kterých ještě AI není moc nápomocná. Třeba samotný vývoj aplikace, měl pod kontrolou jeden člen týmu, který je developer. Právní záležitosti nebo tvorbu obsahu také bylo nutné důkladně zkontrolovat. Pro SEO specialisty je to připomínka, že již v blízké době bude nutné pracovat s weby generovanými skrze AI, což teoreticky může usnadnit jejich optimalizaci.

Implementace CRM díky no-code a AI

Eduard Hlava představil moderní způsob nasazení CRM s využitím no-code nástrojů a umělé inteligence. Poukázal na vychytávky, které integrace AI do CRM přináší v sales, při práci s fakturami nebo generování souhrnných reportů pro manažery.

Eduard Hlava přednáší na AI Restart 2023

Podotkl, že je důležité mít vyladěná data a procesy, jinak automatizace nebude fungovat a může vytvářet ještě větší chaos. V budoucnu očekává, že všechny CRM systémy budou využívat AI.

Eduardova firma Plexima se zabývá integrací AI do těch CRM, která nenabízí integrace nativně. Pomáhá jim s tím platforma Make, která usnadňuje “automatizaci automatizace”.

Jak začít s Generative AI od Google

Ivan Kutil, CTO společnosti AppSatori, vysvětlil základy generativní AI a představil možnosti využití PaLM od Googlu pro generování textu a Imagen pro generování obrázků, nebo zpětně pro generování popisků obrázků. Obě funkce se dají použít i pro SEO, ať pro psaní obsahu nebo třeba tvorbu ALT popisků pro obrázky.

Dále mluvil o využití embeddingu pro omezení častého problému generativní AI halucinace. Publiku také ukázal nástroj Gen App Builder, který je vhodný pro budování znalostních bází s integrací chatbotů.

SEO a AI jsou kámoši

Tak takový byl AI Restart 2023. Jestli je umělá inteligence jen hype, nebo téma, kterému se nevyhneme, si musí zodpovědět každý sám. Pravdou ale je, že konference bezesporu otevřela oči všem, co o přínosu AI pochybují, a ukázala, že její využití je opravdu různorodé. Pro SEO rozhodně. Proto budeme použití AI v SEO dále testovat a zkoumat. Sledujte seriál článků AI Inside Out tady na Digichef, ať vám neunikne žádná novinka, nebo praktický prompt. 

Všechny prezentace z AI Restartu 2023 na jednom místě:

Sdílejte článek

Související články