Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Dva důvody, proč home office není ideální

Během posledního roku a půl se spousta procesů a práce přenesla do online prostředí a veliká část zaměstnanců se z kanceláří přesunula na home office. Bylo to nutné, byly k tomu pádné důvody a práce z domova má bezesporu spoustu výhod, jako je například úspora času, který jsme nemuseli věnovat cestě do a z práce.

Je ale důležité řešit i negativní dopady remote práce. Z mého pohledu, jakožto člověka, který má v agentuře Taste na starosti HR, mě napadají primárně dva důvody, proč je práce v kanceláři pro zaměstnance i společnost přínosnější.

Jedním z nich je sdílení znalostí. Pokud například do agentury nastoupí junior s minimem zkušeností, je pro jeho rozvoj esenciální, aby byl v přímém kontaktu se svými seniorními kolegy. Bohužel v takovém případě pouze Google Meet nestačí, obrovskou část znalostí a informací člověk pochytí z běžných rozhovorů, které během pracovního dne v kanceláři zazní. Nemusí jít samozřejmě pouze o juniory, obecně platí, že spontánní diskuze umocňuje výkon. Pokud má člověk možnost nahlas říct svůj nápad a okamžitě na něj získat zpětnou vazbu a jiné úhly pohledu, práce všech zúčastněných se pak může stát výrazně efektivnější.

Druhým, neméně důležitým důvodem je kolegialita. Je obecně známo, že při výběru nových kolegů do Tastu si dáváme hodně záležet. Každý nový člověk si ještě před nástupem projde chemistry checkem, během kterého nasaje atmosféru Tastu. S velikým důrazem právě na výsledek chemistry checku nabíráme do agentury lidi, kteří k nám osobnostně sednou, je jim blízký náš humor, náš mindset a způsob práce. A díky tomu se přirozeně tvoří pevné vazby, vztahy a kamarádství, které se osobním kontaktem prohlubují. Pokud máte v práci kvalitní vztahy se svými kolegy, odrazí se to na tom, jak rádi do práce chodíte a jak dobře ji vykonáváte. Jednoduše se snažíme o to, aby se zaměstnanci Tastu těšili do kanceláře nejen na práci jako takovou, ale hlavně na své kolegy. Stejně, jako jsme se na základní škole nikdy nikdo netěšil na matematiku, ale na spolužáky.

Sdílení informací a prohlubování vztahů jsou v online prostředí nesrovnatelně těžší, a pokud je naším cílem mít společnost plnou profesionálů, kteří nejsou svou prací otrávení, je nutné obojí podporovat. A to se nejefektivněji dělá v klasickém face to face režimu.

Neznamená to, že v Tastu nepodporujeme nebo nemáme home officy. Samozřejmě máme, stejně jako všechny ostatní agentury. Snažíme se je ale systematicky a cíleně směřovat na konkrétní dny. Jsme schopní efektivně zorganizovat společné osobní schůzky ve dny, kdy v kanceláři všichni jsme, a naopak individuální práci, ke které potřebujeme soustředění a kolegy nikoliv, si plánujeme na HO dny.

Sdílejte článek

Související články