Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Jak si klient představuje ideálního projektového manažera?

Co obnáší pozice projektového manažera v marketingové agentuře a jak se to mění v čase na základě potřeb klientů?

V rámci snahy o maximální porozumění potřebám našich klientů jsme proto vyzpovídali dvacet marketingových ředitelů předních českých i globálních značek.

Jaká je role projektového manažera v agentuře?

Role projektových manažerů je v marketingovém světě stále těžko uchopitelná a jejich rozsah úkolů může být různý, od základní administrativy až po komplexní strategické plánování. Také hranice mezi account manažerem a projektovým manažerem mírně splývá a každá agentura vnímá tuto roli jinak, nebo naopak kompetence slučuje do jedné role.

Vlastnosti projektového manažera

Tato pozice se v čase mění od přeposílače e-mailů a help desku k hlavní kontaktní osobě, která je pro klienta strategickým partnerem s velkou přidanou hodnotou. Dokáže společně s týmem propojovat jednotlivé služby do marketingového mixu, který je pro klienta nejvhodnější a zvládne celý proces realizace odřídit. To nepochybně vyžaduje hluboké pochopení klientova byznysu.

Měl by také disponovat znalostmi z jednotlivých disciplín marketingu, webových technologií a designu pro správné řízení dedikovaných týmů. I proto klademe důraz na neustálý rozvoj a vzdělávání.

Nesmírně důležitá je i proaktivita. Je třeba přicházet s novými nápady, pružně reagovat na změny a řešit problémy improvizací. To zahrnuje i schopnost pracovat s omezenými zdroji a vytvářet maximální hodnotu pro klienta s danými prostředky.

Neméně důležitá je i dobrá komunikace s klienty a navazování a udržování dlouhodobých pozitivních vztahů. Časem můžeme být bráni i jako součást klientského týmu nebo navázat vztahy přátelské. Všichni jsme jen lidi, tak proč si ten byznys a práci nezpříjemnit. I z tohoto důvodu v Taste organizujeme i nespočet akcí pro klienty.

 

A co jsme zjistili, když jsme vyzpovídali jednotlivé CMOs?

V rámci našich hloubkových rozhovorů s CMOs předních českých značek jsme získali několik zásadních poznatků, které nám pomohly lépe pochopit očekávání klientů a přizpůsobit se jim.

  • První z nich je zcela zásadní – klienti vnímají potřebu projektového manažera na straně agentury. Většina se shoduje na tom, že je skvělé, pokud má klient delegovaného jednoho konkrétního člověka s hlubší znalostí jeho byznysu, kterého může kontaktovat.

„Já jako klient potřebuju jednoho člověka, který je můj parťák. Potom jsou nějaký specialisté, ale chci tam jednoho člověka, který nějakým způsobem řídí lidi, měl by být v detailu a byl schopný odpovědět na věci. Člověk, který reprezentuje tu agenturu/značku a má zodpovědnost za projekt,“ dodává Milan Šmíd z Pakety.

  • Druhým důležitým poznatkem je, že projektový manažer by měl mít na projektu samostatný přínos a nějakou expertízu a neměl by být jen spojka.

„Projekťák musí být říznutý businessovou znalostí. Potřebujeme, aby to byl partner, a ne přeposílač mailů,” říká Jiří Navrátil, ředitel e-commerce pro CZ z Dr. Maxe.

  • Klienti od projektového manažera očekávají spolehlivost, flexibilitu, organizovanost, profesionalitu a odpovědnost. Je tedy nezbytné, aby projektový manažer dokázal efektivně komunikovat, dodržovat termíny a zároveň byl schopen reagovat na změny a řešit problémy.
  • Zásadní je i reakční doba. Zde také záleží na druhu projektu, ale většina klientů se shoduje, že je v pořádku vyřešit požadavek do jednoho dne. Mnoho z nich ale upřednostňuje, pokud se zareaguje alespoň do hodiny s tím, že se na požadavku pracuje. Pokud se něco nestíhá, je potřeba o tom informovat včas.

Co klientům nejvíce vadí?

Nejvíce jim vadí výmluvy, arogantní jednání a mazání medu kolem pusy. Je důležité jednat férově. Dále se stává problémem nedodržení termínu a velká fluktuace projektových manažerů. Někteří CMOs také uvedli, že PM nebyli schopni interpretovat informace od specialistů.

Závěrem…

Vnímám, že je práce projektového manažera v marketingové agentuře velice komplexní, ale nabízí možnost se neustále vzdělávat. Máte k tomu ty nejlepší příležitosti, protože jste středobodem zajímavých kampaní. Postupem času i zjistíte, jakým směrem se chcete vyprofilovat.

Důležité je mít hlavně pevné nervy, protože očekávání od klientů jsou často velmi vysoká, ale i proto je tato pozice v současné době plná výzev. Tak vzhůru k nim.

Projektový tým Taste

Projektový tým Taste

Sdílejte článek

Související články