Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Jak začít pracovat s Power BI vol. V – Interakce

V minulém článku o základech práce s Power BI jsme si představili několik typů vizuálů a možnosti filtrování dat pomocí průřezů. Dnes se budeme věnovat jedné z největších předností Power BI, a tou je interakce mezi reporty. Ukážeme si nejen to, jak tyto interakce fungují, ale také jak je nastavit.

Interakce mezi vizuály

Výchozí stav dashboardu

Na obrázku výše je vidět hotový dashboard z minulých dílů této série v defaultním (základním) nastavení. Interakce mezi vizuály funguje naprosto jednoduše. Stačí kliknout levým tlačítkem myši na část vizuálu, podle které chceme filtrovat. Například na obrázku níže můžete vidět, co se stane, když klikneme na konkrétní datum (v tomto případě 10. prosinec). Celý dashboard se nám vyfiltruje na tento den – úvodní graf, widgety, výsečový graf i tabulka dole. Získáme tak velmi rychle detailní přehled o tom, jaké leady nám přišly v tento den. Můžete si také povšimnout, že v grafu nahoře zůstal tento sloupec/den zvýrazněný.

Výběr dne

Rychlou filtraci na obrázku výše jsme získali kliknutím na datum na ose X úvodního grafu. Aneb na text “prosinec 10”. Tím jsme tedy vybrali všechny leady získané daný den. Na dalším obrázku (níže) můžete vidět, že je možné vybrat dokonce i konkrétní den a status zároveň jediným kliknutím na konkrétní část požadovaného sloupce. Na obrázku jsou tedy vybrány úspěšné leady z 10. prosince. Opět se filtruje celý dashboard.

Výběr dne a stavu

Samozřejmě, že tato filtrace by byla proveditelná i za pomoci filtru/průřezu vpravo nahoře, který jsme si vytvořili v minulém článku. Avšak jedno kliknutí do grafu je mnohem rychlejší a pohodlnější než listování v kalendáři. Filtrace pomocí grafu má navíc ještě jednu velkou výhodu. Když přidržíte na klávesnici klávesu CTRL, několika kliknutími vyberete více dnů zároveň. Tyto dny přitom nemusí nutně následovat po sobě. Můžete tedy vybrat například 10., 22. a 29. prosinec a vyhodnotit si tyto dny dohromady (jako je vidět na obrázku níže). Dává to smysl například pro vyhodnocení víkendů či dnů, kdy byla spuštěna speciální akce atp. Tuto filtraci není možné udělat pomocí datumového filtru/průřezu.

Výběr více dní

Pro rychlou filtraci lze také použít legendu grafu. Na obrázku níže vidíme, jak filtrace vypadá při zakliknutí úspěšných leadů v legendě grafu.

Výběr z legendy

Filtrování tabulkou

Stejné interaktivní filtrování funguje i v případě výsečového grafu. Nejvíce užitečná však tato interaktivita bývá ve spojení s tabulkou. V případě tabulky stačí pro filtraci zakliknout jakýkoliv řádek. Na obrázku níže jsem například zvolil filtraci celého dashboardu čistě jen na zdroje návštěv z Google/cpc. I v případě tabulky můžeme krásně využít výběr více řádků, když přidržíme klávesu CTRL.

Výběr z tabulky

Nastavení interakcí

Ne vždy se hodí, aby tyto interakce byly aktivní. V určitých případech by z různých důvodů dávalo smysl, aby se kliknutím na konkrétní vizuál filtrovaly třeba jen některé prvky dashboardu. Naštěstí na tuto variantu vývojáři Power BI také mysleli. V rámci interaktivity máme vždy dva prvky, které na sebe mohou reagovat. První, nazvěme ho iniciační vizuál, je ten, do kterého klikáme. Druhý, nazvěme ho třeba reaktivní vizuál, je ten, který se mění na základě volby filtrace v iniciačním vizuálu.

Upravit interakce

Nejjednodušší bude si to ukázat na příkladu. Dejme tomu, že chceme, aby výsečový graf byl imunní vůči filtracím/klikání v úvodním sloupcovém grafu nahoře. V tomto případě je tedy sloupcový graf iniciační a výsečový graf je reaktivní. Pro tuto změnu chování kliknutím označíme sloupcový graf, čímž se nám na horní liště objeví dvě nové možnosti s názvy “Formát” a “Data/Přechod k podrobnostem”. Vybereme Formát a následně zvolíme úplně vlevo “Upravit interakce” (viz obrázek výše). 

Vypnutí interakce

Vpravo nad většinou vizuálů se zobrazí dvě ikonky. První, která vypadá jako sloupcový graf s trychtýřem a druhá, která vypadá jako dopravní značka pro zákaz stání. První jmenovaná je v defaultním nastavení aktivní a znamená, že se na daný vizuál vztahují filtrace provedené v inicializačním vizuálu. Druhá jmenovaná ikonka naopak tuto interakci vypíná. Pro náš příklad tedy nasměrujeme pozornost na ikonu zákazu stání patřící k výsečovému grafu a zaklikneme ji (viz obrázek výše).

Po vypnutí interakce

Na posledním obrázku je již vidět výsledek. Ve sloupcovém grafu jsme vybrali 10. prosinec, což nám vyfiltrovalo jak widgety, tak tabulku, avšak výsečový graf zůstal beze změny (filtrace se ho nijak nedotkla). 

To je pro dnešek vše. Budu se na vás těšit v dalším díle, kde si mimo jiné vysvětlíme, jak publikovat reporty vytvořené na našem počítači do online prostředí. Stay tuned.

Sdílejte článek

Související články