Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Jak začít pracovat s Power BI vol. IV – Reporty a filtrace

V minulém článku o základech práce s Power BI jsme si společně vytvořili první vizuály, ukázali jsme si, jak se dají formátovat, a také to, jak do dashboardu vkládat obrázky. Dnes navážeme přesně tam, kde jsme posledně skončili (tzn. stejná data, stejný dashboard) a posuneme naše Power BI reporty zase o kousek dál. Konkrétně si přidáme tabulku, koláčový graf a filtry. Pojďme na to.

Widgety

Na úplném závěru minulého článku jsme si přidali první widget/kartu na náš Power BI Dashboard. Nazvali jsme ho „Všechny“ a zobrazuje nám počet všech leadů. Do budoucna bychom chtěli mít na dashboardu další widgety, které by ukazovaly například počet leadů v konkrétní fázi. Na to je však potřeba vytvořit vlastní metriky a tomu se budeme věnovat v některém z dalších dílů této Power BI série. 

Výběr vizuálu Karta

Dnes začneme tím, že si jednoduše přidáme ještě jeden widget, který nám bude zobrazovat celkovou hodnotu vyhraných leadů. Stačí kliknout na volné místo na dashboardu, poté zvolit typ vizuálu „Karta“ (viz obrázek výše). 

Formát – Měna

Následně přetáhneme sloupec hodnota do políčka „Pole“ v panelu „Vizualizace“. Dvojklikem také můžeme přepsat název pole třeba na „Hodnota úspěšných“. Zároveň chceme, aby Power BI reflektovalo skutečnost, že hodnoty v tomto sloupci jsou peněžního charakteru. Musíme tedy vybrat formát dat „Měna“ (konkrétně Kč). To uděláme tak, že levým kliknutím myši označíme požadovaný sloupec v panelu „Pole“, což nám nahoře zobrazí lištu „Nástroje sloupců“. Tam pak v rozevíracím seznamu najdeme a vybereme Kč (viz obrázek výše).

Widget – Hodnota úspěšných

Koláčový/Výsečový graf

Výběr vizuálu Výsečový graf

V dalším kroku si připravíme koláčový graf, který nám bude zobrazovat procentuální distribuci jednotlivých stavů leadů. V panelu „Vizualizace“ ho najdeme pod pojmem „Výsečový graf“ (viz obrázek výše). Jako legendu použijeme sloupec lead_stage a jako hodnoty sloupec id (jelikož sloupec id neobsahuje číselné hodnoty, nepoužijeme jej pro součet, ale pro „Počet pro: id“ (viz obrázek níže). Zároveň je možné získat také počet unikátních id v tabulce (detailněji jsme si to ukazovali v minulém článku této série). 

Nastavení výsečového grafu

Pod ikonou válečku můžeme zvolit vhodné formátování grafu. U koláčového/výsečového grafu nás bude především zajímat formátování legendy (umístění, název, velikost), barvy jednotlivých segmentů a popisky (absolutní, procentuální, nebo oboje). Zároveň také přejmenujeme legendu na „Status“.

Hotový výsečový graf

Tabulka/Matice

Nyní si na náš dashboard přidáme tabulku. Bude užitečná především pro detailnější pohled na data a také pro rozpad na jednotlivé zdroje návštěv. V panelu „Vizualizace“ najdete dvě velmi podobné ikony pro tabulky. Jedna se jmenuje Tabulka, druhá Matice

Výběr vizuálu Matice

Téměř vždy doporučuji používat Matice, neboť na rozdíl od vizuálu Tabulka umožňují práci s hierarchiemi. O hierarchiích jsme si říkali v minulém článku, avšak téma vytváření hierarchií nás teprve čeká v následujících dílech. Jako řádky zvolíme ty sloupce, podle kterých chceme danou tabulku „řezat“. V názvosloví Google Analytics se bavíme o dimenzích. Oproti tomu do pole hodnot vložíme (v GA názvosloví) metriky. V mém konkrétním případě si přeji zobrazovat data o počtu leadů v jednotlivých fázích a tato data chci „řezat“ dimenzí „Zdroj / Médium“ (viz obrázek níže).

Hotová matice

Filtry

Na závěr si ještě ukážeme, jak přidat na dashboard velmi důležitý prvek – filtry. Najdete je v panelu vizuálů pod názvem „Průřez“. Po vložení na dashboard stačí přesunout do „Pole“ sloupec, podle kterého chceme filtrovat.

Výběr vizuálu Průřez

Můžeme začít například tím, že přidáme datový filtr. U formátování datového filtru by mnohé z vás mohla zaujmout možnost přidání posuvníku (viz obrázek níže). 

Posuvník v datumovém filtru

Totožným způsobem přidám i filtr/průřez pro Status, Zdroj a Médium. U jednotlivých filtrů můžete také zobáčkem vpravo nahoře nastavit, zda si přejete mít možnosti filtrace zobrazené jako seznam, či „rozevírací“. Častokrát u filtrů chceme omezit možnosti výběru (například jen na jednu položku v jeden moment). Toto nastavení najdete pod názvem „Jeden výběr“ v nastavení formátu vizuálu. Na obrázku níže můžete vidět výsledek.

Hotové filtry

To je pro dnešek vše. Budu se na vás těšit v dalším díle, kde si mimo jiné vysvětlíme, jak fungují interakce mezi jednotlivými vizuály a jak je nastavit. Stay tuned.

Sdílejte článek

Související články