Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Jak začít pracovat s Power BI vol. III – Vytváření a úpravy reportů

V minulém článku o základech práce s Power BI jsme si ukázali, jak nahrát data do Power BI Desktop a jak vytvářet jednoduché reporty. Dnes si projdeme vytvoření skládaného sloupcového grafu, vkládání obrázků a tvorbu widgetů. Pojďme rovnou na to.

Data

Začneme tím, že si nahrajeme data. Můžete použít jakákoliv data, která máte zrovna po ruce. Stačí, když budou mít alespoň trochu strukturovanou podobu. Pokud nevíte, jak na nahrání dat, návod najdete v předchozím článku této Power BI série pro začátečníky

Já v této ukázce použiji fiktivní data o leadech (poptávkách), které vznikly na základě vyplněných formulářů od návštěvníků webu. Jak tato data vypadají se můžete podívat na obrázku níže. Tento rychlý pohled na podobu dat si můžete kdykoliv jednoduše otevřít kliknutím na tlačítko s názvem Data” v levém panelu (červeně zakroužkováno na obrázku níže). Zpět na tvorbu dashboardu se dostanete tlačítkem Sestava” hned nad tlačítkem Data”.

Náhled dat

Popis dat

Nejvíce nás zajímá stav leadu (v tabulce označen jako lead_stage), který nám sděluje, v jaké fázi řešení se konkrétní lead právě nachází. Mimo jiné je v tomto sloupci zaznamenán i případný úspěch či neúspěch daného leadu. Potřebujeme samozřejmě také informaci o datu vzniku leadu (v tabulce je to sloupec created), hodnotu leadu, pokud dopadl úspěšně (v tabulce je to sloupec value) a také případný důvod neúspěchu leadu (v tabulce označen jako reason). Poslední věc, která nás zajímá, je odkud daný lead na náš web přišel. K tomu máme zbývající sloupce source, medium, campaign a content. 

Skládaný sloupcový graf

Jako první vizuál vytvoříme graf, na kterém se bude zobrazovat množství získaných leadů v jednotlivých dnech a zároveň bude barevně odlišeno, v jakém stavu se dané leady nacházejí. Vhodný vizuál pro tento účel bude Skládaný sloupcový graf”. Vytvoříme ho tak, že nejdříve klikneme levým tlačítkem myši kamkoliv do volného prostoru našeho dashboardu a následně zvolíme tento typ vizuálu v panelu Vizualizace” (viz obrázek níže).

Výběr skládaného sloupcového grafu

Nyní zvolíme, jaké sloupce chceme v tomto vizuálu zobrazovat a jak. Na ose X chceme mít čas, a proto z pravého panelu Pole” přetáhneme sloupec created do políčka Osa” v panelu Vizualizace” (viz obrázek níže). Na ose Y chceme mít počet leadů, a proto přetáhneme stejným způsobem sloupec id políčka Hodnoty”. V tuto chvíli uvidíme vývoj počtu získaných leadů v čase, avšak bez rozlišení stavu leadu. Pro barevné odlišení přetáhneme ještě sloupec lead_stage do políčka Legenda”. Celé nastavení a výsledek můžete vidět na obrázku níže.

Nastavení skládaného grafu

Všimněte si, jak v políčku Hodnota” vidíme Počet pro: id”. Sloupec id totiž neobsahuje číselné hodnoty, ale textové řetězce, nad kterými nejde dělat součty. Proto Power BI zobrazuje počet id” (řádků) v daném dni. Kliknutím na zobáček” v tomto políčku dostaneme možnost zvolit si počet unikátních položek (v našem případě unikátních id). Za zmínku také stojí přejmenovávání vkládaných sloupců. Dejme tomu, že chceme mít dashboard v češtině, ale sloupce máme nazvané v angličtině. Na obrázku níže vidíte, že jsem přejmenoval původní sloupec lead_stage na Status”. Projeví se to i přímo ve vizuálu. Přejmenování provedete buď přes zobáček” nebo prostým dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na název sloupce.

Počet unikátních id

V políčku Osa” si můžete všimnout, že se nám datum zobrazuje jako hierarchie Rok, Čtvrtletí, Měsíc a Den. Kliknutím na křížky můžete jednotlivé úrovně odstranit. Na obrázku výše je vidět, že jsem odstranil úrovně Rok a Čtvrtletí.

Úpravy vzhledu vizuálů

Určitě se ptáte: Kde můžu změnit barvičky?” nebo Jak mohu grafu přidat název?”. Odpověď naleznete znovu v panelu „Vizualizace” pod tlačítkem Formát” (ikona válečku, viz obrázek níže). Můžete zde mimo jiné formátovat osy, měnit barvy, vybírat umístění legendy, přidávat popisky dat a mnoho dalšího. Možnosti formátování se logicky liší vizuál od vizuálu.

Formát vizuálu

Vkládání obrázků

Do našeho dashboardu můžeme mimo jiné vkládat i obrázky. Hodí se to třeba pro loga. Vložení provedete pomocí tlačítka Vložit” v horní liště. V mém případě jsem vložil logo Taste do levého horního rohu (viz obrázek níže).

Vložení obrázku

Widgety

Ze skládaného grafu můžeme krásně vyčíst trendy, avšak nevidíme na první pohled souhrnná čísla. Pro tento účel přidáme několik widgetů/karet. Stačí kliknout kamkoliv do prázdného místa na dashboardu a následně zvolit typ vizuálu Karta” (viz obrázek níže). Poté přetáhneme požadovaný sloupec do políčka Pole” v panelu Vizualizace” stejně jako v předchozích případech. Znovu můžeme přejmenovat sloupec třeba na Všechny”, což nám dává součet všech leadů za dané období.

Vizuál karta

Karta „Všechny“

Tak a pro dnešek to je vše. Pokračovat budeme zanedlouho dalším článkem, ve kterém si projdeme další typy vizuálů a přidáme si mimo jiné také filtry. Stay tuned 😉

 

Sdílejte článek

Související články