Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Jak zjistit skutečný propad dat po nasazení cookie lišty

Od minulého roku, souběžně s informacemi o novele zákona o cookies, jsem stál před problémem, jak přistoupit k vyhodnocování nasazení cookie lišt a hlavně poklesu dat. Klienti se na mě obracejí s požadavkem vyhodnocování poklesu výkonu webů a možnost doměřovat konverze, které chybí v Google Analytics.

Jak vyhodnotit, jestli je problém způsoben zamítnutím souhlasů s cookies uživatelů nebo nějakým vývojovým trendem je těžké, pokud respektujete nastavení uživatele a jeho nesouhlasy. Jak velký propad skutečně je? A o kolik konverzí klient přichází?

consentrate

ConsenRate – metrika pro měření consentů

Co způsobuje propady v datech?

Když nepočítáme samotné nesouhlasy, díky kterým přicházíme o data v Google Analytics, tak jsou nejčastějšími problémy při měření:

  • Špatně implementovaný souhlas s cookies (cookie lišta).
  • Chybně nastavený kód Universal Analytics / Google Analytics 4.
  • Chyby v kódu webu atd.

Jak změřit uživatele, pageview a konverze i s cookie lištou?

Největším problémem bylo získat jednotlivé informace a sladit je do jednoho konceptu. Každé řešení consent lišt je jiné, data se posílají v jiném formátu, consenty se ukládají v jiné struktuře apod. Jde o údaje, které nelze standardně získat v jednotné formě, proto je naše řešení z části implementované globálně a z části závislé na typu/dodavateli lišty.

Pro zobrazení stránek, souhlasů a interakce uživatelů najdete data i v rozhraní jednotlivých lišt, ale ne vždy jsou k dispozici a přehledné.

Jak spočítat skutečný propad v GA?

Naše řešení je vhodné nejen pro optimalizaci lišty = více souhlasů = více dat. Ale pomáhá také zjistit, jak velká je skupina uživatelů (poměr) mezi těmi, kteří nesouhlasí nebo neudělají žádnou interakci s lištou (například si prohlíží web bez odkliknutí) a těmi, kteří dali souhlas. Navíc dokážeme zjistit, s jakými cookies souhlasili a další informace.

Máme na to řešení

V Taste jsme připravili metodiku a skript pro měření stavu consentů, kde klienti uvidí přehledně na časové ose stav souhlasů s jednotlivými skupinami cookies a dle těchto informací pak lze vyhodnotit úspěšnost změn a úprav. Navíc uvidí, jak velká je skupina uživatelů, kteří neudělali žádnou interakci s cookie lištou, což jim případně pomůže lépe dopočítat skutečný propad zobrazení stránek a konverzí uživatelů. Tuto metriku nazýváme Consent Rate.

Co je to Consent Rate?

Hodnota Consent Rate je poměr zobrazených stránek uživatelům vůči jejich souhlasům se skupinami cookie.

V rámci nastavení se může jednat o jednotnou hodnotu nebo hodnoty rozpadlé na jednotlivé skupiny souhlasů. Já jsem se po konzultacích rozhodl pro rozpad na jednotlivé skupiny, tedy marketingové, analytické a personalizační.

Jak Consent Rate může pomoci webu?

Samotné číslo Consen Rate ke zlepšení souhlasných aktivit s cookie lištou nepomůže, ale je to metrika, která dává zpětnou vazbu o stávajícím chování uživatelů. Na podkladě této hodnoty jsme společně s klientem schopni řídit úpravy UX designu, textace a docílit optimálního nastavení. Těmito úpravami jsme schopni docílit toho, že budeme mít co nejvíce kladných souhlasů s používáním cookies.

Jak měříme Consent Rate?

Na výběr mám více možností, kam data posílat a vybírám podle možností jak technické náročnosti, tak finanční. Z platforem, které lze využít, jsou to například Google Spreadsheet, GA 4 nebo mohu data posílat přímo do BigQuery (nebo zvolit jiný typ databáze). To, kam a jak měřím, bude součástí jiného článku.

Princip měření tedy je, že s každou zobrazenou stránkou (pageview i virtual pageview) posílám jednotlivé souhlasy zvlášť pro marketingové, analytické, preferenční i nutné cookies. Vím, že nutné jsou vždy povolené, ale pro úplnost to chci mít v měření.

Jak počítáme Consent Rate?

Consent Rate počítám vydělením celkového počtu uživatelů, kteří s cookies souhlasili, s celkovým počtem všech zobrazených pageview (nesouhlas + souhlas + bez interakce – uživatelé, kteří s lištou neinteragovali, tedy neprovedli žádnou akci), a to pro každou skupinu consentů, tedy marketingové, analytické a preferenční. Berte tuto informaci pouze jako přiblížení toho, jak to v konečné fázi vyhodnocení dat máme. 

Tedy pro úplnost, pokud číslo roste, jste na dobré cestě.

Tedy na příkladu:

x = 1500    (Uživatelé, kteří souhlasili.)
y = 2500    (Uživatelé, kteří nesouhlasili.)
z = 500    (Uživatelé, kteří neprovedli žádnou interakci s lištou.)

Consent Rate 37.5

Postup výpočtu Consent Rate:

CR = (x / (x + y +z)) * 100
CR = (1500 / (1500 + 2000 +500)) * 100
CR = (1500 / (4000)) * 100
CR = 0,375 * 100
CR = 37,5

Na obrázku jsou data naměřená na projektu před a po nasazení CR a také jsou zde vidět změny, které se projevily po úpravách vzhledu lišty.

My si k tomuto číslu navíc vypočítáváme tzv. neinteraktivní Consent Rate a konverze, tak abysme dokázali vyhodnocovat marketingové kampaně, ale o tom až v dalším článku.

V začátku, když jsem připravoval metodiku, mě napadlo sčítat více skupin dohromady a přihlédnout na nějakou váženou hodnotu při celkovém součtu, což by dávalo jednotnou hodnotu pro Consent Rate, ale pro vyhodnocování je lepší vidět Consent Rate jednotlivých skupin zvlášť.

Jak s Consent Rate pracujete vy? Měříte jej jako více hodnot nebo sčítáte a vyhodnocujete dohromady?

Pokud chcete pomoc s doměřováním propadů a konverzí, které chybí v Google Analytics, tak se nám ozvěte.

Sdílejte článek

Související články