Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Setkání projektových manažerů Ke Stolu #1

Poslední dobou se v Taste nepřetržitě bavíme, jak zlepšovat klientský servis, a proto jsme se rozhodli uspořádat první akci tohoto druhu pro accounty, projektové manažery a jejich teamleadery s názvem Ke Stolu #1, kde hlavním cílem bylo sdílení know-how mezi marketingovými agenturami. A tak k nám 8. března zavítali zástupci hned 13 agentur. Zájem byl větší, než jsme očekávali, a tak jsme museli před akcí dokonce omezit i počet míst na jednu agenturu, abychom se k nám vešli.

#KeStolu 1

Setkání account a project manažerů marketingových agentur

Po úvodu a přivítání všech účastníků jsme se rozdělili na několik skupin. Každá skupina rozebrala jedno z vybraných témat a posléze jsme závěry společně probrali.

Během tématu řízení týmů jsme zjistili, že úlohou projektového manažera je nejen koordinace a řízení projektů, ale také motivace týmu specialistů. Diskutovalo se o tom, jak s týmem komunikovat, jak udržovat přirozený respekt a jakým způsobem vést tým ke společnému cíli. Bylo také zdůrazněno, že úspěšný projektový manažer musí umět poslouchat a být flexibilní.

Při debatě na téma očekávání klientů od agentur a pozice AM/PM jsme se dozvěděli, co klienti očekávají od agentur a jakým způsobem vnímají práci projektových a account manažerů. Z této diskuse vyplynulo, že klienti očekávají hlavně kvalitu práce, ale rovněž osobní chemii a rychlost reakce. A pověděli jsme si, že certifikace a ceny hrají spíše menší roli a že vztah s klientem je velmi důležitý.

Nakousli jsme i cenové modely. Nejčastějším cenovým modelem je hodinová sazba. Agentury však využívají i jiné cenové modely, jako jsou jednorázové fee, paušální fee, success fee a marže. Zjistili jsme, že na začátku spolupráce je důležité, abychom nastavili jasné parametry, které se stanou pro obě strany dlouhodobě akceptovatelné.

V posledním tématu jsme se věnovali složení týmu accountů a projektových manažerů, a jak hirovat nové lidi do týmu. Hovořilo se o tom, jak poznat dobrého člověka během pohovoru a jakým způsobem ho pozvat do týmu. Rovněž jsme se shodli, že je důležité, aby junioři dostávali příležitosti a pomáhali jsme jim růst, jen tak se totiž stanou seniory.

Celkově se jednalo o přínosnou akci, která nepochybně přispěla k dalšímu rozvoji a posunu v oblasti práce account a projektových manažerů v marketingových agenturách.

Chci ještě jednou moc poděkovat těm, kteří na akci dorazili. Vážím si otevřenosti a sdílení vlastních zkušeností.

Těšíme se na další podobné akce a doufáme, že se opět brzy potkáme buď u nás v chillovně u stolu, nebo třeba u vás? 😉

Ke stolu

Ke Stolu #1

Pokud jste nebyli mezi pozvanými agenturami, ozvěte se mi! Věřím, že nebudete litovat.

Sdílejte článek

Související články