Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Seznamte se s Google Cloud Platform

Technologický gigant Google nabízí v online světě obrovské množství produktů a služeb. Jednou z nich je Google Cloud Platform. Ukážeme si, kam zapadá v celkovém obrázku společnosti Google.

Google byl už od svého založení v roce 1998 největší technologickou společností online světa. Od roku 2015 je největší společností obrovského holdingu Alphabet vytvořeného zakladateli Google, čímž byl rozšířen záběr společnosti na technologie obecně. 

Mezi další společnosti Alphabet patří například Waymo, společnost vyrábějící samořídicí vozy, Google Ventures, Wing zabývající se výrobou dronů nebo Sidewalk, která buduje technologie pro chytrá města.

Co Google nabízí?

Nabídku Google bychom mohli hodně zeširoka rozdělit na produkty a služby. Prvním a pravděpodobně nejznámějším produktem Google je Search. Kromě toho ale Google zasahuje spoustu technologických oblastí. Značky jako Chrome, Android, YouTube, Gmail, Google Ads nebo Google Pay jsou dalšími produkty, které jsou velkými, nebo dokonce dominantními hráči ve svém oboru.

Jaké jsou produkty Google?

Portfolio produktů, které nabízí Google, je obrovské.

Produkty se zde však zabývat nebudeme. Google Cloud Platform patří mezi služby. Cloud je sada nástrojů, která zjednodušuje a zrychluje naše fungování. Spoustu technických záležitostí za nás řeší poskytovatel cloudu.

Cloudové služby můžeme rozdělit do tří hlavních kategorií.

1) Infrastruktura jako služba (IaaS)

Pro zjednodušení si představte pronájem počítačů. Fyzická nebo virtuální plně zabezpečená zařízení, která si můžete pronajmout pro uložení souborů nebo zpracování výpočetně náročných operací. Poté, co splní, co od nich očekáváte, se o ně nemusíte starat. Umožňují škálování podle potřeby.

2) Platforma jako služba (PaaS)

Opět se jedná o pronájem, ale tentokrát aplikační vrstvy. Ta slouží jako prostředí k vývoji a nasazování aplikací, jejich testování a řízení. Zahrnuje tedy možnost využívat vývojářské a další nástroje bez nutnosti pořizovat softwarové licence. Platíte opět průběžně podle využití. Zahrnuje IaaS.

3) Software jako služba (SaaS)

Umožňuje uživatelům využívat cloudové aplikace. Příkladem SaaS pro Google je G-Suite nabízející uživatelům aplikace jako Gmail, Google kalendář a další. K aplikacím přistupujete přes prohlížeč, veškerý hardware i software jsou spravovány vzdáleně poskytovatelem služby. Výhodou je pro organizaci jednoduché připojení nebo odstranění uživatele nebo odstranění problémů s kompatibilitou. Software jako služba zahrnuje předchozí dvě vrstvy – PaaS a IaaS.

Cloudové služby s produkty Google

Co tvoří Google Cloud Platform?

Google Cloud Platform je jen částí všeho, čím se Google zabývá. Přesto nabízí přes 160 různých produktů v 15 obsáhlých kategoriích. Zahrnuje jak IaaS, tak i PaaS.

Seznamte se se službami Google Cloud Platform

Nyní se stručně podíváme na to, čím se obecně tyto oblasti zabývají, a pro lepší představu si ukážeme také příklady, k čemu se jejich funkce mohou hodit. 

Funkce Google Cloud Platform

Google Cloud Platform má široký rozptyl funkcí.

Data analytics je oblast, která umožňuje vhled do podnikání. Nabízí možnosti získávání dat z různých zdrojů, jejich zpracování a následnou vizualizaci, ať už se jedná o real-time analýzu, nebo report. Využívá nástroje jako BigQuery – vlajkovou loď Google Cloudu, Data Studio nebo například Google Sheety a mnoho dalších.

Hybrid & Multi-Cloud se specializuje na datovou integraci. Pokud jsou vaše data rozdělena mezi místními zařízeními, více cloudovými řešeními jako AWS, Microsoft Azure nebo Google Cloudem, naleznete zde nástroje, jak svá data spojovat. Patří sem například jeden z nejnovějších produktů – platforma Anthos.

Media & Gaming otevírá možnosti streamování videa na různá zařízení, 3D renderování videa pro grafiky, tvůrce filmů a další umělecké profese, software pro řízení renderování mediálního obsahu a chystá se vstoupit také do oblasti serverů pro multiplayer hry s celosvětovou hráčskou bází. Využívá programy jako Anvato, Zync Render a OpenCue.

Security & Identity nabízí bezpečnost postavenou na více vrstvách ochrany. Počínaje hardwarovou infrastrukturou přes zabezpečení komunikace mezi aplikacemi, šifrování úložných zařízení, důkladné ověřování identity, zabezpečení internetové komunikace až po operační zabezpečení a zabezpečení jednotlivých zařízení. Zástupci této kategorie jsou například Shielded VMs, Virtual Private Cloud nebo Cloud Armor a mnoho dalších.

Networking je kategorie zabývající se sítěmi, která má velmi blízko k Security & Identity. Do této oblasti patří produkty věnující se technickým aspektům sítí – konektivitě, škálování, optimalizaci, ale právě i zabezpečení. Patří sem například Virtual Private Cloud, Cloud Armor, Network Intelligence Center, Hybrid Connectivity nebo Cloud Load Balancing.

Management tools jsou vlastně nástroje pro řízení celého Google Cloudu. První z nich, na který narazíme, je právě Cloud Console. Ta nám dává krásný přehled o nástrojích, které využíváme nebo můžeme využívat. Dalšími nástroji jsou například výmluvné Logging, Monitoring, Trace, Debugger nebo přehledný Stackdriver.

Compute je oblast, která zahrnuje virtuální zařízení přesně pro potřeby uživatele. Klíčovým je Compute Engine, který nabízí libovolně škálovatelné virtuální stroje, což je služba užitečná pro mnohá odvětví. Dále například využijeme Cloud GPUs pro modelování, machine learning nebo 3D simulace.

Serverless computing je kategorie relativně nová, ale neméně důležitá. Jedná se v podstatě o odnož Compute zaměřenou na aplikační vrstvu. Podporuje cloudovou infrastrukturu firemního „stacku“ – využívaných propojených aplikací. Starost o samotnou infrastrukturu tak může jít stranou a zůstane zaměření na vlastní aplikace. Produkty této kategorie jsou například App Engine, Cloud Run nebo Knative.

Kategorie Containers také blízce souvisí s Compute. Všechny aplikace Google běží v takzvaných kontejnerech, což je izolované konzistentní prostředí, díky němuž lze snadno vyvíjet nové aplikace, držet je na sobě nezávislé a v neposlední řadě také kontrolovat spotřebované zdroje na jednotlivý kontejner. Kontejnery se někdy přirovnávají k virtuálním zařízením (VM), ale jsou výrazně „lehčí“ a tedy levnější. Patří sem například Google Cubernetes Engine (GKE), Cloud Build nebo Deep Learning Containers.

Migration umožňuje řešit převod celého datového centra pod Google Cloud. Dále je v ní možné převádět existující VM na kontejnery nebo převádět aplikace na cloudové služby. Existují zde specializované produkty jako Migrate for Compute Engine, Migrate for Anthos, nebo Database migration.

IoT je zkratkou pro Internet of Things. Všechna možná zařízení, která se mohou připojit k síti, mohou mít nějaké senzory, které sbírají data. Do této kategorie v GCP spadají nástroje umožňující tato zařízení a jejich data bezpečně propojovat, vyhodnocovat a i zpětně řídit. Produkty, se kterými se zde můžete setkat, jsou například Cloud IoT Core nebo Edge TPU, speciálně vyvinutý pro účely rychlého fungování umělé inteligence. 

Developer tools obsahuje specifické nástroje pro vývojaře, třeba Cloud Toold for Eclipse, Cloud Tools for Visual Studio, Cloud Tools for PowerShell a další, například Cloud SDK, Cloud Build nebo Cloud Scheduler.

Kategorie Databases obsahuje nástroje pro relační i nerelační databáze, ukládání a synchronizaci dat v reálném čase pomocí nástroje Firebase Realtime Database, snadné napojení na databáze postavené pro MySQL, PostgreSQL nebo SQL Server pomocí nástroje Cloud SQL a další.

Storage je kategorie úložišť přizpůsobená různým ostatním produktům. Například Persistent Disk pro virtuální stroje, Cloud Filestore pro ukládání souborů, Drive Enterprise – Drive škálovaný pro účely byznysu nebo například Cloud Storage for Firebase pro archivaci velkého množství dat, například fotek a videí vaší uživatelské báze.

AI&ML neboli umělá inteligence a strojové učení nám po zpracování dat umožňují například pracovat s mluveným slovem pomocí produktů Text-to-Speech a Speech-to-Text. Další zajímavou oblastí je analýza obrázků pomocí Vision AI, hloubkové zkoumání contentu pomocí Video AI, analýzu nestrukturovaného textu pomocí Cloud Natural Language, překládání textu mezi jazyky pomocí modulu Cloud Translation a mnoho dalšího! Množství alfa a beta verzí různých produktů svědčí o tom, že se Google na tuto oblast zaměřuje a rozvíjí ji.

API Management je oblastí zabývající se řízením komunikace mezi aplikacemi. Apigee API Platform nám například umožňuje spravovat a vyvíjet vlastní API od návrhu přes zabezpečení, publikování, monitorování a monetizaci.

Healthcare and Life Sciences je poslední zbývající kategorií GCP. Zatím obsahuje Apigee healthcare APIx, což umožňuje propojení zdravotnictví s vývojáři aplikací. Digitalizace v tomto směru umožňuje snížení rizika pacientů zlepšením jejich léčby chronických stavů nebo například personalizovanou prevencí. V tomto směru má Google také beta verzi produktu, který umožní analyzovat genetická či biomedicínská data – Google Life Sciences (původně Google Genomics).

Sdílejte článek

Související články