Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Slovník PA specialisty – 1. část

Říká se, že komunikace je základ úspěchu. A na úrovni spolupráce klienta s agenturou či přímo specialistou to platí dvojnásob. Aby se vám již nikdy nestalo, že na vás specialista vychrlí řadu cizích slov a zkratek, které z vašeho pohledu absolutně nedávají smysl, připravili jsme základní slovník PA (Paid Advertising) specialisty.

Homer Simpson dictionary

Nechceme však nikoho odradit hned na začátku, a proto začneme zlehka. Slovník jsme rozdělili na dva díly. První část obsahuje pojmy obecnějšího charakteru. V komunikaci s klienty se s nimi setkáváme nejčastěji a jedná se podle nás o takový základní balíček.

Část 1:

Kampaň – skládá se ze sad, klíčových slov, inzerátů a reklam.

Sestava – neboli sada je „podkategorií kampaně“. Seskupuje konkrétní klíčová slova či cílení na určitá publika uživatelů. Příkladem může být kampaň s tematikou kabelek, která obsahuje reklamní sady: Luxusní kabelky, Luxusní dámské kabelky, Kožené kabelky apod.

Klíčové slovo (KeyWord) – konkrétní výraz, který je spouštěčem reklamy ve vyhledávání.

ROAS (Return on ad spend) – cílová návratnost investic do reklamy plně automatizuje správu nabídek. Účelem je maximalizovat přínos kampaní v Nákupech Google. Pokud například v kampani v Nákupech Google utratíte 20 Kč a tržba bude 100 Kč, návratnost investice do reklamy je 500 %.

PNO (podíl nákladů na obratu) – procentuální vyjádření hodnoty nákladů (tj. celková cena reklamy) vydělené celkovou hodnotou dosažených konverzí. Long story short: kolik procent z tržeb tvoří náklady. 🙂

CPC – Cost per click – cena za proklik reklamy.

CPA – Cost per action/Cost per akvizition – neboli cena za stanovenou akci, či konverzi.

Konverzní poměr – procentuální vyjádření poměru prokliků reklamy a dokončení nákupu, nebo námi sledované konverze.

Asistované konverze – asistované konverze se podílejí na dokončených nákupech či akcích, které jsou však připsány jinému zdroji návštěvnosti. Stojí v cestě uživatele ke konečnému nákupu. S velkou pravděpodobností by bez asistované konverze výsledný nákup/splněná akce nenastala.

Bid – nabídka ceny, kterou za proklik nabízíme.

Automatický bidding – jedná se o automatické strategie, u kterých ztrácíme možnost úpravy nabídky bidů. Vhodné CPC je v reálném čase stanoveno algoritmem Google.

KPI – Key performance indikátor – klíčový ukazatel výkonu. Na začátku každé kampaně stanovujeme s klientem cíle společné kampaně. Následně je definujeme pomocí vhodně zvolených KPI. Konkrétní metrikou KPI může například být určitá cena za lead, maximální výše PNO, počet zobrazení reklamy či dosah kampaně.

SEM – Search Engine marketing – marketing ve vyhledávání.

SERP – Search Engine result page – výsledek vyhledávání.

MCC – účet správce Google Ads, dříve označovaný jako Klientské centrum (MCC), pomáhá při správě více účtů. Na základě jednoho přihlášení s jedním hlavním panelem umožňuje ušetřit čas spojený s tvorbou přehledů, kontrolou přístupů a konsolidací fakturace.

Stay tuned…

Již příští týden se můžete těšit na druhý díl. Tam se zaměřením na pojmy techničtějšího charakteru.

Sdílejte článek

Související články