Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Konečně přehledný technický SEO audit

Tabulky s daty v Excelu a doprovodný komentář ve Wordu. Tak vypadá nejedna prezentace technických auditů webů. S kolegy ze SEO týmu Tastu, jsme ale delší dobu cítili, že tento přístup není příliš efektivní. Začali jsme tedy pracovat na nové přehlednější podobě.

Volba padla na formát Google Sheets. Oproti Excelu může v „googlovských“ tabulkách pracovat více uživatelů v reálném čase. Máme tak dokonalý přehled o aktuálním stavu prací na webu. Zároveň jsme přestali složitě vytvářet dodatečný wordový dokument a všechny průvodní informace jsme umístili do přehledné tabulky.

STÁHNĚTE SI UKÁZKU TECHNICKÉHO SEO AUDITU

Níže vám krátce popíšeme výhody nového formátu technického auditu pro všechny strany – klienta, SEO specialistu/agenturu i vývojáře.

Lepší přehled pro klienty

Díky tabulkovému formátu a interaktivním prvkům mají klienti lepší přehled o aktuálním stavu prací přímo v auditu. Nemusí se tak dívat do externího systému pro projektový management. Na úvodní stránce se nachází koláčový graf se stavem úkolů, který zobrazuje všechny hodnoty v reálném čase.

Interaktivní technický SEO audit - graf s přehledem stavu úprav

Graf s přehledem stavu úprav webu

U každé záležitosti je uvedená priorita, odhad náročnosti oprav a strana, která se má o řešení postarat (agentura, klient nebo vývoj). Rychleji se tak rozdělují úkoly do týmu a nastavují priority v čase. Stav každého úkolu se průběžně aktualizuje.

Klient má pak také vždy k dispozici stručné shrnutí, které s větším nadhledem popisuje, co jsou hlavní problémy webu, proč je chceme řešit a jaký je plán jejich řešení. Shrnutí doprovázejí grafy, které vizuálně ilustrují závažnost jednotlivých problémů.

Interaktivní technický SEO audit - grafy s přehledem stavu webu

Grafy, které ukazují počty dotknutých stránek u jednotlivých problémů

Úspora času pro SEO specialisty

SEO specialista s naší šablonou může významně ušetřit čas, který by jinak věnoval přípravě textového výstupu. V šabloně jsme k většině důležitých bodů připravili obecná vysvětlení pro klienta a vývojáře (proč a jak řešit). SEO specialistovi pak stačí jen doplnit vysvětlení a návody, které jsou pro daný web unikátní. Případně může dopsat také celkové shrnutí stavu webu a nutných úprav. Díky tomu mu zbude více času pro samotnou analýzu webu a přípravu řešení.

Interaktivní technický SEO audit - ukázka

Ukázka z hlavní tabulky auditu

V Tastu navíc také pro import dat z crawlu využíváme částečnou automatizaci pomocí skriptu. Opět nám tedy zůstává víc prostoru věnovat se mnohem podstatnější práci.

Rychlá orientace pro vývojáře

Ověřili jsme si, že v tabulkové podobě auditu se vývojáři mnohem rychleji orientují a lépe chápou jednotlivé požadavky. U každého problému na jednom řádku vidí, proč tuto záležitost řešíme a jakou navrhujeme opravu. Vedle navrženého postupu je následně hned proklik na tabulku se souvisejícími daty, takže vývojář neztrácí čas jejich hledáním.

Náš technický SEO audit v praxi

Na závěr vám ještě krátce popíšeme, jak sami provádíme tvorbu auditu a jak s ním dále pracujeme.

  1. SEO specialista během auditu prozkoumá každou záležitost z více než 70 kroků, které máme v šabloně. Pomocí nich určí stav: k řešení, v pořádku, nerelevantní. Pokud objeví nějaký unikátní problém, který v šabloně není uvedený, tak ho jednoduše doplní.
  2. U každé záležitosti navrhne, která strana by ji měla řešit – agentura, klient nebo vývoj. Tuto agendu si pak mohou jednotlivé strany ještě společně doladit během prezentace výstupu. Díky tomu mají všichni přehled o množství svých úkolů.
  3. Ten, kdo opravu provádí, pak označuje stav jednotlivých záležitostí, tzn. řeší se nebo vyřešeno. Kdokoliv může také nastavit stav jako Problém/dotaz a napsat svůj dotaz pro druhou stranu do komentáře. Stav zkoumaných záležitostí se v reálném čase promítá do koláčového grafu na úvodní stránce auditu.

Náš technický SEO audit můžete využívat i dlouhodobě. V případě větších změn na webu ho můžete i průběžně aktualizovat a doplňovat.

Tak neváhejte a stáhněte si naši šablonu klidně hned!

CHCI UKÁZKU TECHNICKÉHO SEO AUDITU

 

Sdílejte článek

Související články