Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

5 věcí, které je potřeba zjistit před každým auditem

Jan Svoboda
Jan Svoboda
7. 6. 2021

Audity reklamních účtů dnes dělá množství agentur, a to i zdarma. Věřím, že každý online specialista už určitě někdy dostal požadavek na zpracování auditu. Ať už agentura nebo freelancer v auditu často vidí příležitost ukázat své znalosti, a třeba tím i získat nového klienta. Automaticky totiž vychází z toho, že klient je se stavem svých reklamních aktivit nespokojený a hledá změnu.

Výsledkem pak může být velice obsáhlý a podrobný výstup plný odborných termínů a zkratek, který sice upozorňuje na každý (někdy i sporný) detail v nastavení účtu a ukazuje expertizu auditora. Nicméně ne vždy se musí takový výstup setkat s očekáváním zadavatele a být pro něj užitečný.

U nás v Tastu se snažíme ke každému auditu přistoupit maximálně individuálně a především naplnit klientovo očekávání. Tomu mimo jiné předchází zodpovědět si před každým auditem několik zásadních otázek a na základě nich k tvorbě auditu a případně i k jeho prezentaci přistupovat.

Proč klient audit účtu zadal?

Zjistit cíl auditu je nejdůležitějším předpokladem pro jeho úspěšné vypracování a výstup by měl být cíli maximálně přizpůsoben.

Může například nastat situace, kdy auditované kampaně spravuje některá konkurenční agentura, přičemž klient je s vedením účtu a výsledky kampaní nespokojený. V tomto případě existuje potenciální šance klienta získat na svoji stranu, je tedy vhodné zaměřit se na chyby včetně detailů, ukázat expertizu a demonstrovat, jak by bylo možné s účtem pracovat lépe, a zdokonalit tak výkon kampaní.

Naopak pokud víme, že klient správce účtu měnit určitě nechce a jde mu spíše o konzultaci účtu jako celku na strategické úrovni, není třeba se tolik zaměřovat na konkrétní chyby a detaily. V tomto případě může být spíše cílem poskytnout klientovi „nový pohled zvenčí“ a ukázat možnosti, jak třeba účet vylepšit či rozvíjet do budoucna.

Jaký má klient s aktuálním správcem účtu vztah?

V případě, že si zadavatel auditu nespravuje reklamu sám, je vhodné zjistit, jaký má se správcem kampaní vztah, což bude pravděpodobně souviset i s důvodem a cílem auditu. Pokud se ale nepodaří zjistit přesný cíl auditu, dá se odhadnout na základě toho, jestli má klient se správcem účtu osobní vztah a je s ním spokojený, nebo naopak.

Zároveň je vhodné se na základě vztahu klienta a správce účtu připravit i na případnou prezentaci auditu. Reakce obou stran budou při prezentaci nedostatků v účtu v jednotlivých případech pravděpodobně poměrně rozdílné právě na základě jejich vztahu a aktuální situace.

Bude se audit prezentovat a bude prezentaci přítomen i aktuální správce účtu?

Obsah by měl být vždy přizpůsobený formě výstupu. Pokud víme, že se bude klientovi audit prezentovat, můžeme si dovolit udělat obsah o něco stručnější s vědomím, že každý bod je možné na schůzce doplnit. V opačném případě by měl být výstup stoprocentně srozumitelný bez jakéhokoliv dalšího komentáře.

Roli také hraje fakt, jestli se výstup dostane do rukou i aktuálnímu správci účtu, jestli bude správce účtu přítomen na schůzce či jestli je výstup například určený přímo správci účtu. V těchto výše zmíněných případech je třeba si být každým bodem auditu 100% jistý, umět si veškeré poznatky a návrhy obhájit a umět argumentovat, proč je třeba se daným bodem auditu zaobírat a jaký konkrétní přínos může mít jeho řešení pro výkon účtu.

Jak moc se klient v dané problematice vyzná?

Pokud je výstup určený primárně klientovi, výsledný dokument a případně následná prezentace by měla odrážet klientovu znalost daného oboru. Cílem není ohromit klienta množstvím odborných výrazů, zkratek a anglické terminologie, ale používat takové výrazy a formulace, aby klient výstupům stoprocentně porozuměl, měly pro něj přidanou hodnotu a mohl s nimi dále pracovat.

Je účet v optimálním, dlouhodobém stavu?

V době auditu by účet neměl procházet žádnými zásadními změnami. Pokud v účtu v poslední době přece jen větší změny proběhly, měli bychom tento fakt znát již před začátkem auditu, případně tomu přizpůsobit délku auditovaného období. Pokud tyto informace nejsou k dispozici, mohou být výstupy auditu do určité míry zkreslené či nerelevantní, čímž mohou pro klienta postrádat hodnotu.

 

Pokud vás naše tipy k auditům zaujaly a rádi byste se o našem přístupu k jejich tvorbě dozvěděli více, máme pro vás dobrou zprávu. Připravujeme souhrnný checklist k auditům napříč všemi kanály, který si zde budete moci brzy stáhnout.

Sdílejte článek

Související články