Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Consent Rate vs modelování dat v GA4

Radek Kupr
Radek Kupr
26. 10. 2023

Pojďme se podívat, jak funguje modelování dat v GA4kách. Pozor, tento článek není jen pro analytiky, ale také marketéry, PPC specialisty a další profesionály v oblasti marketingu, protože s daty pracujeme všichni. Zaměřil jsem se na tři klíčové aspekty: co je Consent Rate, co je modelování dat v GA4 a jak je možné tyto dvě metody porovnávat.

Co je Consent Rate?

Jednoduše. Consent Rate je zaměřen na měření. Tedy kolik uživatelů navštívilo webovou stránku a udělilo souhlas s měřením jejich chování nebo naopak nesouhlasilo. Je to ukazatel, který indikuje, jak uživatelé reagují na žádosti o souhlas s používáním svých osobních údajů pro analýzu.

Consent Rate

Consent Rate – informace o stavu souhlasů uživatelů

Ke zjištění této metriky můžete využít na míru vytvořený skript (službu), nebo některé cookie lišty tuto informaci mají ve svém rozhraní.

V tomto kontextu, je Consent Rate důležitým prvkem, pro sledování efektivity získávání souhlasu od uživatelů k používání jejich dat pro měření a analýzu. Vyšší Consent Rate signalizuje, že větší podíl uživatelů souhlasí s tím, aby jejich data byla použita pro analýzu. Což přispívá k lepší kvalitě dat pro modelování v Google Analytics.

To hlavní o modelování dat v GA4

Modelování dat v GA4 se zabývá analýzou chování uživatelů. A vytvářením statistických modelů pro predikci budoucího chování. Kvalita dostupných dat je klíčovým faktorem pro úspěšné modelování. Přičemž práce s Consent Rate může tuto kvalitu ovlivnit.

Modelování dat GA4

Ukázka informace o modelování dat GA4

Jak funguje modelování dat v GA4?

Modelování dat v GA4 využívá strojové učení k odhadu chování uživatelů, kteří nedali souhlas s cookies. GA4 rozdělí data na consentovaná a neconsentovaná. Na základě různých faktorů, jako jsou typ zařízení, typ konverzí a země, srovná GA4 data a vytvoří modelovaná data. Tento proces může zlepšit výkon vašich reklamních kampaní a získat až 70 % všech dat, o která byste jinak přišli.

Přečtěte si více o metodice modelování dat v Google Analytics 4.

Consent Rate vs modelování dat, čím se liší?

Zdá se vám, že Consent Rate a modelování dat v GA4 jsou dvě stejné metody? Avšak obě metody mají jiný způsob získávání dat. Pojďme se na to podívat.

Consent Rate sbírá aktuální informace o stavu souhlasů (souhlasy, nesouhlasy nebo nereakce) na jednotlivá Page View. A říká nám, jak si web vede v tomto směru, tedy z pohledu zobrazení stránek.

Zatímco modelování dat na podkladě stavů souhlasů a konverzí se snaží ztracené informace doplnit, domodelovat. Modelování dat v GA4 se snaží odhadnout chování těch, kteří souhlas nedali. Ale toto modelování probíhá v rámci uživatele a návštěvy. Tedy jiný způsob pohledu na data.

V praxi je tedy možné tyto dvě metody kombinovat pro komplexní pohled na uživatelské chování. Takže, Consent Rate hraje klíčovou roli při zajištění kvality dat pro modelování v GA4. A pomáhá monitorovat, kolik uživatelů dává souhlas s měřením jejich chování na webových stránkách.

Nevíte, jak zjistit skutečný propad dat po nasazení cookie lišty? Dříve vydaný článek vám poradí, jak vyhodnotit, jestli je problém způsoben zamítnutím souhlasů s cookies uživatelů, nebo nějakým vývojovým trendem. A také dokážete odhadnout, jak velký propad to skutečně je a o kolik konverzí klient přichází.

Vidíme velké rozdíly

V praxi jsou vidět velké nesrovnalosti při porovnání dat z nástroje Consent Rate a modelování dat v GA4. Proto nelze tyto způsoby měření porovnávat. Ve výsledku, jak Consent Rate, tak modelování dat v GA4, představují důležité nástroje pro moderní marketingové strategie. Jejich kombinace může poskytnout holistický pohled na uživatelské chování a umožnit efektivnější využití marketingových rozpočtů.

  • Consent Rate lze navíc využít pro A/B testování webu, i cookie lišty tak, abychom dosáhly co největší míry souhlasů uživatelů.
  • Modelování dat nám v reportech dokáže vizualizovat předpokládaný stav dat, a nedílnou součástí jsou predikce a predikční publika.

Nespoléhejte se na domodelování dat

Pokud chcete pomoc s doměřováním consentovaných a neconsentovaných uživatelů, včetně počtu konverzí nebo jejich hodnoty, tak se nám ozvěte.

Sdílejte článek

Související články