Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

5× Proč investovat do SEO nejen v době inflace

Patrik Pilous
Patrik Pilous
18. 10. 2021

Zdá se vám spojení investice a SEO podivná? Pokud ano, tak by vás tento článek mohl přesvědčit o opaku. Začněme krátkými definicemi.

Investici si zjednodušeně můžeme představit jako odložení nějakých současných prostředků za účelem budoucího zhodnocení těchto financí.

SEO je na druhé straně marketingovou technikou, která stojí za optimalizováním webu s hlavním cílem – zajistit vyšší návštěvnost na relevantní výrazy a dosažení businessových cílů projektu (nejčastěji zvýšení konverzí a tržeb).

5× Proč investovat do SEO

Poslední rok nám ukázal, že je lepší investovat než spořit. Inflace míří nad 4 % a je tak výhodnější finance poslat pracovat než držet. Pokud máte webovou prezentaci nebo e-shop, tak máte skvělou příležitost své peníze investovat do rozvoje podnikání a potenciálně zvýšit své budoucí tržby (nadneseně řečeno).

1. Organická návštěvnost je nejsilnějším kanálem

První proč vychází jednoznačně z toho, jak je organická návštěvnost silným kanálem co do objemu návštěv webu. U některých našich klientů tvoří i 85 % veškeré návštěvnosti.

Kanály návštěvnosti webových stránek

Tento graf vychází z váženého průměru našich projektů a studie z prostředí USA, která se zabývala distribucí návštěvnosti mezi jednotlivými kanály. Organická návštěvnost vychází u obou zdrojů návštěvnosti velmi podobně, ovšem větší odlišnosti jsou u dalších kanálů v pořadí.

 

2. Vysoká a dlouhodobá návratnost

Návratnost a riziko jsou dva faktory, které jsou při investování nejdůležitější. Každého správného podnikatele zajímá, kolik mu investování do SEO přinese a kdy. A zde většinou přichází první problém spojený se SEO aktivitami.

Kdy se mi investice do SEO vrátí? Návratnost investice je mnohem méně předvídatelná, než je tomu například u PPC. Také mnohem více než u PPC záleží:

 • jaké služby si objednáte,
 • kdo bude práce koordinovat,
 • jaké se nastaví cíle,
 • jak dlouho trvá schvalování změn,
 • na jaké platformě web běží,
 • jak velký rozpočet je na SEO vyčleněn,
 • jaká je synergie s vývojáři a zbytkem týmu (exekuce).

Právě poslední bod ve výčtu bych zdůraznil a podtrhl. Jako častou chybu při začátku SEO prací na větších projektech vnímám to, že se začíná velkými analýzami klíčových slov a technickými audity. Jedná se o dokumenty, které je určitě vhodné/nutné mít, ovšem ruku v ruce by se mělo začít i s exekutivou a takzvaným sbíráním nízko ležícího ovoce. U nás proto často začínáme zpracováním hot-fix analýzy příležitostí.

Může se totiž stát, že po půl roce všemožných analýz, nastavování strategií a konzultací jsme tam, kde jsme byli. Na webu se totiž ještě reálně nic nezapracovalo.

To může mít za následek to, že firma a klient ztrácí důvěru a víru v tento kanál, což je to nejhorší, co se může stát.

Organizace, rozložení a komunikování SEO prací jsou tak často Achillovou patou. Spolu s tím se naučilo mnoho SEO specialistů říkat, že v organickém vyhledávání se nedá nic predikovat a že Google má více než 200 hodnotících faktorů. To může leckoho vystrašit a raději sáhne po výkonnostních kanálech, kde vidí jasné PNO a to, že se dají jednoduše zapnout a vypnout.

💡 Podle rozsáhlého průzkumu Search Engine Journal dosáhlo SEO nejlepší dlouhodobé návratnosti u více než 50 % dotazovaných firem! Placená reklama ve vyhledávačích byla nejúspěšnější u 20 % z dotázaných firem.

SEO vs PPC náklad a tržby webu

 

3. Trvalá hodnota a důvěryhodnost

Pokud ke svému podnikání/webové prezentaci přistupujete zodpovědně a zmatečně nepřemazáváte již vytvořené stránky a obsah, tak díky SEO získáváte trvalou hodnotu. SEO má určitou setrvačnost a pokud se na webu něco nasadí, výsledky pravděpodobně uvidíte za 1–3 měsíce.

Když naopak na web 3 měsíce nesáhnete, tak bude nejspíše návštěvnost z vyhledávačů velmi podobná jako v předešlých měsících. To je obrovský rozdíl oproti placené reklamě. Někdy vám mohou také pomoci/uškodit vnější faktory a změny vyhledávacího algoritmu.

Organické vyhledávání je o tom, že se Google snaží najít tu nejlepší odpověď na váš dotaz. Pokud na SEO dlouhodobě pracujete, tak je vaší ambicí pokrýt všechny relevantní klíčová slova a fráze velmi dobrými vstupními stránkami. Chcete, aby uživatel na vaši stránku narazil, nejen když hledá produkt či službu, ale také když řeší nějaký problém, jehož možné řešení je váš produkt či služba.

Příklad: Pokud vyrábíte CBD oleje, tak určitě chcete, aby uživatel našel doporučení na vaše produkty u výrazů, jako je „jak zmírnit stres“ nebo „jak zlepšit spánek“. Uživatel řeší nějaký problém a hledá možné řešení. Odpovědí může být olej, který bude mít v popisu „Olej zmírňující stres a zlepšující spánek“. Samozřejmě ještě důležitější je mít pokrytá klíčová slova, která se točí kolem samotného produktu CBD oleje. Zde jsou ovšem násobné návštěvnosti. Pokud je finančních prostředků více, tak by měl následovat linkbuilding, PR a ORM.

Investice do SEO je dlouhodobou odpovědí na vyšší zviditelnění a s tím spojenou důvěryhodností.

4. Konkurenční výhoda

SEO je hra s nulovým součtem. Máte nejdůležitějších 50 klíčových slov ve vašem oboru. U těchto klíčových slov může být pouze jeden web na prvním, druhém nebo třetím místě. Čím lepší pozice budete mít, tím více relevantních uživatelů na daná klíčová slova na svůj web přivedete. Jinou optikou můžeme říct, že čím lepší pozice na daná klíčová slova budete mít, tím horší pozice bude mít vaše konkurence.

Jedná se o souboj o potenciální zákazníky s jasně danými pravidly hry. Výsledky na první stránce berou téměř veškerou návštěvnost. V tabulce níže se můžete podívat, kolik procent návštěv v průměru na Googlu v České republice získávají výsledky na jednotlivých pozicích. Pro ilustraci jsem ještě dodal do třetího sloupce konkrétní rozložení návštěv u klíčového slova s hledaností 4100.

Můžeme vidět, že posun z 5. na 1. pozici znamená více než ztrojnásobení návštěvnosti a přísunu relevantních uživatelů.

Samozřejmě záleží také na tom, jaké máte produkty či služby, ale pokud bude mít firma A na SEO vyčleněný 6× větší rozpočet než firma B, tak s velkou pravděpodobností firma A ve vyhledávačích převálcuje firmu B, i když bude mít firma B o něco lepší produkt či službu. Tento příklad počítá s tím, že dodání SEO prací bude na přibližně stejné úrovni u obou firem.

U leadových webů se často SEO zanedbává, i když je stejně důležité jako u e-commerce. SEO může výrazně snížit cenu za lead a také může budovat povědomí o značce. To samé platí pro B2B, kdy je SEO absolutně podceňovaným kanálem.

5. Dlouhodobá strategie

Jak jsem již psal výše, tak je dobrá struktura webu skvělým základem, na který se dají nabalovat další a další aktivity. Zjednodušeně řečeno bychom měli mít pro všechny důležité dotazy a produkty svoji vstupní stránku, která bude odpovídat na užší skupinu dotazů. Pokud máme příliš málo nebo příliš mnoho stránek, tak můžeme mít problém.

Logická skladba url i stránek – kolikrát se vám stalo, že jste byli na webu, který nebyl intuitivní?

Jak vyplývá z povahy věci, tak SEO rozhodně není sprint, ale jedná se o dlouhodobou strategii, která má i dle mnoha průzkumů nejlepší návratnost v dlouhodobém horizontu. Pokud budete porovnávat rentabilitu SEO prací po 8 měsících, z čehož se 4 měsíce dělaly analýzy, tak vám tento kanál může skončit absolutně nejhůře.

To je ale příliš úzký pohled. Není ovšem výjimkou, že v malých firmách, startupech i korporátech SEO po několika měsících končí. Proč? Protože chybí výsledky a pozitivní zkušenost. Ale i výsledky a pozitivní zkušenost se dají nahradit. Může je nahradit víra v tento kanál, která je podpořená již zmíněnou organizací, rozložením a komunikováním SEO prací.

Ještě si shrňme hlavní argumenty v několika bodech:

 • 64 % veškeré návštěvnosti webu.
 • Dlouhodobý efekt vynaložených nákladů.
 • Dle SEJ je SEO kanál s nejlepší návratností u více než 50 % firem.
 • Orientace na relevantní návštěvníky.
 • Hravě překoná krátkodobé výpadky v rozpočtu bez znatelných výkyvů.

Pokud tedy přemýšlíte, do čeho investovat v rámci svého podnikání nebo firmy, tak po zvážení výše vypsaných argumentů možná budete mít jeden malý tip. Na druhé straně může článek také pomoci marketingovým managerům a SEO specialistům při obhajování rozpočtu na následující období pro kanál, který se třeba nepodařilo ještě řádně rozjet.

Sdílejte článek

Související články