Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Je kvalita vašich stránok dobrá? Pomôže nový prehľad v nástroji Google Search Console

V nástroji Google Search Console, ktorý slúži prevažne pre správcov webu a SEO konzultantov, môžete po novom nájsť prehľad o kvalite stránok, resp. o dojme zo vstupných stránok. Nástroj je úplne zdarma a mimo iné obsahuje množstvo unikátnych dát o vašom webe a výsledkoch vyhľadávania, čo z neho robí skvelého pomocníka pre každého správcu webu. Nepoužívate ho ešte? Určite odporúčam.

Čo je kvalita stránok a ako sa vyhodnocuje?

Kvalita stránok určuje dojem užívateľov mobilných zariadení z jednotlivých stránok. Kvalita stránok sa vyhodnocuje na základe piatich indikátorov kvality, u ktorých (zatiaľ troch) môžete vidieť aj detailný náhľad po prekliknutí, ktorý vám napovie bližšie informácie. Tieto indikátory sú:

  • Core Web Vitals
  • Použiteľnosť v mobilných zariadeniach
  • Bezpečnostný problém
  • Používanie protokolu HTTPS
  • Dojem z reklamy

Čo znamenajú jednotlivé indikátory kvality?

Core Web Vitals

Core Web Vitals je metrika, ktorá testuje rýchlosť a stabilitu načítania stránok v realite. Následne, podľa rýchlosti jednotlivých stránok, rozdelí Core Web Vitals stránky na Dobré, Vyžaduje zlepšenie alebo Slabé. Core Web Vitals je vyhodnotený na základ troch metrík, a to LCP (Largest Contentful Paint – vykreslenie najväčšieho obsahu), FID (First Input Delay – oneskorenie medzi prvou interakciou a reakciou prehliadača), CLS (Cumulative Layout Shift –  kumulatívna zmena rozvrhnutia). Prečítajte si náš článok o Core Web Vitals a zistite bližšie informácie.

Použiteľnosť v mobilných zariadeniach

Jednoducho povedané, stránky musia byť funkčné, užívateľsky prívetivé a jednoducho použiteľné na mobilnom zariadení. Pokiaľ stránky obsahujú prvky, ktoré znemožňujú plynulé použitie na mobilných zariadeniach (malý text, klikateľné prvky blízko pri seba, atp.), v Google Search Console uvidíte chybovú hlášku.

Bezpečnostný problém

Google dokáže rozpoznať, či sa váš web nevykazuje chovanie, ktoré by návštevníkov alebo ich zariadenie dokázalo poškodiť. Taktiež dokáže identifikovať prípadné napadnutie hackerom. Medzi bezpečnostný problém patrí napríklad phishing alebo nežiadúci software. Viac informácií sa dočítate na nápovede od Google.

Používanie protokolu HTTPS

Pokiaľ váš web pracuje na protokole HTTP, môže to byť bezpečnostné riziko úniku dát vašich užívateľov. Zároveň, pri prístupe na nezabezpečený web, niektoré prehliadače upozorňujú na tento nedostatok, čo môže znížiť kvalitný dojem z vášho webu. Pri tomto indikátore sa nezohľadňujú jednotlivé URL stránky ale vníma sa to ako celok, čiže pokiaľ je väčšie množstvo stránok nezabezpečených, ukáže sa vám upozornenie.

Dojem z reklamy

Tento indikátor hodnotí, či váš web disponuje reklamným obsahom, ktorý má rušivý alebo klamlivý dopad na užívateľov. Na konkrétny stav/vyhodnotenie sa môžete pozrieť v prehľade spokojnosti s reklamami, kde si vyberiete službu. V tomto prehľade však nie je možné vidieť dáta k službe typu doména, a preto ak máte len službu typu doména, musíte si vytvoriť ekvivalentnú službu s predponou (http:// alebo https://). Pokiaľ v prehľade nájdete stav „Nie je skontrolované“, je dojem z reklamy považovaný za dobrý.

Vyhodnotenie v prehľadnom grafe

Pokiaľ vaše stránky neevidujú žiadny problém z piatich spomínaných indikátorov, máte vyhrané a môžete sa radovať. V grafe uvidíte počet URL adries s dobrými výsledkami (bez akejkoľvek chyby) a zároveň aj uvidíte, koľko zobrazení vo výsledkoch vyhľadávania majú tieto URL adresy za dané obdobie.

Ukážka dobrého stavu - dojem zo vstupných stránok

Ak je však niektorý z piatich indikátorov nedostačujúci, automaticky strácate stav „Dobrá kvalita stránky“. Môže to vypadať napríklad takto:

Ukážka zlého stavu - dojem zo vstupných stránok

Podrobnejšie informácie o tejto problematike sa dočítate v nápovede od Google ohľadne prehľadu dojmu zo stránok.

Sdílejte článek

Související články