Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Srovnáno. Jaký nástroj má správná data o hledanosti klíčových slov?

SEO specialisté, jaký nástroj nejčastěji využíváte pro zjištění hledanosti klíčových slov? Většina SEO specialistů pravděpodobně využívá Collabim (který exportuje data převážně z Google Keyword Planneru), Marketing Miner či Ahrefs. A asi spousta z vás si všimla, že údaje o hledanosti se u každého nástroje často liší.

Jaký nástroj má tedy nejpřesnější data? A jaký je naopak nejméně přesný? Nedalo nám to a provedli jsme srovnávací analýzu, která se zaměřila na porovnání dat z nástrojů s hodnotami získanými z Google Search Console (dále jen GSC).

Disclaimer: Cílem průzkumu nebylo, není a nikdy nebude poškodit žádný nástroj, průzkum byl konzultován s Daliborem Jarošem z Collabimu a Filipem Podstavcem z Marketing Miner. 

Proč a jak jsme postupovali

Data z nástrojů jsme porovnávali s impresemi v GSC, proto si nejdříve pojďme ujasnit co jsou to imprese, a zda je relevantní srovnávat je s údaji o hledanosti klíčových slov. Pozn. V češtině je v GSC imprese pojmenována jako zobrazení.

Imprese = hledanost?

Pro začátek si definujme, co je to zobrazení neboli imprese. Přesná definice Googlu zní:

Zobrazení znamená, že uživatel ve Vyhledávání, kanálu Objevit nebo Zprávách viděl (nebo mohl vidět) odkaz na váš web. Obecně se zobrazení započítá pokaždé, když je položka zobrazena na aktuální stránce s výsledky (bez ohledu na to, zda byla stránka posunuta tak, aby položka byla vidět), aniž by uživatel musel někam kliknout k zobrazení dalších výsledků (například na „zobrazit další“, aby se mu zobrazil odkaz).

Imprese nerovná se hledanost, protože existuje vícero faktoru pro zobrazení stránky v SERPu, jako například personalizace a poloha – námi měřené stránky s danými klíčovými slovy se tedy nemusely v některých případech ani zobrazit. Nehledě na to, náš průzkum ukáže zajímavé výsledky, a i tak se jedná o data, která se nejvíce přibližují realitě.

Výběr projektů

Zvolily jsme si 25 projektů zaměřených na různé vertikály podnikání, například: banky, chovatelské potřeby, prodej a pronájem nemovitosti, různé e-shopy, stavební potřeby, pronájem skladů, pojištění atp. Při výběru projektů jsme dbali na to, aby se nejednalo o tabu témata, pro která by mohla být data v některých nástrojích skrytá (např. armádní vybavení, alkohol atd.).

Čištění dat z GSC

Pracovali jsme s daty za poslední rok. Tato data jsme z GSC exportovali pomocí Looker Studia, ve kterém jsme i dále s daty pracovali.

Museli jsme splnit podmínku, že na klíčová slova jsme se v průběhu celé doby měření s našimi weby zobrazovali na pozici 1-8. Jak jsme to dokázali? Díky možnostem filtraci v Looker Studiu jsme dokázali -exportovat každé klíčové slovo po jednotlivých dnech jeho měření, a to i s informací o pozici ve výsledcích vyhledávání. V případě, že dané klíčové slovo bylo alespoň jednou na pozici více jak 8, bylo toto klíčové slovo odstraněno z měření. Viz. na obrázku níže.

looker studio

Záměrně jsme zvolily jako maximální možnou pozici 8, protože SERP nemusí vždy obsahovat 10 „blue links“. Někdy se v SERPu mohou vyskytovat např. local packy, obrázky, knowledge panely, FAQ atd. Tímto jsme očistili data set na 27 424 klíčových slov u který jsme si jistí, že po celou dobu měření byli výsledné stránky v SERP vždy na první stránce.

Selekce klíčových slov

Ale to není vše. Všechny nástroje nám ukazují průměrnou měsíční hledanost za poslední rok, což znamená, že i data z GSC musíme mít zprůměrovaná na měsíční bázi za poslední rok. Musíme si tedy být jistí, že daná klíčová slova, potažmo vstupní stránky s klíčovými slovy, byly na webu po celou dobu měření. Nesmí dojít k tomu, že by v půlce měřeného období bylo přidáno nové klíčové slovo, či stránka na web, či naopak, že by nějaká stránka či klíčové slovo, v nějakém období odpadlo. Došlo tedy na selekci klíčových slov, které byli aktivní po celou dobu měření a náš data set se zúžil na finálních 7 058 klíčových slov, ke kterým jsme dotáhli data z ostatních nástrojů (Collabim, Marketing Miner a Ahrefs).

Shrňme to tedy: Náš finální data set obsahuje klíčová slova, která byla aktivní po celou dobu měřeného období a po celé toto období se naše weby nacházeli vždy na první stránce výsledků vyhledávání.

Jaké byly výsledky?

Přišli jsme k několika zajímavým výsledkům. Pojďme se na ně podívat.

Rozdíl měsíční hledanosti všech klíčových slov (nástroje vs GSC)

Jak je jasně vidět na grafu níže Collabim přestřeluje opravdu hodně, zatímco Ahrefs je nejblíže k datům z GSC.

Rozdíl měsíční hledanosti všech klíčových slov (nástroje vs GSC)

Rozdíl měsíční hledanosti vše KWs – nástroje vs GSC.

Počet klíčových slov s nulovou hledaností nebo bez dat v nástroji

Na grafu níže je procentuální vyjádření klíčových slov, pro která nástroje nemají data nebo ukazují nulovou hodnotu ve srovnání s data setem z GSC (7 058 klíčových slov).

Počet klíčových slov s nulovou hledaností nebo bez dat v nástroji

Procentuální vyjádření počtu KWs s 0 hledaností či bez dat – náastroje vs GSC.

V tabulce níže je porovnáno o kolik potenciálních impresí a prokliků bychom mohli přijít, pokud bychom se řídili pouze daty z konkrétního nástroje. Zajímavé je, že Ahrefs sice nemá data nebo ukazuje nulovou hledanost pro 15 % klíčových slov z celkového data setu, ale v praxi ztrácí pouze 2 % na impresích a 3 % na proklicích. Z toho lze usoudit, že Ahrefs má data ke klíčovým slovům, která webu mohou opravdu přinést návštěvnost.

Počet slov s 0 hledaností nebo bez dat dle nástroje Měsíční imprese z GSC Procento impresí daných KWs vs celkové imprese Měsíční prokliky v GSC Procento prokliků daných KWs vs celkové prokliky
Collabim 48 331 3 % 23 727 6 %
MM 108 626 8 % 36 673 10 %
Ahrefs 32 995 2 % 12 321 3 %

Podhodnocování klíčových slov

Vyfiltrovali jsme klíčová slova, pro která nástroje ukazují nižší hledanost oproti GSC s odchylkou -50 % a méně. Nejméně podhodnocuje Collabim – což může vypovídat o velikosti datasetu Googlu, nebo naopak to může být způsobeno tzv. clusterizací klíčových slov od Google (sloučení hledanosti klíčových slov, která mají stejný význam, ale liší se např. v diakritice).

Nadhodnocování klíčových slov

Procentuální vyjádření počtu podhodnocených KWs vs data z GSC (7 058 klíčových slov).

Nadhodnocování klíčových slov

Procentuální vyjádření hledanosti podhodnocených KWs – nástroje vs GSC.

Nadhodnocování klíčových slov

Vyfiltrovali jsme klíčová slova, pro která nástroje ukazují vyšší hledanost oproti GSC s odchylkou +50 % a více. Nejvíce nadhodnocuje Collabim, a to pro 49 % KWs z celkového datasetu. Ve srovnání s reálnými impresemi ukazuje Collabim hledanost vyšší o 1731 %. Tak veliký rozdíl je způsoben clusterizací klíčových slov od Google. Vítězem zde je Marketing Miner.

naddhodnocování klíčových slov

Procentuální vyjádření počtu nadhodnocených KWs vs data z GSC (7 058 klíčových slov).

Nadhodnocování klíčových slov

Procentuální vyjádření hledanosti nadhodnocených KWs – nástroje vs GSC.

Hledanost KWs s odchylkou +-25 %

A co přesnost s „menší“ odchylkou? Jaký nástroj má nejlepší dataset klíčových slov, jejichž hledanost je „jenom“ odchylkou +-25 % v porovnání s impresemi v GSC? Největší počet KWs při nastavených pravidlech má Collabim a to i přes clusterizaci. Ostatní nástroje však mali velice podobné hodnoty (nelze tedy určit jasného vítěze).

Hledanost s odchylkou +-25%

Procentuální vyjádření KWs s odchylkou hledanosti +-25 % vs data z GSC (7 058 klíčových slov).

 

Hledanost s odchylkou +-25%

Procentuální vyjádření hledanosti KWs s odchylkou +-25 % – nástroje vs GSC (100 % = přesná shoda s počtem impresí).

A co hledanost brandových KWs?

A jak jsou na tom brandové dotazy? Světe div se, ale zde vyhrává Ahrefs.

Hledanost brandových výrazů

Procentuální vyjádření hledanosti brandových KWs – nástroje vs GSC (100% = přesná shoda s počtem impresí).

Jaké jsou závěry?

Collabim

+ nejméně podhodnocuje data o hledanosti, má velký dataset

clusterizuje KWs, díky tomu nejvíce nadhodnocuje data o hledanosti

Marketing Miner

+ nejméně nadhodnocuje data o hledanosti, nabízí nejlepší našeptávač klíčových slov

nejvíce KWs s nulovou hledaností nebo bez dat, díky tomu longtailům často chybí data

Ahrefs – zlatá střední cesta

+ podhodnocuje data o hledanosti více než Collabim

nadhodnocuje data o hledanosti víc než Marketing Miner

Jaké je naše doporučení?

Vždy záleží na účelu využití dat, např. zda potřebujete data pro PPC kampaně, průzkum trhu nebo třeba tvorbu obsahového plánu. Každý z nástrojů má něco do sebe. Ale dalo by se to shrnout takto: vždy si tahejte data z vícero nástrojů, protože na 100 % se nedá věřit žádnému z nich.

Poznámka na závěr: Průzkum byl realizovaný v březnu 2023, a jelikož nástroje pravidelně aktualizují své databáze i metodiku sběru dat, za aktuálnost průzkumu nelze ručit.

Sdílejte článek

Související články