Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Jak na analýzu konkurence a nové obsahové příležitosti díky Ahrefs?

O nástroji Ahrefs byla na blogu Digichef řeč již několikrát, naposledy v rámci usnadnění linkbuildingu. Ovšem jeho využití je vhodné i pro zbylé dva pilíře SEO, a to technického SEO a obsahového SEO.

Technickému SEO může pomoci crawler Ahrefsu zvaný „Site Audit“, který odhaluje převážně technické nedostatky webu. My se dnes budeme zabývat příležitostmi ze dvou zbývajících oblastí.

Podíváme se blíže na to, jak nástroj Ahrefs využít v rámci analýzy konkurence. Náš imaginární web, který budeme v textu často zmiňovat, má označení X.

Identifikování hlavních konkurentů

Předtím, než začneme využívat sílu všech funkcí Ahrefs v rámci analýzy konkurence, musíme si definovat, kdo jsou hlavní konkurenti webu X. V jistých případech může být konkurence čistě jen obchodní s tím, že v organickém vyhledávání nemá s webem X téměř nic společného, protože se např. neumisťuje na vybraná klíčová slova.

Velkou pomůckou ke zjištění hlavních konkurentů v organickém vyhledávání je funkce Ahrefs zvaná „Competing domains“ v sekci „Organic Search“. Funkce se dá přeložit do češtiny jako „Konkurenční domény“.

Funkce Competing domains umí např. zobrazit takové domény, které mají největší podobnost s webem X v rámci společných klíčových slov, a to jak v celkovém počtu, tak procentuálně.

Jakmile zjistíme hlavní konkurenty webu X, můžeme detailně zkoumat odkazový či obsahový profil vybraného konkurenta.

Užitečná je např. informace o nejvýkonnějších stránkách vybraného konkurenta, kterou najdeme pod linkem „Domain‘s top content“.

Pro vyhledání konkurenčních URL k vybrané podstránce webu X lze využít obdobnou funkci zvanou „Competing Pages.

Nalezení nových klíčových slov díky konkurentům

Díky popisované funkci Competing domains můžete najít i klíčová slova, na která se umisťuje konkurence, ale vaše doména zatím nikoliv. Taková klíčová slova naleznete pod sloupcem „Keywords unique to competitor“ – viz obrázek níže.

Tato metoda je ve slovníku SEO specialistů známá také pod pojmem Content Gap analýza. Pro zobrazení seznamu klíčových slov stačí kliknout na číselný údaj u vybrané domény. Výsledkem je seznam výrazů, které lze v rozhraní Ahrefs řadit např. podle hledanosti.

Doporučujeme vyexportovat seznam výrazů do obyčejné tabulky, kde je možné řadit i podle pozice na dané klíčové slovo, na které se umisťuje vybraný konkurent. Tímto filtrováním tak můžeme získat přehled takových klíčových slov, která:

  • mají relevantní hledanost, např. < 100 hledání/měsíčně
  • jsou pro konkurenci důležitá, protože se na ně umisťují od 1. až po 5. pozici

Porovnání s konkurenty

Další užitečnou funkcí nástroje Ahrefs je „Quick Batch Analysis“, což by se dalo volně přeložit jako „Porovnání metrik domén“. Do zadávacího pole (maximálně lze vložit až 200 domén) zadáte doménu webu X, pod ni pak na další řádky vybraný počet domén konkurentů a kliknete na „Analyse“.

Výsledkem analýzy je rozcestník s užitečnými informacemi ke každé ze zadaných domén.

Mezi nejzajímavější metriky funkce Quick Batch Analysis patří:

  • Keywords – metrika udává počet klíčových slov, na která se doména umisťuje alespoň do 100. pozice v SERP. Bere v potaz všechny země světa.
  • Traffic – metrika udává odhadovanou přirozenou návštěvnost z výsledků vyhledávání na Google.
  • DR – metrika „Domain Rating“ ve volném překladu jako „Hodnocení domény“ je ústřední metrikou nástroje Ahrefs a značí sílu a autoritu domény na základě databáze domén nasbíraných nástrojem Ahrefs. Je hodně ovlivněna odkazovým profilem domény a vrací hodnotu od 1 do 100, kde platí čím vyšší hodnocení, tím silnější doména.
  • Reffering Domains – metrika udává počet domén, které odkazují na analyzovanou doménu, včetně detailů, jako např. ze které URL je odkazováno apod.

V přehledu naleznete řadu dalších užitečných metrik, které jsem nezmínil.

Nalezení nových odkazových příležitostí díky konkurentům

Další užitečná funkce nástroje Ahrefs se jmenuje „Link Intersect“, což můžeme volně přeložit jako „Průnik odkazů“. Tato funkce umí najít takové domény, které odkazují na vaši konkurenci, ale na vás nikoliv.

Celé kouzlo funguje tak, že zadáte až 10 konkurenčních domén do polí pod textem „Show me who is linking to these domains or URLs“ a do pole pod textem „But doesn’t link to (optional)“ zadáte doménu vašeho webu. Poté stačí jen kliknout na tlačítko „Show link opportunities“.

Výsledkem analýzy je rozcestník s doménami včetně konkrétních URL, které odkazují na vaši konkurenci, ale nikoliv na váš web.

Soupis domén můžete řadit např. podle již zmiňované metriky DR (Domain Rating), nebo podle tzv. „Intersect“ („průniku“). To znamená, že doména ve výpisu, jako např. medielsoft.cz s hodnotou průniku 3, odkazuje na všechny zadané konkurenty, které jste do vstupu zadali, v našem případě 3 konkurenti webu X.

Taková doména má teoreticky prioritu před ostatními, jejichž hodnota průniku je menší. Pokud má i vysoké DR, je taková doména vhodným kandidátem na oslovení pro navázání obsahové a linkbuilding spolupráce.

V potaz se musí brát řada dalších faktorů, jako např. tematická podobnost webu či poměr pokrytých klíčových slov vzhledem k zaindexovaným stránkám v SERP atp. Poté je již jen na vás, zda a jak domény oslovíte, či nikoliv.

Sdílejte článek

Související články