Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

Jak na meta titulky? Základní rady a tipy

David Bureš
David Bureš
25. 8. 2022

Meta data a jejich tvorba jsou důležitou součástí práce každého SEO specialisty, konkrétně jde o důležitý on-page prvek, a to i v době neustále se měnícího SERPu. Navíc se s nimi stýká každý uživatel internetového vyhledávače. Je tak vhodné si připomenout, co ta meta data jsou a jak je vhodné je tvořit.

Meta data jsou jednoduše ten text, který se objevuje ve výsledcích vyhledávání. Rovněž se zobrazuje na záložce internetového prohlížeče. Jeho součástí je meta titulek (neboli meta title), což je nadpis ve výsledcích vyhledávání, na Googlu zvýrazněný modře. Můžete se setkat také čistě s názvem titulek nebo dokonce SEO titulek stránky. Dobrým pravidlem je, aby titulek i hlavní nadpis stránky byl téměř totožný nebo stejný. U titulku pouze přidávejte za lomítko onu brandovou část.

Co je meta title: Ilustrační snímek

Co je meta title: Ilustrační snímek

Vedle toho se titulek stránky objevuje též na jednotlivých záložkách otevřených listů internetového prohlížeče. Zde funguje jako zástupný symbol pro uživatele, kteří mají otevřeno větší množství karet prohlížeče. Využíván je také na sociálních sítích u sdílených příspěvků s odkazem na web, ať už na Facebooku, LinkedInu nebo Twitteru:

Meta titulek na Twitteru: Ilustrační snímek

Meta titulek na Twitteru: Ilustrační snímek

 

Meta popisek (anglicky meta description) je pak ten doprovodný krátký text, který doplňuje titulek. Jednoduše řečeno jde o jakousi reklamu na výsledek vyhledávání:

Co je meta description: Ilustrační snímek

Co je meta description: Ilustrační snímek

Jak se meta titly vytvářejí?

Google meta titulky vytváří plně automaticky, přičemž pro tvorbu využívá různá data ze stránky webu. Konkrétně jde o:

 • obsah v elementech <title> (tj. prvek HTML kódu určující název webové stránky),
 • nadpisy (H1 apod.),
 • hlavní název stránky či jinak opticky výrazné prvky,
 • další textový obsah na stránce,
 • texty ve zpětných odkazech vedoucích na konkrétní stránku.

Cílem Googlu je přitom vždy vytvořit meta titulek, který nejlépe reprezentuje a popisuje daný výsledek vyhledávání.

Z toho vyplývá, že si Google umí podobu meta titulku vytvořit podle svého. Konkrétně se mohou lišit i podle vyhledávaného dotazu, kdy se u jedné URL objeví různé meta titulky. Nedávná studie Zyppy.com pracující s více než 80 000 meta titly z 2 370 stránek dokonce odhalila, že Google titulek přepsal v bezmála 62 % případů.

Titulek navíc lze upravit i pro sociální sítě. Některé z nich používají svoje vlastní tagy, což umožní upravit titulek pro potřeby té které sociální sítě. Facebook používá svůj protokol Open Graph, který převzala rovněž profesní síť LinkedIn nebo třeba také messenger WhatsApp. U Twitteru je to zase tzv. Twitter card.

Co napsat do meta titulku?

I proto je vhodné dodržovat několik pravidel, díky nimž lze minimalizovat riziko přepisu meta titulku. Obecně SEO specialisté doporučují:

 • Mít pro každou stránku meta titulek originální a pro danou stránku charakteristický.
 • Mít v meta titulku hlavní klíčové slovo vystihující danou stránku (s tím pomůže kvalitní Analýza klíčových slov).
 • Mít titulek dlouhý 50-60 znaků (tj. cca do 600 pixelů – délka titulku je totiž omezena pixely).
 • Mít obsah v elementech <title> stejný (nebo maximálně podobný) jako u nadpisu H1, což souvisí s tím, že meta titulek i H1 mají vystihovat obsah stránky.

Vedle toho by meta titulek:

 • Měl uživatele nalákat ke kliknutí.
 • Měl by “vystupovat z davu”.
 • Měl by podporovat brand webu zahrnutím jeho názvu (např. za separátorem).

Titulky na sociálních sítích

Titulky pro potřeby sociálních sítí mají obdobná pravidla. Měly by být tudíž:

 • Být pro každou stránku originální.
 • Využívat klíčové slovo vystihující danou stránku.
 • Lákat uživatele k prokliku.

Platí však, že u Twitteru může mít titulek až 70 znaků. Navíc nemusí zahrnovat název webu, pro něj je tu speciální tag (twitter:site). Podobu sdíleného příspěvku (a tudíž i podobu titulku) lze přitom před zveřejněním zkontrolovat pomocí oficiálního nástroje Card Validator.

Facebook žádná omezení pro délku titulku dle protokolu Open Graph (og:title) oficiálně nestanovuje. Obecně se však doporučuje držet se mezi 60 až 90 znaky. Titulky delší než 100 znaků totiž Facebook zkracuje. Podobně jako na Twitteru není potřeba vkládat branding. Kontrolu zobrazení sdíleného příspěvku lze přitom provést prostřednictvím oficiálního nástroje Sharing Debugger.

LinkedIn pro titulek radí nanejvýš 100 znaků. Pro kontrolu v tomto případě slouží nástroj Post Inspector. Logicky lze ale využít i Sharing Debugger, když LinkedIn rovněž využívá protokol Open Graph.

Co radí sám Google?

Google pak v květnu 2022 aktualizoval a konkretizoval svá doporučení, jak dle jeho slov nejlépe ovlivnit podobu meta titulku. Těmito doporučeními jsou:

 • Vyplňte prvek <title> u všech stránek webu.
 • Napište popisný a stručný text do prvku <title>, přičemž se vyhněte vágním popiskům (home page pro domovskou stránku webu), stejně jako příliš dlouhým textům.
 • Vyhněte se “přeoptimalizování”, tj. vytapetování titlu klíčovými slovy, které jsou synonymy, což může dle Googlu působit na uživatele jako spam.
 • Vyhněte se opakovanému použití jednoho meta titulku pro vícero stránek, což může ztížit uživatelům nalezení té správné stránky.

Z těchto doporučení tudíž vyplývá, co všechno by se mělo při tvorbě meta titulku kontrolovat. Existují i různé nástroje, např. rozšíření do Google Chrome, které jednoduše ukážou, jaká meta data jsou u dané URL nastavena. Zde např. ukázka z nástroje SEO Quake:

Jak zkontrolovat meta title: Ilustrační snímek

Jak zkontrolovat meta title: Ilustrační snímek

Meta data jsou tudíž důležitou součástí práce nejen SEO specialisty, ale třeba i specialisty na sociální sítě, a to i přestože si je vyhledávače už umí upravit podle svého uvážení. U správně napsaného titulku se ale snižuje riziko, že si ho vyhledávač přepíše. Stačí dodržovat zmíněná doporučení.

A ještě jedna rada na závěr? I přestože mají pro vyhledávače svou váhu, nezapomínejte především na to, že by meta titulky pořád měly být tvořeny hlavně pro lidi.

Další tipy, jak napsat úspěšný [UX and SEO friendly] článek, pak najdete v samostatném článku. Nebo se chcete raději dozvědět, jaké jsou ty nejlepší rychlé SEO tipy a jaké na B2B marketing.

Sdílejte článek

Související články