Magazín ze světa digitálního marketingu
Pozadí vlevo Pozadí vpravo

AI Inside Out #52: Porovnání modelů ChatGPT pro linkbuilding

Článek Jak prakticky využít ChatGPT v linkbuildingu se základními postupy a nápady pro využití AI při získávání zpětných odkazů už máme za sebou. Nyní se podíváme na konkrétní modely ChatGPT, které byly pro linkbuilding vytrénovány a jsou veřejně dostupné. Vyplatí se je používat, nebo stačí obecný model ChatGPT (aktuálně pracuji s modelem GPT-4o)? S jakými rozdíly plnily stejné linkbuildingové úkoly? 

Vybrané modely ChatGPT

Pro své testování jsem si zvolila tyto 3 veřejně dostupné modely ChatGPT:

Modelů speciálně trénovaných na linkbuilding existuje celá řada. Najdete je jednoduše např. přímo v prostředí ChatGPT pomocí tlačítka „Prozkoumat modely“ a zadáním klíčových slov – link building, linkbuilding, backlinks a tak dále. 

Samozřejmě si můžete vytrénovat své vlastní modely a přizpůsobit si je svému workflow a nejčastějším aktivitám, o tom ale třeba příště. 

Při testování jsem používala češtinu. Pokud je vám ale bližší komunikovat s ChatGPT v angličtině (nebo třeba čínštině), není problém. Odpovědi nechávám v přesném znění i formátu tak, jak mi je AI asistenti předložili. Své poznámky nebo zadání píšu k odpovědím kurzívou

Test 1: Strategie linkbuildingu s ChatGPT

Obecně strategie, nápady, rešerše, plány, výběr témat a cílových skupin jsou okruhy, se kterými vám AI pomůže celkem spolehlivě. Obrátila jsem se tedy nejdříve na model trénovaný pro linkbuilding a následně na klasický model ChatGPT s otázkou na strategii linkbuildingu pro web Digichef.cz.

Odpověď modelu Linkbuilding-GPT

Odpověď modelu Linkbuilding-GPT

Strategie pro Digichef.cz podle Linkbuilding-GPT :

1. Analýza aktuální situace

 • Audit existujících zpětných odkazů: Pomocí nástrojů jako Ahrefs nebo SEMrush zjistěte, odkud vedou současné odkazy na váš magazín. Identifikujte silné a slabé stránky.
 • Konkurence: Prozkoumejte, jaké zpětné odkazy mají vaši nejbližší konkurenti (např. marketingminer.cz, ppcguru.cz).

2. Tvorba kvalitního obsahu

 • Detailní články a studie: Publikujte dlouhé a detailní články, které jdou do hloubky na aktuální témata digitálního marketingu (např. případové studie, návodné články, detailní analýzy).
 • Infografiky: Vytvářejte vizuálně atraktivní infografiky, které shrnují složitá data nebo procesy, a nabízejte je ostatním webům ke sdílení s odkazem na váš magazín.

3. Guest blogging (příspěvky hostů)

 • Identifikace relevantních blogů: Najděte relevantní české blogy a magazíny, které přijímají příspěvky hostů (např. lupa.cz, zive.cz).
 • Navázání spolupráce: Kontaktujte je s nabídkou kvalitního obsahu, který přináší hodnotu jejich čtenářům. V článcích začleňte přirozené odkazy na váš magazín.

4. Influencer Outreach

 • Identifikace influencerů: Najděte české influencery v oblasti digitálního marketingu a nabídněte jim spolupráci. To může zahrnovat sdílení jejich obsahu, rozhovory nebo spolupráci na projektech.
 • Spolupráce: Nabídněte jim exkluzivní obsah, který mohou sdílet na svých platformách s odkazem na váš magazín.

5. Broken link building

 • Identifikace rozbitých odkazů: Pomocí nástrojů jako Ahrefs nebo Screaming Frog vyhledejte na relevantních webech rozbité odkazy.
 • Nabídka náhrady: Kontaktujte administrátory těchto webů a nabídněte jim náhradu za rozbité odkazy s odkazem na relevantní obsah na vašem magazínu.

6. Unlinked mentions (neodkazované zmínky)

 • Sledování zmínek: Sledujte, kde je váš magazín zmíněn bez odkazu (pomocí Google Alerts nebo Mention).
 • Kontakt: Kontaktujte autory nebo administrátory a požádejte je o přidání odkazu k těmto zmínkám.

7. Lokální SEO a firemní katalogy

 • Registrace do českých katalogů: Zaregistrujte váš magazín do relevantních českých firemních katalogů a oborových adresářů (např. Najisto.cz, Firmy.cz).
 • Lokální citace: Zajistěte, aby byl váš magazín zmíněn na relevantních lokálních webech s odkazem.

8. Spolupráce s akademickou sférou

 • Vzdělávací obsah: Vytvářejte vzdělávací materiály, které mohou být využity ve výuce na českých vysokých školách s odkazem na váš magazín.
 • Webináře a přednášky: Pořádejte webináře nebo přednášky a nabídněte studentům a akademikům odkazy na váš obsah jako zdroj.

9. Propagace na sociálních sítích

 • Sdílení obsahu: Pravidelně sdílejte váš obsah na sociálních sítích jako LinkedIn, Facebook a Twitter s výzvou k dalšímu sdílení.
 • Engagement: Zapojte se do diskusí v relevantních skupinách a fórech, kde můžete přirozeně sdílet odkazy na váš obsah.

10. Monitoring a vyhodnocení

 • Pravidelné sledování: Monitorujte výsledky vaší linkbuilding strategie pomocí nástrojů jako Google Analytics a Ahrefs.
 • Vyhodnocení: Pravidelně vyhodnocujte úspěšnost jednotlivých kroků a přizpůsobujte strategii na základě získaných dat.

Implementace těchto kroků by měla výrazně přispět k získání kvalitních zpětných odkazů pro váš magazín digichef.cz a tím i k posílení jeho pozice na českém trhu.

Navržené konkrétní weby:

Zde je seznam 20 konkrétních českých obsahových webů, které můžete oslovit pro linkbuildingovou spolupráci s magazínem digichef.cz:

 1. Lupa.cz – Portál zaměřený na internet a technologie.
 2. Živě.cz – Technologický web s aktualitami a recenzemi.
 3. Marketing & Media – Magazín o marketingu, reklamě a médiích.
 4. Tyinternety.cz – Web zaměřený na internetový marketing a startupy.
 5. Podnikatel.cz – Web s informacemi pro podnikatele.
 6. E15.cz – Ekonomický a zpravodajský portál.
 7. iDnes.cz – Jeden z největších českých zpravodajských portálů.
 8. Hospodářské noviny (ihned.cz) – Ekonomický zpravodajský portál.
 9. CzechCrunch.cz – Web zaměřený na startupy, technologie a byznys.
 10. Médiář.cz – Portál o médiích, reklamě a marketingu.
 11. Objevit.cz – Technologický magazín s novinkami a recenzemi.
 12. SvetAndroida.cz – Web o mobilních technologiích, hlavně Androidu.
 13. Technet.cz – Technologický web pod hlavičkou iDnes.cz.
 14. Raketka.cz – Magazín o internetu a technologiích.
 15. Computerworld.cz – Web o informačních technologiích.
 16. E-komerce.cz – Magazín zaměřený na e-commerce.
 17. Netguru.cz – Portál zaměřený na IT a marketing.
 18. Webtrh.cz – Komunitní web pro podnikatele a freelancery.
 19. Root.cz – Magazín zaměřený na Linux a open source technologie.
 20. MladýPodnikatel.cz – Portál s informacemi a rozhovory pro začínající podnikatele.

Odpověď modelu ChatGPT-4o

Přesně stejné zadání dostal klasický model ChatGPT-4o:

Jistě, zde je podrobný plán strategie linkbuildingu specificky pro magazín o digitálním marketingu digichef.cz na českém trhu:

1. Analýza aktuálního stavu a konkurence

 • Audit aktuálních zpětných odkazů: Použijte nástroje jako Ahrefs nebo SEMrush k analýze současných zpětných odkazů, abyste identifikovali silné a slabé stránky.
 • Analýza konkurence: Prozkoumejte zpětné odkazy vašich hlavních konkurentů v oblasti digitálního marketingu v ČR. Identifikujte jejich hlavní zdroje a pokuste se získat podobné odkazy.

2. Vytvoření kvalitního obsahu

 • Publikace odborných článků a studií: Zaměřte se na tvorbu kvalitního obsahu, který bude atraktivní pro ostatní weby. Například detailní případové studie, návody a výzkumy.
 • Infografiky a vizuální obsah: Vytvářejte infografiky a jiné vizuální materiály, které lze snadno sdílet a odkazovat.

3. Spolupráce s odborníky a influencery

 • Guest posting: Nabídněte psaní článků pro jiné odborné magazíny a blogy v oblasti digitálního marketingu. Získáte tak kvalitní odkazy a zároveň se zviditelníte.
 • Rozhovory a podcasty: Domluvte se s influencery a odborníky na rozhovory, které budou publikovány na jejich webech s odkazem na váš magazín.

4. Aktivní účast v komunitách a na fórech

 • Fóra a diskuzní skupiny: Aktivně se zapojte do diskuzí na fórech a ve skupinách na sociálních sítích zaměřených na digitální marketing. Přidávejte hodnotné komentáře a odkazy na vaše články, kde to dává smysl.
 • Q&A portály: Přispívejte na portály jako Quora nebo české alternativy, odpovídejte na otázky související s digitálním marketingem a uvádějte odkazy na relevantní články na vašem magazínu.

5. Lokální SEO a zápisy

 • Firmy.cz a další lokální adresáře: Zaregistrujte váš magazín na Firmy.cz a dalších relevantních lokálních adresářích a katalozích.
 • Místní média a blogy: Kontaktujte místní média a blogy, nabídněte jim spolupráci či výměnu obsahu.

6. PR a tiskové zprávy

 • Tiskové zprávy: Vydávejte tiskové zprávy o významných událostech či publikacích na vašem magazínu. Rozesílejte je českým online médiím a PR portálům.
 • PR články: Spolupracujte s PR agenturami nebo přímo s médii na publikaci PR článků, které obsahují odkazy na váš magazín.

7. Partnerství a spolupráce

 • Spolupráce s firmami: Navázání partnerství s firmami v oblasti digitálního marketingu, které mohou odkazovat na váš magazín z jejich webů či blogů.
 • Akademické instituce: Spolupráce s univerzitami a vzdělávacími institucemi, které se zabývají digitálním marketingem. Mohou odkazovat na vaše odborné články a studie.

8. Soutěže a kampaně

 • Soutěže: Pořádejte soutěže, které vyžadují sdílení a odkazování na váš magazín.
 • Marketingové kampaně: Vytvořte kampaně zaměřené na získávání zpětných odkazů, např. kampaně na sociálních sítích, které motivují uživatele k odkazování na váš obsah.

9. Monitoring a vyhodnocování

 • Pravidelný monitoring: Pravidelně sledujte vaše zpětné odkazy pomocí nástrojů jako Google Search Console, Ahrefs nebo SEMrush.
 • Vyhodnocování strategie: Analyzujte, které techniky jsou nejefektivnější a podle toho upravujte vaši strategii.

Tento postup by měl zajistit systematický přístup k budování zpětných odkazů, což povede ke zvýšení autority vašeho magazínu digichef.cz na českém trhu.

Navržené konkrétní weby:

Zde je seznam 20 konkrétních českých obsahových webů, které můžete oslovit pro linkbuildingovou spolupráci s magazínem digichef.cz:

 1. Lupa.cz – Magazín zaměřený na internet, online byznys a technologie.
 2. Marketing & Media (mam.cz) – Portál zaměřený na marketingové a mediální novinky.
 3. Podnikatel.cz – Web zaměřený na podnikání a business.
 4. Tyinternety.cz – Magazín o sociálních sítích, marketingu a internetovém podnikání.
 5. Mediaguru.cz – Zpravodajství z oblasti médií a reklamy.
 6. CzechCrunch.cz – Portál zaměřený na technologie, startupy a podnikání.
 7. Forbes.cz – Web prestižního magazínu Forbes, zaměřený na podnikání, finance a marketing.
 8. Hospodářské noviny (hn.cz) – Sekce věnované marketingu a podnikání.
 9. e15.cz – Sekce zaměřená na marketing a podnikání.
 10. Marketingjournal.cz – Magazín zaměřený na marketingové novinky a trendy.
 11. Objevit.cz – Web zaměřený na nové technologie, marketing a startupy.
 12. Webtrh.cz – Diskuzní fórum a komunita pro podnikatele a marketéry.
 13. Strategie.cz – Web zaměřený na strategický marketing a reklamu.
 14. Zive.cz – Sekce zaměřená na internetové podnikání a technologie.
 15. BusinessInfo.cz – Portál zaměřený na podporu podnikání.
 16. Roklen24.cz – Ekonomický web se zaměřením na finance a podnikání.
 17. Startupjobs.cz/blog – Blog zaměřený na startupy a podnikání.
 18. SvětChytre.cz – Magazín o chytrých technologiích a inovacích.
 19. TrendMarketing.cz – Portál zaměřený na marketingové strategie a novinky.
 20. ByznysWeb.cz/blog – Blog zaměřený na tvorbu webových stránek a online marketing.

Tento seznam obsahuje weby zaměřené na marketing, technologie, podnikání a média, což je relevantní pro váš magazín o digitálním marketingu. Oslovením těchto webů můžete získat kvalitní zpětné odkazy a zvýšit viditelnost vašeho magazínu digichef.cz na českém trhu.

Vyhodnocení odpovědí Linkbuilding-GPT vs. obecný ChatGPT 4o

Oba modely navrhly smysluplné základní strategie – od analýzy přes návrhy metod až po monitoring a vyhodnocování. Mezi 20 konkrétními weby se shodly v polovině. Model trénovaný pro linkbuilding nevykazuje v obecné otázce na strategii lepší „vědomosti“ ani nepřináší nijak odlišný pohled. Směle bych v tomto používala klasický ChatGPT model. 

TIP: Strategii i kontinuální linkbuilding si můžete usnadnit s naší bezplatnou šablonou Interaktivní strategie a evidence linkbuildingu.

Test 2: Bezplatné získání odkazu z určené domény

V druhém testovacím příkladu jsem se zaměřila na konkrétnější zadání. Vím přesně, ze kterého webu potřebuji odkaz (v našem případě podnikatel.cz), ale nevím, jak a kde hledat. 

Odpověď modelu SEO Backlinks

Odpověď modelu SEO Backlinks

Ráda bych získala bezplatně odkaz z webu podnikatel.cz pro magazín o online marketingu digichef.cz. Navrhni prosím několik konkrétních způsobů, jak toho docílit.

Získání bezplatného odkazu z renomovaného webu, jako je podnikatel.cz, může být výzva, ale je to určitě možné. Zde je několik konkrétních způsobů, jak toho docílit:

1. Vytvoření kvalitního a relevantního obsahu

Vytvoř na Digichef.cz obsah, který je vysoce hodnotný pro čtenáře podnikatel.cz. Může to být například:

 • Detailní případová studie o úspěšném online marketingovém projektu.
 • Exkluzivní rozhovor s významným odborníkem v oblasti online marketingu.
 • Aktuální průzkum nebo data týkající se trendů v online marketingu.

Poté oslov redaktory Podnikatel.cz a nabídni jim možnost sdílet tento obsah se svými čtenáři. V e-mailu zdůrazni, jaký přínos by tento obsah měl pro jejich publikum.

2. Guest Blogging

Navrhni napsat kvalitní guest post pro Podnikatel.cz na téma, které je relevantní pro oba weby. V článku můžeš nenápadně zmínit a odkazovat na obsah na Digichef.cz, který poskytuje další hodnotu k danému tématu.

3. Spolupráce na obsahu

Navrhni spolupráci na nějakém větším obsahu, jako je e-book nebo série článků, kde by Podnikatel.cz a Digichef.cz spolupracovaly a vzájemně se propagovaly. Tato forma spolupráce může přinést oboustranně výhodné odkazy.

4. Tiskové zprávy a novinky

Pokud máš nějakou zajímavou novinku nebo událost týkající se Digichef.cz (např. nový nástroj, významná spolupráce nebo ocenění), připrav tiskovou zprávu a pošli ji redaktorům Podnikatel.cz. Pokud je to relevantní a zajímavé, mohou o tom napsat a odkázat na tvůj web.

5. Vytváření užitečných nástrojů nebo zdrojů

Vytvoř nějaký užitečný nástroj nebo zdroj, který může být užitečný pro podnikatele (např. kalkulačka ROI, šablony pro marketingové plány). Poté tento nástroj nabídni Podnikatel.cz k recenzi nebo zmínce.

6. Networking a budování vztahů

Navštěvuj konference, semináře a webináře, kde se setkávají redaktoři a autoři Podnikatel.cz. Buduj osobní vztahy a povídej jim o tom, co děláš na Digichef.cz. Osobní vztahy mohou vést k větší ochotě odkazovat na tvůj web.

Získání odkazu může vyžadovat čas a úsilí, ale s těmito strategiemi bys měla mít větší šanci na úspěch. Hodně štěstí!

Odpověď modelu ChatGPT-4o

Ráda bych získala bezplatně odkaz z webu Podnikatel.cz pro magazín o online marketingu Digichef.cz. Navrhni prosím několik konkrétních způsobů, jak toho docílit.

Získání bezplatného odkazu z webu Podnikatel.cz pro magazín o online marketingu Digichef.cz může být dosaženo různými strategiemi. Zde jsou některé konkrétní způsoby, jak toho docílit:

 1. Významný obsah a spolupráce:
  • Nabídněte exkluzivní článek: Napište kvalitní a relevantní článek pro Podnikatel.cz, který by byl zajímavý pro jejich čtenáře a zmínil by Digichef.cz jako zdroj nebo partnera.
  • Vzájemná výměna obsahu: Navrhněte výměnu článků mezi Podnikatel.cz a Digichef.cz. Oba magazíny by mohly publikovat články od sebe navzájem, což by přineslo oboustranný prospěch.
 2. Odborné rozhovory a citace:
  • Nabídněte rozhovor s expertem: Pokud má Digichef.cz odborníka na online marketing, můžete nabídnout Podnikatel.cz rozhovor s tímto expertem. V článku by pak mohl být odkaz na Digichef.cz.
  • Citace odborníka: Poskytněte citace a expertní názory na aktuální témata v online marketingu, které Podnikatel.cz může použít ve svých článcích s odkazem na váš magazín.
 3. Společné projekty a eventy:
  • Webináře a semináře: Spolupracujte na organizaci online webinářů nebo seminářů, kde by oba magazíny mohly být prezentovány. Podnikatel.cz by mohl zmínit Digichef.cz v rámci propagace těchto událostí.
  • Společné studie nebo e-booky: Vypracujte společně odbornou studii nebo e-book na téma online marketingu, který by byl publikován na obou webech s odkazy na oba zdroje.
 4. Tiskové zprávy a PR články:
  • Distribuce tiskových zpráv: Vydávejte tiskové zprávy o novinkách nebo zajímavostech na Digichef.cz a posílejte je redakci Podnikatel.cz. Pokud je téma zaujme, mohou vaši tiskovou zprávu publikovat s odkazem na váš magazín.
  • Případové studie: Publikujte zajímavé případové studie na Digichef.cz a informujte o nich redakci Podnikatel.cz. Mohou se rozhodnout případovou studii zmínit nebo ji dokonce rozebrat ve svém článku.
 5. SEO a kvalitní obsah:
  • Vysoce kvalitní a relevantní obsah: Publikujte vysoce kvalitní a relevantní obsah na Digichef.cz, který přitahuje pozornost a získává přirozené odkazy. Pokud bude váš obsah dostatečně hodnotný, je pravděpodobné, že Podnikatel.cz na vás bude odkazovat z vlastního zájmu.

Pamatujte, že klíčem k úspěchu je vytvořit hodnotu pro obě strany a navázat vztahy založené na vzájemném prospěchu.

Vyhodnocení odpovědí SEO Backlinks vs. obecný ChatGPT 4o

Oba modely nabízí několik možností pro získání odkazu. Vesměs se zaměřují na stejné metody (tiskové zprávy, kvalitní obsah, guest blogging atd..). Pokud bych ale měla zvolit vítěze, tady se mi více líbila odpověď klasického modelu. Mimo jiné navrhuje metody rozhovoru a citací odborníka, což je pro zadaný web ideální. Na druhou stranu linkbuildingový model mi popřál štěstí a za to jsou také body navíc! 🙂 

Test 3: Vyhodnocení obsahu s potenciálem

Nakonec jsem AI kamarády poprosila o vyhodnocení obsahu magazínu Digichef.cz a výběr článků, které by mohly být nejodkazovanější. 

Odpověď modelu SEO Linkbuilding GPT

Vyber prosím z obsahu magazínu Digichef.cz 3 články, které mají potenciál získat nejvíce zpětných odkazů organicky. 

Omlouvám se za nedorozumění, nemám možnost přímo přistupovat k obsahu webových stránek, jako je digichef.cz, takže nemohu přímo vybrat konkrétní existující články. Mohu však poradit, jaké typy článků mají obecně nejvyšší potenciál získat zpětné odkazy, což vám může pomoci při výběru nebo tvorbě nového obsahu. Můžete si podle těchto typů článků projít obsah na digichef.cz a vybrat ty, které nejlépe odpovídají těmto kritériím.

Zde je návod, jaké typy článků mají obvykle vysoký potenciál pro získání zpětných odkazů:

 1. Trendy a predikce: Články, které se zabývají aktuálními trendy a budoucími predikcemi ve vašem oboru. Například:
  • „SEO v roce 2024: Nejnovější trendy a taktiky“
  • „Budoucnost digitálního marketingu: Co očekávat v příštích 5 letech“
 2. Unikátní data a výzkum: Publikace vlastního výzkumu, studií nebo analýz. Například:
  • „Studie: Dopady digitálního marketingu na malé a střední podniky“
  • „Výsledky průzkumu: Jak české firmy využívají sociální sítě“
 3. Podrobné návody a tutoriály: Dlouhé a detailní návody, které pomáhají čtenářům řešit konkrétní problémy. Například:
  • „Jak vytvořit efektivní marketingovou strategii na sociálních sítích“
  • „Kompletní průvodce SEO optimalizací pro začátečníky“

Pokud byste potřebovali konkrétní doporučení na články, budete muset projít aktuální obsah magazínu Digichef.cz a vybrat ty, které nejlépe odpovídají těmto kategoriím.

Tento model za každou odpověď přidává i blok odkazů na další materiály. Jako self-promo a využití modelu k vlastnímu linkbuildingu je to skvělé, ale jako uživatele mě to dost rušilo. 

Blok odkazů na další materiály

Odpověď modelu ChatGPT-4o

Vyber prosím z obsahu magazínu Digichef.cz 3 články, které mají potenciál získat nejvíce zpětných odkazů organicky.

Na základě obsahu magazínu Digichef.cz jsem vybral tři články, které mají potenciál získat nejvíce zpětných odkazů organicky. Tyto články obsahují hodnotný a aktuální obsah, který by mohl zaujmout širší publikum a být často sdílen.

 1. AI nejen pro SEO: GPT-3.5 vs. GPT-4. Jaké jsou rozdíly? Tento článek se zabývá rozdíly mezi GPT-3.5 a GPT-4, což je téma velmi relevantní pro SEO specialisty a digitální marketéry. Článek obsahuje praktické ukázky, jak mohou tyto nástroje pomoci v optimalizaci webů, což může být užitečné pro mnoho odborníků v oboru. Tento typ obsahu je často sdílený na odborných fórech a sociálních sítích, což zvyšuje šanci na zpětné odkazy​ (Digichef)​.
 2. Consent Mode V2: Od 6. března 2024 pro všechny weby povinnost! Tento článek informuje o důležitých změnách v Consent Mode V2 od Googlu, které budou mít významný dopad na sběr dat a remarketingové kampaně. Vzhledem k tomu, že se jedná o legislativní změny, které ovlivní mnoho webů v EU, je tento článek velmi cenný pro široké spektrum podnikatelů a marketérů. Právě díky své aktuálnosti a důležitosti může tento článek získat mnoho zpětných odkazů z odborných webů a blogů​ (Digichef)​.
 3. Jak efektivně používat hashtagy ke zlepšení viditelnosti na Instagramu Tento článek nabízí praktické tipy pro používání hashtagů na Instagramu, což je klíčová strategie pro zlepšení viditelnosti a dosahu příspěvků. Obsahuje konkrétní rady, jak vybrat a kombinovat hashtagy, což může být velmi užitečné pro social media manažery a marketingové profesionály. Praktické návody a tipy tohoto typu bývají často sdílené na sociálních sítích a v komunitách zaměřených na digitální marketing​ (Digichef)​.

Tyto články mají vysoký potenciál organicky získat zpětné odkazy díky své relevanci, aktuálnosti a praktickým informacím, které nabízejí.

Vyhodnocení odpovědí SEO Linkbuilding GPT vs. obecný ChatGPT 4o

Tady je to jasné. Pro takové typy zadání je potřeba zvolit model, který má přístup na internet a může vyhodnotit reálný obsah. Zde je to tedy opět klasický model ChatGPT, a tím se stává i celkovým vítězem. 

Závěr pro kočku?

Nevnímejte tento článek jako plnohodnotnou studii s obecně platnými závěry. Vždy záleží na mnoha proměnných – konkrétním modelu, zadání, přesné podobě dotazu, doptávání se apod. Chtěla jsem hlavně ukázat, že bez hlubší znalosti fungování AI a nástroje ChatGPT můžete snadno „naletět“ na návrhy postupů, které vypadají, že jsou pro nás na míru dělané. Realita je ale jiná. 

Ani linkbuildingová doporučení od klasického modelu ChatGPT nejsou všespásná. Určitě je ale můžete využít pro základ strategie a konkrétních aktivit pro budování odkazového portfolia. Vždy byste je ale měli doplnit o vlastní data a zkušenosti, reálně je vyhodnotit a použít trochu toho selského rozumu.  

Chybný text

 

Sdílejte článek

Související články